• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Export data grid ra powerpoint

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

ninhphat
Posts: 1
Joined: Mon 18/01/2010 11:43 am

Export data grid ra powerpoint

Postby ninhphat » Mon 18/01/2010 12:02 pm

Hi Anh chị, Em có một vấn đề như sau: trong data grid em export ra giong nhu vùng data phía dưới, giờ em muốn export ra powerpoint mà ra dạng chart. Anh chị hướng dẫn và giúp em phần đưa ra powerpoint với.

"A" "B"
1 0 0
2 2 5
3 40 20
4 35 30
5 23 45

Thanks everybody,Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest