• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các câu hỏi về VBA/Access

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

vietstu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Tue 15/04/2008 8:57 am

Re: Module VB6 kết nối access

Postby vietstu » Sat 26/12/2009 12:08 am

Bác có thể chỉ dùm em cách tạo query trong access được không ?
Nghĩa là : Làm cách nào để tính ĐTB, xếp loại học kỳ khi đã có các cột điểm của các môn học đó trong query rồi
ví dụ :
Toán----------- Văn ----------- anh-------------ĐTB ----------------------------- Xếp loại
7.5 ................ 3.5 ------------- 6 ------------=(toán+Văn+Anh)/3--------------= Nếu như thế này thì giỏi như thế kia thì khá
Mong bác chỉ giúp.User avatar
xuanquy_th
Guru
Guru
Posts: 803
Joined: Tue 05/08/2008 9:15 pm
Location: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về VBA/Access

Postby xuanquy_th » Sat 26/12/2009 12:41 pm

  1. SELECT hoten, Avg(toan) AS [TOán], Avg(van) AS [Văn], Avg(anh) AS anh, ((toan+van+anh)/3) AS [ĐTB], iif(((toan+van+anh)/3)<3,"Kém",iif(((toan+van+anh)/3)<5,"Yếu", IIf(((toan+van+anh)/3)<7,"Trung binh",IIf(((toan+van+anh)/3)<9,"Khá","Giỏi")))) AS [Xếp loại] FROM tblBangDL GROUP BY hoten
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!

vietstu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Tue 15/04/2008 8:57 am

Re: Các câu hỏi về VBA/Access

Postby vietstu » Sun 27/12/2009 9:43 am

Cám ơn bác nhiều.


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest