Page 1 of 1

tính số đáp án sai và đúng trong đề tài làm trắc nghiệm môn

Posted: Sat 02/01/2010 4:27 pm
by truongson07a
em đang làm 1 bài tập môn vb liên quan đến trắc nghiệm. vấn đề là form kết quả của e không tính được số kết quả đúng hoặc sai. các bác giúp em với.

Re: tính số đáp án sai và đúng trong đề tài làm trắc nghiệm môn

Posted: Sat 02/01/2010 10:25 pm
by quocminhakk
em đang làm 1 bài tập môn vb liên quan đến trắc nghiệm. vấn đề là form kết quả của e không tính được số kết quả đúng hoặc sai. các bác giúp em với.

bạn thử nói rõ hơn về chương trình mà bạn đang làm thì mọi người mới giúp bạn được chứ! bạn nói như thế làm sao mọi người hình dung được chương trình của bạn như thế nào mà giúp? :-/

Re: tính số đáp án sai và đúng trong đề tài làm trắc nghiệm môn

Posted: Wed 06/01/2010 12:39 pm
by nguyenbacbk
Tốt nhất bạn truongson07a hãy upload code lên diễn đàn để mọi người tham khảo và sửa giúp bạn.