• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Điều hành viên: Điều hành

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Hai 23/03/2009 9:08 pm

Em đã làm được rồi, nhưng nó chỉ có hiệu quả với mảng nhiều phần tử (bằng cách sắp xếp chèn rồi duyệt từng cái). Vậy phần mềm em chỉ cần mảng ít phần tử (< 100) thì có thuật toán nào hiệu quả hơn không?Hình đại diện của người dùng
thuannv
Guru
Guru
Bài viết: 69
Ngày tham gia: T.Bảy 18/11/2006 12:47 pm
Đến từ: Việt Nam quê hương tôi
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi thuannv » T.Ba 24/03/2009 8:19 am

Chưa hiểu ý của tác giả?! em có thể nói rõ hơn một chút!?
Lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh
Ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 415
Ngày tham gia: T.Bảy 14/07/2007 10:06 pm
Đến từ: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi tienlbhoc » T.Ba 24/03/2009 9:35 am

hiệu quả nhất là chơi kiểu cổ điển , 2 vòng lặp for :D , code dễ , quản lý dễ , 100 phần tử thì các thuật toán nhanh hay kém nhanh không đáng là bao
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Ba 24/03/2009 6:31 pm

Em chưa hiểu ý anh tienlbhoc :D
Nghĩa là em định xếp hạng, tuy nhiên do phần mềm chỉ dùng cho khối lượng dữ liệu nhỏ (< 100 học sinh), nên em thấy thuật toán xếp hạng hiện tại phải qua 2 công việc là sắp xếp trước rồi lại một lần nữa duyệt qua để xếp hạng (tất cả 4 vòng lặp :( ). Vậy có cách tối ưu hơn không?

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Tư 25/03/2009 5:32 pm

Đây là ứng dụng:

Mã: Chọn hết

 1. Dim X(70) As Byte, i As Integer, j As Integer
 2. Private Sub Command1_Click()
 3.     List2.Clear
 4.     Randomize
 5.     For i = 0 To 70
 6.         X(i) = Int(Rnd * 100)
 7.         List2.AddItem X(i)
 8.     Next
 9. End Sub
 10.  
 11. Private Sub Command2_Click()
 12. List1.Clear
 13.     For i = 0 To 70
 14.         If i = 0 Then
 15.             List1.AddItem X(i)
 16.         Else
 17.             For j = (List1.ListCount - 1) To 0 Step -1
 18.                 If X(i) >= Val(List1.List(j)) Then
 19.                     List1.AddItem X(i), j + 1
 20.                     Exit For
 21.                 End If
 22.             Next j
 23.                 If X(i) < Val(List1.List(0)) Then List1.AddItem X(i), 0
 24.         End If
 25.     Next i
 26. End Sub
Tập tin đính kèm
Tao Mang Và Xê'p Mang.rar
(1.38 KiB) Đã tải 605 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
hoangthu1974
Guru
Guru
Bài viết: 813
Ngày tham gia: T.Năm 09/03/2006 9:30 am
Đến từ: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi hoangthu1974 » T.Tư 25/03/2009 6:18 pm

Thuật toán sắp xếp các phân tử trong mảng n phần tử

Form1 cần Command1, Text1

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Sub Command1_Click()
 4.     Dim i, j, k As Long
 5.     Dim arrList() As Long
 6.     Dim n As Long, b As Long
 7.    
 8.     n = 200 'Khai báo 200 phần tử của mảng
 9.     ReDim arrList(n)
 10.     b = 1000000
 11.     For i = 0 To n Step 1
 12.         Randomize
 13.         arrList(i) = CLng(Rnd * b)
 14.     Next i
 15.    
 16.     For i = 0 To n - 1 Step 1
 17.         For j = i + 1 To n Step 1
 18.             If arrList(i) > arrList(j) Then
 19.                 k = arrList(i)
 20.                 arrList(i) = arrList(j)
 21.                 arrList(j) = k
 22.             End If
 23.         Next j
 24.     Next i
 25.    
 26.     Text1.Text = ""
 27.     For i = 0 To n Step 1
 28.         Text1.Text = Text1.Text & arrList(i) & vbCrLf
 29.     Next i
 30. End Sub


