Trang 1 trên 1

Test thử file .aspx khi đang viết - không cần deploy

Đã gửi: T.Sáu 26/06/2015 3:28 pm
gửi bởi blacksingle
Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ dẫn giúp
Em mới vửa được học sơ sơ html tag, và asp.net
sếp yêu cầu sau khi viết được 1 giao diện web form - asp.net thì cho sếp coi liền để góp ý.
e muốn hỏi config trong IIS như thế nào để có thể cho 1 PC khác đánh IP của PC mình vào thì sẽ thấy website mình đang chạy ?
các anh chị có kinh nghiệm vui lòng chỉ dẫn giúp, việc config default website trên localhost em đã làm được.