• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Làm sao để thêm Prefixes vào dữ liệu của table trong MSWord?

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Làm sao để thêm Prefixes vào dữ liệu của table trong MSW

Postby truongphu » Sat 12/02/2011 8:05 pm

peterdrew wrote:Làm sao để thêm Prefixes vào dữ liệu của table trong MSWord?
Peter muốn thếm -2,3 vào trước các số 013


 1. Dim www As New Word.Application
 2. Dim ddd As New Document
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click()
 5. Set ddd = <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.Documents.Open(App.Path">www.Documents.Open(App.Path</a><!-- w --> & "\aaa.doc")
 6.  
 7. For i = 2 To 7
 8.     aaa = ddd.Tables(1).Cell(i, 2).Range.Text
 9.     ddd.Tables(1).Cell(i, 2).Range.Text = "-2.3" & aaa
 10. Next
 11.  
 12. ddd.Save
 13. ddd.Close: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.Quit">www.Quit</a><!-- w -->
 14. End Sub
Attachments
ghi vào Cell trong table cua Word.rar
(4.49 KiB) Downloaded 255 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests