Event click cho combobox Access ?????

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
cruel91
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Thu 31/03/2011 11:26 am

Event click cho combobox Access ?????

Post by cruel91 »

Ví dụ trong form Order, e có 1 combo box paymentid, nếu ở ô paymentid này có giá trị thì combobox status chuyển sang "paid" ??? E biết lập trình VB nhưng ở Access thì e ko biết viết code ở đâu với lại tạo event click vậy như thế này. Ở trên VB.net chỉ cần double click vào control đó. Thanks mọi người
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”