Page 1 of 1

Cách bẫy phím Ctrl + Break trong excel

Posted: Fri 22/01/2010 10:51 pm
by CoffeeShop
mình đang ngâm cứu excel và viết 1 cái form login bắt user phải đăng nhập rùi mới cho phép xem dữ liệu. nhưng bị hạn chế nếu user nào biết "vượt rào" bằng cách nhấn ctrl + break thì nó debug cái macro và nhảy vào cửa sổ vba. mình muốn hỏi có cách nào bẫy lỗi được tổ hợp phím này trên form trong excel hay không?

Re: Cách bẫy phím Ctrl + Break trong excel

Posted: Sun 24/01/2010 9:20 am
by truongphu

Code: Select all

Application.EnableCancelKey = 0

Re: Cách bẫy phím Ctrl + Break trong excel

Posted: Wed 27/01/2010 1:54 pm
by gtdcomputer
Đúng là vip thật cao chiêu. Giờ lại thêm một cái hay để học hỏi đây. Nhưng nếu dùng Macro để bẩy lại thì dùng Bkav là xem dữ liệu được tuốt.

Re: Cách bẫy phím Ctrl + Break trong excel

Posted: Wed 27/01/2010 10:35 pm
by CoffeeShop
vẫn còn cách lách được cái macro, nếu người sử dụng không bật enable macro trong security. lúc đó coi như cái login không chạy được. có cách nào enable nó luôn ko nhỉ?

Re: Cách bẫy phím Ctrl + Break trong excel

Posted: Thu 28/01/2010 8:04 am
by gtdcomputer
èO. Chịu. Nếu mà tự nó Enable được nữa thì bây giờ mấy ông Hack marcro rất ư là phát triển chứ đâu có lặng lẽ như bây giờ.