• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hướng dẫn thuật toán Ước chung lớn nhất

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Moderator: Điều hành

huethuong7575
Posts: 2
Joined: Sun 04/08/2013 3:19 pm

Hướng dẫn thuật toán Ước chung lớn nhất

Postby huethuong7575 » Sun 25/08/2013 10:48 pm

Chào các anh chị,
mình đang làm bài tập về Cấu trúc dữ liệu giải thuật,
có bài UCLN, anh chị chỉ giúp mình với nhé,
xin cảm ơn!

Ước số chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương p và q (p>q) được mô tả như sau:
- Gọi r là số dư trong phép chia p cho q.
- Nếu r = 0 thì q là UCLN.
- Nếu r ≠ 0 thì gán cho p giá trị của q, gán cho q giá trị của r rồi lặp lại quá trình.
a. Xác định điều kiện dừng và dạng tổng quát của bài toán;
b. Trình bày giải thuật và cài đặt trên C, sử dụng phương pháp lặp để xây dựng hàm UCLN(p,q);
c. Trình bày giải thuật và cài đặt trên C, sử dụng phương pháp đệ quy cho hàm UCLN(p,q);User avatar
tdat00
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 137
Joined: Sat 29/03/2008 8:18 am
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times

Re: Hướng dẫn thuật toán Ước chung lớn nhất

Postby tdat00 » Mon 26/08/2013 9:17 amReturn to “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests