Chuyển dữ liệu từ textbox lên màn hình

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
thanglong311
Posts: 1
Joined: Thu 28/04/2011 9:28 pm

Chuyển dữ liệu từ textbox lên màn hình

Post by thanglong311 »

Em nhập một bài hát vào một file txt, sau đó làm thế nào để đẩy được nội dung bài hát đó lên màn hình, cứ 2 dòng một theo thời gian đặt trước. anh chị nào có code bằng Visualstudio cho em với.
Last edited by thanglong311 on Tue 03/05/2011 10:45 pm, edited 1 time in total.
User avatar
clanxomgia
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Sun 21/02/2010 8:26 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 17 times

Re: Chuyển dữ liệu từ textbox1 sang textbox2

Post by clanxomgia »

text2 = text1
text1 =""
User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Re: Chuyển dữ liệu từ textbox lên màn hình

Post by VuVanHoanh »

Đáng nhẽ phải gởi box VB6 chứ? Sao lại gởi box vba? Mod move nó giùm với.
@clanxomgia: trả lời thì trả lời cẩn thận bạn ơi, trả lời như thế chẳng mấy chốc bị del bài.
@chủ topic: bạn dùng timer đặt thời gian để hiển thị nội dung từ text1 sang text2
 1. Option Explicit
 2. Dim i As Integer, ar
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click()
 5. 'nút này dùng sau khi bạn nhập xong nội dung tại text1
 6. ar = Split(text1.text, vbCrLf)
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Timer1_Timer()
 10. Text2.text = ar(i) & vbCrLf & ar(i + 1)
 11. i = i + 2
 12. End Sub
Since 2008...
One love! :x
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”