Thuận toán này có tên là: Tháp Hà Nội trong Nhập môn lập trình

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Tư 25/03/2009 7:16 pm

Mong anh HoangThu1974 nói thêm về thuật toán hoán vị, ví dụ Thuật toán Johnson-Steinhaus-Trotter, đấy là điều tôi muốn hỏi, và cũng là trả lời thỏa đang bài Thuật toán sấp xếp 3 số.
(Ghi chú: bài Thuật toán sấp xếp 3 số đã bị khóa, có link dẫn qua đây nên tôi hỏi ở đây)
cảm ơn

code (Pseudo-code)
recursive procedure JohnsonSteinhausTrotter (k, p[], pi[], d[])
--- k = so nguyen luu dong tuc thoi

Mã: Chọn hết

 1. begin
 2.   if k<=N then
 3.     JohnsonSteinhausTrotter (k+1, p, pi, d)
 4.     for c := 1...k-1 loop
 5.         --- doi tri p[x], p[y], trong do x = pi[k], y=x+1 hoac x-1
 6.         x := pi[k]; y := x + d[k];
 7.         j := p[y];
 8.         p[x] := j; pi[j] := x;
 9.         p[y] := k; pi[k] := y;
 10.         JohnsonSteinhausTrotter (k+1, p, pi, d)
 11.     end loop
 12.     d[k] := -d[k]
 13.   else --- tai day k > N
 14.     print(p) --- in ra hoan vi p[1...N]
 15.   end if
 16. end
 17.  
 18.  
 19. 'Cách dùng (thí dụ với N=3):
 20.  
 21. p[1...3] := (1,2,3)
 22. pi[1...3] := (1,2,3)
 23. d[1...3] := (-1,-1,-1)
 24. JohnsonSteinhausTrotter (1, p, pi, d)
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
hoangthu1974
Guru
Guru
Bài viết: 813
Ngày tham gia: T.Năm 09/03/2006 9:30 am
Đến từ: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi hoangthu1974 » T.Năm 26/03/2009 8:54 am

Kính gửi anh Trương Phú:
Thuật toán mà anh đề cập đến là thuật toán Liệt kê một tập hợp để đạt được một kết quả là tập hợp in ra không trùng lắp với nhau.

Liệt kê có nghĩa là lần lượt duyệt qua từng phần tử của một tập hợp cho trước sao cho mỗi phần tử được duyệt qua đúng một lần, và in ra giá trị của từng phần tử. Tất nhiên hành động "in ra" có thể thay bằng một hành động nào đó khác trên phần tử, vì thế mỗi thuật toán liệt kê cho một tập hợp sẽ là một cái "khung" cơ bản cho nhiều thuật toán xử lý tập hợp ấy.

Em có viết lại thuật toán trên (từ mã nguồn của Pascal) sang mã nguồn của VB6 để mọi người thử.

Form có Command1, Text1 multi-line

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Sub JohnsonSteinhausTrotter(ByVal k As Long, ByRef p() As Long, ByRef pi() As Long, ByRef d() As Long)
 4.     Dim c, i, x, j, n, y As Long
 5.     n = 3
 6.     If k <= n Then
 7.         JohnsonSteinhausTrotter k + 1, p, pi, d
 8.         For c = 1 To k - 1 Step 1
 9.             x = pi(k)
 10.             y = x + d(k)
 11.             j = p(y)
 12.             p(x) = j
 13.             pi(j) = x
 14.             p(y) = k
 15.             pi(k) = y
 16.             JohnsonSteinhausTrotter k + 1, p, pi, d
 17.         Next c
 18.         d(k) = -d(k)
 19.     Else
 20.         Dim z As Long
 21.         For z = 1 To UBound(p)
 22.             Text1.Text = Text1.Text & p(z) & "  "
 23.         Next z
 24.     End If
 25.     Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf
 26. End Sub
 27.  
 28. Private Sub Command1_Click()
 29.     Dim p(3) As Long
 30.     Dim pi(3) As Long
 31.     Dim d(3) As Long
 32.     Dim i As Long
 33.     For i = 1 To 3 Step 1
 34.         p(i) = i
 35.         pi(i) = i
 36.         d(i) = -1
 37.     Next
 38.     Text1.Text = ""
 39.     JohnsonSteinhausTrotter 1, p, pi, d
 40. End Sub


P/s: Hơi lạc đề nên mấy ông Admin, Support đừng có warn tôi nha.

Hình đại diện của người dùng
anhtuyenbk
Guru
Guru
Bài viết: 1311
Ngày tham gia: T.Năm 22/09/2005 4:12 pm
Đến từ: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi anhtuyenbk » T.Năm 26/03/2009 9:01 am

Truongphu lạc chủ đề rồi, đây chỉ là đề bài sắp xếp phần tử chứ ko cần liệt kê các hoán vị của nó.
100 phần tử là quá nhỏ, hầu như khó có thể nhận ra sự khác biệt về tốc độ nên ko cần đầu tư nhiều vào thuật toán làm gì.
Chỉ cần cái nào đơn giản thôi, theo anh nên dùng Bubbe Sort.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

Hình đại diện của người dùng
Kasper
Guru
Guru
Bài viết: 1063
Ngày tham gia: T.Sáu 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 time
Been thanked: 76 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi Kasper » T.Năm 26/03/2009 9:14 am

Thuật toán sắp xếp bằng cách hoán vị các phần tử.
Cần 2 Lable, 1 Command
Mô tả:
Dùng 2 vòng for.
- Vòng for thứ 1 duyệt i từ 0 -> n
+ Gán giá trị thứ i là giá trị min
+ Vòng for thứ 2 duyệt j từ giá trị i + 1 -> n
* xét nếu giá trị thứ j < min thì gán min = giá trị thứ j
+ Hoán vị 2 giá trị (nếu có)

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. Dim iArr(10) As Integer
 3. Private Sub Command1_Click()
 4.     Dim i, j, k As Integer
 5.     Dim iMin As Integer
 6.    
 7.     Randomize
 8.     For i = 0 To 10
 9.         iArr(i) = Rnd * 10
 10.         Label1.Caption = Label1.Caption & iArr(i) & " - "
 11.     Next
 12.        
 13.     For i = 0 To 10
 14.         iMin = iArr(i)
 15.         k = i
 16.         For j = i + 1 To 10
 17.             If iArr(j) < iMin Then
 18.                 iMin = iArr(j)
 19.                 k = j
 20.             End If
 21.         Next
 22.         If k <> i Then HoanVi i, k
 23.     Next
 24.     For i = 0 To 10
 25.         Label2.Caption = Label2.Caption & iArr(i) & " - "
 26.     Next
 27. End Sub
 28.  
 29. Private Sub HoanVi(ByVal i As Integer, ByVal j As Integer)
 30.     Dim tmp As Integer
 31.    
 32.     tmp = iArr(i)
 33.     iArr(i) = iArr(j)
 34.     iArr(j) = tmp
 35. End Sub
 36.  
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.

Hình đại diện của người dùng
anhtuyenbk
Guru
Guru
Bài viết: 1311
Ngày tham gia: T.Năm 22/09/2005 4:12 pm
Đến từ: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi anhtuyenbk » T.Năm 26/03/2009 9:59 am

Cái mà Kasper post, đó chính là tư tưởng của thuật toán Sủi bọt (Bubble Sort).
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 26/03/2009 12:18 pm

@ m_tien_85: thuật toán Hoán vị và thật toán sắp xếp không thể đơn giản vài dòng. Xem trên

cho n số, vd 1, 2, 3 và 99

thực hiện hoán vị: với n = 4 gồm 24 dãy
1 2 3 99
1 2 99 3
1 3 2 99
1 3 99 2
1 99 2 3
1 99 3 2
2 1 3 99
2 1 99 3
2 3 1 99
2 3 99 1
2 99 1 3
2 99 3 1
3 1 2 99
3 1 99 2
3 2 1 99
3 2 99 1
3 99 1 2
3 99 2 1
99 1 2 3
99 1 3 2
99 2 1 3
99 2 3 1
99 3 1 2
99 3 2 1
Hoán vi (n) sô'.rar
(4.65 KiB) Đã tải 1231 lần


Phiên bản 2: Thêm Hoán vị và sắp xếp dùng cho phần tử là số
Tập tin đính kèm
Hoán Vi V 2.rar
(5.69 KiB) Đã tải 527 lần
Sửa lần cuối bởi truongphu vào ngày T.Năm 26/03/2009 4:20 pm với 1 lần sửa.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
hoangthu1974
Guru
Guru
Bài viết: 813
Ngày tham gia: T.Năm 09/03/2006 9:30 am
Đến từ: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi hoangthu1974 » T.Năm 26/03/2009 4:15 pm

@m_tien_85: Bạn có thể trao đổi vấn đề của bạn tại topic này vì cũng tương tự

Do topic phát sinh thêm một câu hỏi nên tôi tóm tắt lại:

1. Sắp xếp mảng 1 chiều n phần tử (arrList(n)):

Mã: Chọn hết

 1.    For i = 0 To n - 1 Step 1
 2.         For j = i + 1 To n Step 1
 3.             If arrList(i) > arrList(j) Then
 4.                 k = arrList(i) 'Dùng biến trung gian K để thực hiện việc hoán đổi vị trí
 5.                 arrList(i) = arrList(j)
 6.                 arrList(j) = k
 7.             End If
 8.         Next j
 9.     Next i


2. Liệt kê không trùng lắp các hoán vị của một mảng 1 chiều n phần tử:

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub JohnsonSteinhausTrotter(ByVal k As Long, ByRef p() As Long, ByRef pi() As Long, ByRef d() As Long)
 2.     Dim c, i, x, j, n, y As Long
 3.     n = 3 'Số phần tử của mảng
 4.     If k <= n Then
 5.         JohnsonSteinhausTrotter k + 1, p, pi, d
 6.         For c = 1 To k - 1 Step 1
 7.             x = pi(k)
 8.             y = x + d(k)
 9.             j = p(y)
 10.             p(x) = j
 11.             pi(j) = x
 12.             p(y) = k
 13.             pi(k) = y
 14.             JohnsonSteinhausTrotter k + 1, p, pi, d
 15.         Next c
 16.         d(k) = -d(k)
 17.     Else
 18.         Dim z As Long
 19.         For z = 1 To UBound(p)
 20.             Text1.Text = Text1.Text & p(z) & "  "
 21.         Next z
 22.     End If
 23.     Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf
 24. End Sub

thanhtrungvbgl2010
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Ba 05/01/2010 2:53 pm

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi thanhtrungvbgl2010 » T.Ba 05/01/2010 2:58 pm

xin hoi cac bac nao lam viec voi anh so trong vb chua

Hình đại diện của người dùng
click_once
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Năm 08/10/2009 11:03 am
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi click_once » T.Tư 27/01/2010 12:44 pm

Hicc. Mấy cái ở trên hay lắm. Thankkiuuuu.Hiccccccc. Nhân đây cho em hỏi. Em muốn dóng gói một chương trình viết băng VB6 để được giống như các phần mềm mà ta hay cài thì có công cụ gì hay không và làm như thế nào?hii.trừ cái add-in package...sẵn có của Vb6. Ai biết xin bớt chút thời gian post bài hướng dẫn em với!. em xin cám ơn trước !. chúc mọi người một ngày vui vẻ
Đời là bể khổ mà chúng sinh thì chả ai biết bơi...........

VietDreamerz
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Tư 14/04/2010 3:14 pm

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi VietDreamerz » T.Sáu 16/04/2010 12:08 pm

Em cũng mạo có 1 thuật toán sx như sau
Text1 , label1 , label2 , command1

Mã: Chọn hết

Private Sub Command1_Click()
Dim n As Integer
Dim a() As Integer
n = CInt(Text1.Text)
ReDim a(n)
For i = 1 To n
a(i) = InputBox("Nhap cac phan tu ")
Next
For i = 1 To n
Label1.Caption = Label1.Caption & CStr(a(i)) & " "
Next
For i = 1 To n - 1
    For j = i + 1 To n
        If a(i) > a(j) Then
        tg = a(i)
        a(i) = a(j)
        a(j) = tg
        End If
    Next
Next
For i = 1 To n
Label2.Caption = Label2.Caption & CStr(a(i)) & " "
Next
End Sub

Private Sub Form_Load()

End Sub


P/s : Em đang cần sắp xếp theo Mergesort >"<

Hình đại diện của người dùng
vuathongtin
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1028
Ngày tham gia: CN 02/05/2010 10:03 pm
Đến từ: Xứ sở DG
Has thanked: 2 time
Been thanked: 105 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi vuathongtin » T.Bảy 19/06/2010 10:18 am

Các bạn có thể tham khảo bài viết [Tutorial] SORTING ALGORITHMS - Thuật toán sắp xếp toàn của T7 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=11062&p=73072#p73072
Bùi Thành Nhân
* Chuyên gia MMO
congtacvien.online

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Bảy 19/06/2010 3:51 pm

Cái này thì nhiều bạn biết mà. Mà trong topic đó là thuật toán sắp xếp nói chung, và ưu tiên cách nào để sắp xếp nhanh với phần tử lớn. Còn bài này mình sắp xếp theo hướng số phần tử ít, cân bằng giữa độ phức tạp (tốc độ) và độ khó. Thực ra với 100 phần tử mà bạn dùng Quicksort mình nghĩ có khi chậm hơn sắp xếp chèn ấy!

yenngoc2011
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Ba 30/03/2010 4:15 pm

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi yenngoc2011 » T.Tư 01/12/2010 3:08 pm

Hi All!
Tôi thấy trong mảng cung hỗ trợ function sắp xếp rồi mà.

Mã: Chọn hết

Dim a(n) As Integer
        Array.Sort(a)

Do you try?

NguyenNgocSon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Sáu 04/04/2008 3:25 am
Has thanked: 3 time

Re: Thuật toán xếp hạng cho mảng ít phần tử

Gửi bàigửi bởi NguyenNgocSon » T.Tư 21/11/2012 10:40 am

truongphu đã viết:@ m_tien_85: thuật toán Hoán vị và thật toán sắp xếp không thể đơn giản vài dòng. Xem trên

cho n số, vd 1, 2, 3 và 99

thực hiện hoán vị: với n = 4 gồm 24 dãy
1 2 3 99
1 2 99 3
1 3 2 99
1 3 99 2
1 99 2 3
1 99 3 2
2 1 3 99
2 1 99 3
2 3 1 99
2 3 99 1
2 99 1 3
2 99 3 1
3 1 2 99
3 1 99 2
3 2 1 99
3 2 99 1
3 99 1 2
3 99 2 1
99 1 2 3
99 1 3 2
99 2 1 3
99 2 3 1
99 3 1 2
99 3 2 1
Hoán vi (n) sô'.rar


Phiên bản 2: Thêm Hoán vị và sắp xếp dùng cho phần tử là số

Bác có thể share code không?


Quay về “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách