• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giúp đỡ Lấy dữ liệu access vào trong Power Point

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

bluesea0919
Posts: 1
Joined: Wed 08/09/2010 4:18 pm

Giúp đỡ Lấy dữ liệu access vào trong Power Point

Postby bluesea0919 » Wed 08/09/2010 4:35 pm

Các bạn hãy giúp mình tí nha: Mình muốn lấy dữ liệu từ access vào trong PowerPoint nhưng khi lấy dữ liệu nó ra nhiều dòng lắm (trong ô Textbox). Tuy nhiên mình chỉ muốn nó thể hiện một dòng thôi và khi mình nhấp nút Next thì nó nhảy qua dòng tiếp theo.
Mong các anh chị và các bạn giúp đỡ cho mình nha! Cảm ơn nhiếuPhung Manh Ninh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 38
Joined: Sat 28/06/2008 8:30 pm

Re: Giúp đỡ Lấy dữ liệu access vào trong Power Point

Postby Phung Manh Ninh » Fri 04/02/2011 1:04 am

Up file của bạn lên xem nào.


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest