• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 624 kết quả

gửi bởi dong
T.Hai 28/11/2016 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?
Trả lời: 2
Xem: 303

Re: có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?

Lấy được rồi, cám ơn bạn
gửi bởi dong
CN 27/11/2016 4:47 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 439

Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Mình có vấn tin SQL Server sau: SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABHDBHCT.MAVACH_SP, dbo.TABHDBHCT.TENSP, SUM(dbo.TABHDBHCT.SOLUONG) * CASE WHEN [TRAHANG] = 0 THEN 1 ELSE - 1 END AS SL, dbo.TABHDBHCT.TRAHANG FROM dbo.TABHDBHCT INNER JOIN dbo.TABHDBH ON dbo.TABHDBHCT.MASOPHIEU = dbo.TABHDBH.IDSOPHIEU WH...
gửi bởi dong
T.Bảy 26/11/2016 4:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 630

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Bạn chỉ giúp mình như vậy rất quý rồi, mình không có từ gì hơn cám ơn bạn rất nhiều nhưng mình cũng tìm thấy một ví dụ của devexpress cũng khá hấp dẫn không thua ví dụ của bạn, mình trích xuất từ bài "SimplePad" nhưng khi kích chọn màu trong bảng màu sẽ báo lỗi, mình cũng debug bản gốc và ...
gửi bởi dong
T.Sáu 25/11/2016 11:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?
Trả lời: 2
Xem: 303

có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?

thông thường khi đưa icon vào imageCollection, imageList thì dể nhưng lấy icon từ imageCollection, imageList thì mình có thể lấy lại icon bằng cách nào ?
gửi bởi dong
T.Năm 24/11/2016 4:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 630

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

trường mình làm thêm menupopup đổ xuống để chọn màu chữ như word trên thanh toolbar bạn có ví dụ này ?
gửi bởi dong
T.Sáu 18/11/2016 3:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 630

Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Mình hỏi thay đổi font chữ và cỡ chữ cho RichTextBox cho dòng chữ đang chọn như trong menu của Office 2003 khi click chọn font hoặc click chọn cỡ chữ trên toolbar, xem file ảnh Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Sáu 18/11/2016 2:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 350

Re: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

Cám ơn bạn nhé, đúng là ví dụ rất hay mà mình đang cần nó
gửi bởi dong
T.Tư 16/11/2016 11:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cú pháp thêm Item cho ComboBoxEdit của barManager1
Trả lời: 0
Xem: 198

cú pháp thêm Item cho ComboBoxEdit của barManager1

Giả sử tạo project mới mình kéo thả barManager1 vào Form, trong bar1 mình tạo 2 ComboBoxEdit: iFontName và iFontSize, mình muốn add các item tương ứng cho 2 comboBoxEdit nói trên, chú ý comboBoxEdit của barManager1 không phải comboBoxEdit riêng.
gửi bởi dong
T.Tư 16/11/2016 10:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 350

Re: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

giống như trong file word
gửi bởi dong
T.Năm 10/11/2016 4:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 350

Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

Hỏi về code của nút decrease Indent và increase Indent cho RichTextBox ? bạn nào có share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Tư 09/11/2016 8:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
Trả lời: 4
Xem: 430

Re: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?

Mình làm được rồi phải set thuộc tính Anchor của 2 control là: Top, Left, Right, Bottom nữa mới được, cám ơn bạn nhé
gửi bởi dong
T.Ba 08/11/2016 8:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
Trả lời: 4
Xem: 430

Re: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?

trường hợp bạn nói trên mình cũng thử rồi cho Dock = Fill của Picture, Dock = Bottom của groupControl khi mình phóng to nó cũng như hình 2, không thay đổi gì cả, mình muốn khi phóng to các control trong form tự động resize theo như hình 1(chưa phóng to)
gửi bởi dong
T.Hai 07/11/2016 11:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
Trả lời: 4
Xem: 430

Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?

Làm ví dụ phóng to và thu nhỏ form: mình kéo thả PictureBox(đặt Dock=top) và groudCotronl(đặt Dock=bottom) vào Form như hình 1 khi phóng to các đối tượng nó không canh đều ban đầu, mình cũng thử sử dụng layoutControl đặt thuộc tính Dock=full với form, khi kéo thả 2 đối tượng trên vào layouControl nó...
gửi bởi dong
T.Năm 03/11/2016 1:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về Debug chương trình ?
Trả lời: 2
Xem: 367

Re: Hỏi về Debug chương trình ?

bạn có thể nói cụ thể hơn vào đâu để bỏ nó ?
gửi bởi dong
T.Ba 01/11/2016 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về Debug chương trình ?
Trả lời: 2
Xem: 367

Hỏi về Debug chương trình ?

Mình tôi có đoạn code sau: trong file Program namespace Vidu { static class Program { /// <summary> /// The main entry point for the application. /// </summary> [STAThread] static void Main() { DevExpress.UserSkins.OfficeSkins.Register(); DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins(); Application.E...
gửi bởi dong
T.Ba 01/11/2016 8:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?
Trả lời: 3
Xem: 331

Re: Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?

cách bạn đưa ra vẫn sử dụng vòng lặp chèn từng mẫu tin vào Table, theo mình biết trong SQL Server có thể dùng lệnh dùng sqlBulkCopy bạn có danh sách kiểu DataTable đưa thẳng vào Table của SQL Server, không sử dụng vòng lặp https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlbulkcopy(v=...
gửi bởi dong
T.Năm 27/10/2016 10:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?
Trả lời: 3
Xem: 331

Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?

Trong C#, giả sử mình có biến dt có kiểu DataTable và đã được load danh sách nhân viên cho biến dt này, câu hỏi đặt ra của mình có thể lưu dữ liệu trực tiếp từ biến dt này xuống Table dữ liệu của access 2000, nghĩa là không sử dùng vòng lặp để thêm mới từng mẫu tin vào dữ liệu access, có cách nào kh...
gửi bởi dong
T.Hai 24/10/2016 10:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chọn và hủy chọn của CheckEdit của Devexpress ?
Trả lời: 0
Xem: 279

Chọn và hủy chọn của CheckEdit của Devexpress ?

Mình có đoạn code ở dưới nếu giá trị 1 và giá trị 2 bằng nhau khi click vào checkEdit1(tình trang checkEdit1 chưa được đánh dấu tích) thì thông báo bị xuất hiện 2 lần, mình muốn nếu giá trị 1 và giá trị 2 bằng nhau thì thông bao xuất hiện 1 lần và không được phép đánh dấu tích khi click CheckEdit1, ...
gửi bởi dong
T.Hai 17/10/2016 10:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cái control line trong visual studio ?
Trả lời: 2
Xem: 368

Re: cái control line trong visual studio ?

cám ơn bạn đã chỉ giúp nhé.
gửi bởi dong
CN 02/10/2016 4:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cái control line trong visual studio ?
Trả lời: 2
Xem: 368

cái control line trong visual studio ?

khi thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia và cái thanh gach ngang là tổng, mình muốn tìm cái thanh gạch ngang này hay cái control line trong visual studio hoặc trong bộ devexpress không có thì phải ?

Chọn tìm kiếm nâng cao