• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 651 kết quả

gửi bởi dong
T.Sáu 07/04/2017 3:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Trả lời: 3
Xem: 527

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Cái này thì đúng như mô tả ở trên nhưng khi chạy mình gán chuỗi cho texbox các ký tự xuống dòng "\n" không xuống dòng mà hiển thị thành ô vuông, chắc không phải textbox rồi.
gửi bởi dong
T.Sáu 07/04/2017 11:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Trả lời: 3
Xem: 527

label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Trong file ảnh đính kèm có cái khung lớn không biết có phải label không ? không cho cho chỉnh sửa, khi dùng chuột đánh dấu khối để copy, trong Visual Studio mình dùng label nhưng không làm được đánh dấu khối và copy, các bạn biết đó là control gì ? http://imagizer.imageshack.com/img922/4569/ZFsNiK.j...
gửi bởi dong
T.Tư 05/04/2017 1:57 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?
Trả lời: 2
Xem: 436

Re: Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?

Cám ơn bạn đã hổ trợ ví dụ cho mình nhé.
gửi bởi dong
T.Ba 04/04/2017 11:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy danh sách cổng COM có 8 cổng COM ?
Trả lời: 0
Xem: 310

Lấy danh sách cổng COM có 8 cổng COM ?

Lấy danh sách cổng COM có 8 cổng COM (hoặc 16 cổng COM) của thiết bị này ? xem file đính kèm Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Sáu 31/03/2017 9:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?
Trả lời: 2
Xem: 436

Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?

Bạn nào biết cách viết code kéo thả item qua lại giữa 2 listView ? share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Năm 09/03/2017 4:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang ?
Trả lời: 0
Xem: 269

Cách thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang ?

Trong bộ devexpress, Mình muốn thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang như của file ảnh đính kèm, khi ấn nút thêm ảnh sẽ thêm ảnh theo thứ thư như hình, cách đưa ảnh vào gridView như thế nào ? Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Bảy 04/03/2017 11:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tự động chỉnh giờ hệ thống máy tính ?
Trả lời: 0
Xem: 328

Tự động chỉnh giờ hệ thống máy tính ?

Trong điện thoại androi trong mục ngày giờ tự động mình thấy có 2 chức năng:
1. Cập nhật giờ bởi mạng
2. Cập nhật giờ bởi GPS

Trong máy tính mình có thể làm được chức năng trên, nếu cập nhật giờ qua mạng mình mấy gì để làm giờ chuẩn ? tương tự cho GPS ? bạn nào có code đưa lên tham khảo với.
gửi bởi dong
T.Sáu 03/03/2017 10:31 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Report của devexpress có sử dụng tiến trình ?
Trả lời: 0
Xem: 262

Report của devexpress có sử dụng tiến trình ?

Trong lập trình form của bộ Devexpress, khi thiết kế Report mình thấy có thuộc tính (invoke,... ) về tiến trình, mình cũng chưa biết sử dụng thuộc tính này, có bạn nào biết trường hợp nào thì mới sử dụng tiến trình cho Report... bạn nào có thể đưa ra ví dụ minh họa không ?
gửi bởi dong
T.Năm 23/02/2017 8:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao không thoát khỏi catch khi gặp lỗi để chạy i kế tiếp ?
Trả lời: 0
Xem: 336

Tại sao không thoát khỏi catch khi gặp lỗi để chạy i kế tiếp ?

Tôi có đoạn code sau: bool bStop = true; int RowCount = 65000; private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e) { int i = 0; //int iErr; while (i < RowCount && bStop)//Loop 1 { while (i < RowCount && bStop)// Loop 2 { try { //Do something... Debug.Print("dang o trong Try va...
gửi bởi dong
T.Tư 22/02/2017 12:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Biển cố thay đổi RichTextBox không hoạt động ?
Trả lời: 0
Xem: 296

Biển cố thay đổi RichTextBox không hoạt động ?

Kéo thả RichTextBox vào Form tại Form_Load và khi chạy mình gán nội dung cho RichTextBox nhưng biến cố RichTextBox_TextChanged không chạy mặc dù mình đã thêm dòng code này: this.RichTextBox.TextChanged += new System.EventHandler(this.RichTextBox_TextChanged); trước khi Form_Load private void RichTex...
gửi bởi dong
T.Hai 20/02/2017 4:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi không mở được form thiết kế giao diện ?
Trả lời: 0
Xem: 372

Lỗi không mở được form thiết kế giao diện ?

Khi thiết kế giao diện form mình chỉnh sửa file frmMain.Designer.cs khi đóng và mở lại không xem được giao diện của form, ấn Rebuil..., ấn Clear Solution hoặc ấn F5 không có lỗi, ấn F5 chạy bình thường, xem được form nhưng không xem được giao diện thiết kế form ở chế độ soạn thảo, tại màn hình soạn ...
gửi bởi dong
T.Bảy 18/02/2017 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 404

Re: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

chạy được rồi cám ơn bạn nhé
gửi bởi dong
T.Bảy 18/02/2017 4:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Source code để mở Menu Color của nút barButtonItem thuộc bộ Devexpress ?
Trả lời: 0
Xem: 321

Source code để mở Menu Color của nút barButtonItem thuộc bộ Devexpress ?

Source code để mở Menu Color khi click vào nút mũi tên nhỏ của nút barButtonGroup->barButtonItem thuộc bộ Devexpress như trong bộ Office 2007 ? bạn xem file ảnh đính kèm: Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Hai 13/02/2017 11:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự ?
Trả lời: 0
Xem: 302

Vấn tin vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự ?

Giả sử có bảng dữ liệu access có các trường như file execel đính kèm, mình vấn tin vừa nhóm theo tên kho hàng, mã vạch, hàng hóa, hàng tồn, khi mình nhóm lại thì được khi đánh số thứ tự không đúng, như vậy vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự cho ra kết quả như trong file đính kèm mình viết vấn tin sao ? ...
gửi bởi dong
CN 12/02/2017 12:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 404

Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

Mình có sơ sở dự liệu access 2003, dt có kiểu DataTable, dt vấn tin lấy dữ liệu từ SQL Server 2005, danh sách dt có nhiều trường, trong đó trường NGAY có kiểu DateTime, Khi chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ex = {"Data type mismatch in criteria expression."}, nếu mình rem ...
gửi bởi dong
T.Năm 02/02/2017 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi chiều cao PopupMenu ?
Trả lời: 0
Xem: 345

Thay đổi chiều cao PopupMenu ?

Khi load Item cho PopupMenu nếu có nhiều Item thì khi load PopupMenu có chiều cao không mong muốn, mình muốn cố định chiều cao PopupMenu thay vào đó là thanh trược cho popupMenu thì làm thế nào ? nhờ các bạn nhặc sạn hộ.
gửi bởi dong
T.Sáu 06/01/2017 4:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
Trả lời: 3
Xem: 687

Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

Khi sử dụng vấn tin lấy mẫu tin ngày sinh nhân viên sql server 2005 lệnh BETWEEN không lấy được ngày cuối cùng của ngày kết thúc. Ví dụ: thống kê từ ngày sinh nhân viên '01/11/2015 đến ngày '30/11/2015 thì nó chỉ lấy tới ngày 29 có 1 vài mẫu tin của ngày 30 không lấy được, các bạn biết lỗi gì không ...
gửi bởi dong
CN 01/01/2017 4:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
Trả lời: 1
Xem: 429

Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Trong bộ Devexpress, không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView khi đưa con chuột vào vị trí ở đầu cột nơi giáp ranh giữa 2 cột ? xem file ảnh đính kèm vùng khoanh tròn màu đỏ. Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Hai 26/12/2016 1:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?
Trả lời: 0
Xem: 391

Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?

Các bạn có biết trong bộ Visual Studio có thư viện chuẩn để lập trình với webcam của laptop ? nếu có thư viện đó tên gì ? kèm theo soucecode ví dụ càn tốt.
gửi bởi dong
T.Hai 19/12/2016 2:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm icon vào ListBox ?
Trả lời: 1
Xem: 411

Thêm icon vào ListBox ?

Muốn thêm Icon vào ListBox như file ảnh đính kèm, mình cần chỉnh gì ? Hình ảnh

Chọn tìm kiếm nâng cao