copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
User avatar
THU_bt
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Tue 13/04/2010 9:15 pm

copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by THU_bt »

có anh chị nào biết copy một hàng trong 1file excel vào 1 file excel khác không ạ? Chỉ cho mèo biết với! Tks các anh chị nhiều nhé! Nếu mà có code và ví dụ thì tốt quá!
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by truongphu »

 1. Private Sub Command2_Click()
 2. ' Khai báo biê'n u'ng dung ba't buôc
 3. Dim Ex As New Excel.Application
 4. ' Lênh mo' file Excel
 5. Set aa = Ex.Workbooks.Open(App.Path & "\book1")
 6. Set bb = Ex.Workbooks.Open(App.Path & "\book2")
 7. ' Lênh Copy Row1 book1 sang book2
 8. aa.Worksheets("sheet1").Range("A1", "M1").Copy Destination=bb.Worksheets("Sheet2").Range("B2")
 9. bb.Save bb.Close Set bb = Nothing
 10. aa.Close Set aa = Nothing Set Ex = Nothing
 11. MsgBox "Ðã xong"
 12. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
THU_bt
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Tue 13/04/2010 9:15 pm

Re: copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by THU_bt »

hi hi
cảm ơn anh phú nhé!
User avatar
lipton150786
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 345
Joined: Thu 18/11/2010 10:00 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 30 times

Re: copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by lipton150786 »

vậy khi mình muốn input data vào exel theo nhiều dòng nhiều cột thì thì nào. Trường hợp mỉnh không xác định được số cột và số hàng.
Vd: Hàng 1 có 30 cột mà hàng thứ 2 chỉ có 10 cột thôi....
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by truongphu »

lipton150786 wrote:vậy khi mình muốn input data vào exel theo nhiều dòng nhiều cột thì thì nào. Trường hợp mỉnh không xác định được số cột và số hàng.
Vd: Hàng 1 có 30 cột mà hàng thứ 2 chỉ có 10 cột thôi....
* Nếu bạn chỉ đưa dữ liệu vào vài cell của file xls, đương nhiên phải chỉ rõ vị trí cell
* Nếu bạn đưa dữ liệu hàng loạt: bạn buộc phải biết cấu trúc file xls
=> Access với mdb (chặt chẽ) và Excel với xls (linh động) đa số đều cấu trúc theo cột, mà theo csdl gọi là field.
Một field có thể có giá trị thực hoặc để trống
Vậy thì bạn cứ lệnh cho nhập theo field (cột) trên cùng một record (hàng)
cứ thế tuần tự
Hình như bạn lơ mơ...
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
chipmunk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 125
Joined: Mon 28/03/2011 9:19 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times

Re: copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by chipmunk »

Trường hợp mỉnh không xác định được số cột và số hàng.
Vd: Hàng 1 có 30 cột mà hàng thứ 2 chỉ có 10 cột thôi....
thì copy theo từng hàng một
User avatar
lipton150786
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 345
Joined: Thu 18/11/2010 10:00 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 30 times

Re: copy một hàng trong excel vào 1 file excel khác

Post by lipton150786 »

thanks mình đã hiểu.
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”