Page 1 of 1

Giúp tạo Tag cho Attribute khi insert vào Cad

Posted: Thu 10/02/2011 9:07 am
by th_kid2001
Em có một bản vẽ Auto Cad, nếu dùng lệnh insert trực tiếp trong Cad thì không có vấn đề gì nhưng nếu chạy Macro thì bị lỗi. Mong các anh giúp đỡ!
Đường dẫn lưu file dùng để insert là D:\