• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách dùng hàm msgbox và inputbox

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

xuanhoa_tx
Posts: 2
Joined: Sun 26/09/2010 9:39 pm

Cách dùng hàm msgbox và inputbox

Postby xuanhoa_tx » Wed 23/02/2011 11:02 pm

Mình không phải dân IT,mình không được học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cả,tình cờ mình biết đến VB khi học về excel,mình đang tự tìm hiểu về VBA,nhưng thấy khó quá,rất mong được các bạn chỉ dẫn.
Mình muốn hỏi về cách sử dụng hàm msgbox và inputbox.Các bạn có thể hướng dẫn chi tiết (nếu có thể) cho mình được không? nếu có ví dụ nữa thì càng tốt.Mình cám ơn trước nhéUser avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách dùng hàm msgbox và inputbox

Postby truongphu » Thu 24/02/2011 8:14 am

VBA/Excel 2003:
Function MsgBox(Prompt, [Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly], [Title], [HelpFile], [Context]) As VbMsgBoxResult
* Function MsgBox: hàm thông báo với 5 đối số chuẩn_ hay dùng 3 đối số đầu tiên; mà thông dụng nhất chỉ dùng đối số đầu tiên
* Prompt: nội dung thông báo
* Buttons As VbMsgBoxStyle: bảng thông báo kèm nút có tên gì
* Title: Tiêu đề của bảng thông báo
* VbMsgBoxResult là giá trị trả về của hàm: chọn trong 7 hằng: vbok=1, vbcancel=2, vbabort=3, vbretry=4, vbignore=5, vbyes=6 và vbno=7
vd dùng msgbox 3 đối số và msgbox 1 đối số:
[vb]Private Sub CommandButton2_Click()
Dim aaa As Byte
aaa = MsgBox("aaaaaa", vbYesNo, "mmmm")
If aaa = vbYes Then MsgBox "yes" Else MsgBox "no"
End Sub[/vb]

Function InputBox(Prompt, [Title], [Default], [XPos], [YPos], [HelpFile], [Context]) As String
Function InputBox: hàm nhập thông tin, giá trị trả về là string
thông thường dùng 2 đối số đầu tiên, vd:
[vb]Private Sub CommandButton3_Click()
Dim bbb As String
bbb = InputBox("gõ tên vào bên duo'i", "Nhâp Tên")
If bbb <> "" Then MsgBox bbb
End Sub[/vb]
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

xuanhoa_tx
Posts: 2
Joined: Sun 26/09/2010 9:39 pm

Re: Cách dùng hàm msgbox và inputbox

Postby xuanhoa_tx » Mon 28/02/2011 3:25 pm

Cám ơn bác rất nhiều,nhưng em vẫn chưa hiểu về cái Buttons As VbMsgBoxStyle,cái này có mấy kiểu và chức năng của mỗi kiểu là gì?

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách dùng hàm msgbox và inputbox

Postby truongphu » Mon 28/02/2011 4:07 pm

xuanhoa_tx wrote:nhưng em vẫn chưa hiểu về cái Buttons As VbMsgBoxStyle,cái này có mấy kiểu và chức năng

lập trình là môn khoa học thực nghiệm
bạn chỉ cần viết code, sau nội dung thông báo, nhấn dấu phẩy, VBE sẽ hiện ra các tình huống Buttons cho bạn chọn lựa.
và thử lần lượt sẽ nhớ mãi
-----
[mod=](bạn quá yếu đấy, thông lệ trên forum chỉ góp ý vài điều, gọi là gợi mở đúng tinh thần đại học, tự học. thế nhưng ở trên đã mô tả rõ, bạn còn muốn giảng theo kiểu đọc chép sao?)[/mod]
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests