• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN (Mới)

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Điều hành viên: vietluyen

tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: T.Bảy 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 time
Been thanked: 10 time

Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN (Mới)

Gửi bàigửi bởi tindl88 » CN 24/04/2011 1:32 pm

Tên bài viết: Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN


Tạo project mới, dán đoạn code này vào -> F5.

 1. using System;
 2. using System.Web;
 3. using System.Xml;
 4. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 5. {
 6.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 7.     {
 8.         string[] locationID = new string[] { "VMXX0002","VMXX0031","VMXX0004","VMXX0020","VMXX0028","VMXX0027","VMXX0005","VMXX0008","VMXX0009","VMXX0023","VMXX0019","VMXX0010","VMXX0011","VMXX0012","VMXX0014","VMXX0015","VMXX0016","VMXX0017","VMXX0018","VMXX0025","VMXX0026","VMXX0032","VMXX0029","VMXX0007" };
 9.         string _strResult = string.Empty;
 10.         foreach (string item in locationID)
 11.         {
 12.             string _URL = "http://weather.msn.com/data.aspx?wealocations=wc:" + item + "&weadegreetype=C";
 13.             XmlTextReader xmlreader = new XmlTextReader(_URL);
 14.             _strResult += "<li>";
 15.             while (xmlreader.Read())
 16.             {
 17.                 if ((xmlreader.NodeType == XmlNodeType.Element) && (xmlreader.Name == "current"))
 18.                 {
 19.                     xmlreader.MoveToAttribute("skycode"); _strResult += "<img src='http://blst.msn.com/as/wea3/i/en-us/law/" + xmlreader.Value + ".gif'/>";
 20.                     xmlreader.MoveToAttribute("temperature"); _strResult += xmlreader.Value + "<sup>o</sup>C";
 21.                     xmlreader.MoveToAttribute("observationpoint"); _strResult += xmlreader.Value;
 22.                 }
 23.             }
 24.             _strResult += "</li>";
 25.         }
 26.         Response.Write( _strResult);
 27.     }
 28. }
 29.  Quay về “[ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách