• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giải thuật đếm số ký tự trong chuỗi

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Moderator: Điều hành

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Giải thuật đếm số ký tự trong chuỗi

Postby truongphu » Wed 12/10/2011 7:07 pm

1- Thống kê chỉ một ký tự:
- Xác định độ dài của chuỗi L1
- Thay thế (xóa) ký tự muốn đếm với ""
- Xác định lại độ dài của chuỗi L2
- Tổng số ký tự muốn đếm là L1-L2

2- Thống kê các ký tự có trong chuỗi:
- Cho vòng lặp chạy đến khi chuỗi = ""
-Trong vòng lặp:
* Độ dài chuỗi L1
* Thế ký tự đầu tiên của chuỗi với "" (xóa các ký tự giống ký tự đầu)
* Độ dài chuỗi mới L2
* Ghi nhớ ký tự bị xóa với số đếm là L1-L2


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Giải thuật đếm số ký tự trong chuỗi

Postby truongphu » Sat 08/03/2014 8:08 am

xuanha wrote:Private Function demxau(xau As String, tucantim As String) As Integer
Dim x() As String
x = Split(xau, tucantim)
demxau = UBound(x)
End Function


Là một giải thuật hay!
Dùng hàm Split có lẽ chạy nhanh hơn nhiều hàm Replace
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Harry
Posts: 1
Joined: Fri 29/08/2014 4:48 pm

Re: Giải thuật đếm số ký tự trong chuỗi

Postby Harry » Fri 29/08/2014 5:11 pm

* Thế ký tự đầu tiên của chuỗi với "" (xóa các ký tự giống ký tự đầu)

____________
…..Em Mikky…..


Return to “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests