Page 1 of 1

Tạo âm thanh trong VBA

Posted: Fri 11/03/2011 6:55 am
by thanhnmpc
Chào các bạn. Mình có một rắc rối là: Tạo đồng hồ xong, muốn khi kích chuột vào nút "Bắt đầu" thì vừa chạy thời gian, vừa có âm thanh kèm theo cho đến khi báo hết giờ. Lay hoay mãi nhưng không biết cách nào. Mong các bạn giúp đỡ! Trân trọng!

Re: Tạo âm thanh trong VBA

Posted: Mon 14/03/2011 9:13 am
by truongphu