• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 637 kết quả

gửi bởi dong
CN 12/02/2017 12:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 352

Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

Mình có sơ sở dự liệu access 2003, dt có kiểu DataTable, dt vấn tin lấy dữ liệu từ SQL Server 2005, danh sách dt có nhiều trường, trong đó trường NGAY có kiểu DateTime, Khi chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ex = {"Data type mismatch in criteria expression."}, nếu mình rem ...
gửi bởi dong
T.Năm 02/02/2017 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi chiều cao PopupMenu ?
Trả lời: 0
Xem: 309

Thay đổi chiều cao PopupMenu ?

Khi load Item cho PopupMenu nếu có nhiều Item thì khi load PopupMenu có chiều cao không mong muốn, mình muốn cố định chiều cao PopupMenu thay vào đó là thanh trược cho popupMenu thì làm thế nào ? nhờ các bạn nhặc sạn hộ.
gửi bởi dong
T.Sáu 06/01/2017 4:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
Trả lời: 3
Xem: 583

Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

Khi sử dụng vấn tin lấy mẫu tin ngày sinh nhân viên sql server 2005 lệnh BETWEEN không lấy được ngày cuối cùng của ngày kết thúc. Ví dụ: thống kê từ ngày sinh nhân viên '01/11/2015 đến ngày '30/11/2015 thì nó chỉ lấy tới ngày 29 có 1 vài mẫu tin của ngày 30 không lấy được, các bạn biết lỗi gì không ...
gửi bởi dong
CN 01/01/2017 4:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
Trả lời: 1
Xem: 379

Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Trong bộ Devexpress, không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView khi đưa con chuột vào vị trí ở đầu cột nơi giáp ranh giữa 2 cột ? xem file ảnh đính kèm vùng khoanh tròn màu đỏ. Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Hai 26/12/2016 1:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?
Trả lời: 0
Xem: 354

Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?

Các bạn có biết trong bộ Visual Studio có thư viện chuẩn để lập trình với webcam của laptop ? nếu có thư viện đó tên gì ? kèm theo soucecode ví dụ càn tốt.
gửi bởi dong
T.Hai 19/12/2016 2:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm icon vào ListBox ?
Trả lời: 1
Xem: 363

Thêm icon vào ListBox ?

Muốn thêm Icon vào ListBox như file ảnh đính kèm, mình cần chỉnh gì ? Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Ba 13/12/2016 11:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm ComboBoxEdit vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ?
Trả lời: 0
Xem: 261

Thêm ComboBoxEdit vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ?

Mình muốn thêm 2 cái control ComboBoxEdit: FontName và FontSize vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ? thêm vào thì được nhưng 2 cái này không cùng 1 hàng, không nhóm chung lại với nhau được như Office 2007, xem file ảnh đính kèm vùng được khoanh tròn màu đỏ, có bạn nào biết chỉ giúp mình với. http...
gửi bởi dong
T.Sáu 09/12/2016 11:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi thứ tự cột gridView ?
Trả lời: 0
Xem: 312

Thay đổi thứ tự cột gridView ?

Thay đổi thứ tự cột gridView của bộ devexpress, mặc định khi nạp dữ liệu cho gridView số đầu tiên là số 0, giờ muốn thay đổi thành số 1, mình phải chỉnh gì ? xem file ảnh đính kèm vùng đánh dấu màu đỏ Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Tư 30/11/2016 11:48 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 598

Re: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Chạy được rồi cám ơn bạn nhé
gửi bởi dong
T.Tư 30/11/2016 11:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mở form có điều kiện ?
Trả lời: 4
Xem: 377

Re: Mở form có điều kiện ?

mình cũng làm được rồi không cần phải viết Sub như bạn nghĩ đâu
gửi bởi dong
T.Ba 29/11/2016 3:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mở form có điều kiện ?
Trả lời: 4
Xem: 377

Re: Mở form có điều kiện ?

bạn nói đúng một phần, vì dòng code điều kiện lập đi lặp lại trước khi mở Form1, mình muốn đơn giản code bỏ vào Form1 luôn cho tiện
gửi bởi dong
T.Hai 28/11/2016 1:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 822

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

cách giải quyết của bạn chỉ là tạm thời thôi vì đoạn code bạn bỏ trong if đó chẳng bao giờ chạy hay nói cách khác có thể xóa luôn dòng code trong if luôn cũng được, dòng code trong if hiển thị tình trang màu chữ đang chọn làm sao hiển thị màu đang chọn cho nút tô màu chữ như trong word, excel ?
gửi bởi dong
T.Hai 28/11/2016 11:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mở form có điều kiện ?
Trả lời: 4
Xem: 377

Mở form có điều kiện ?

Giả sử trong chương trình xuất hiện việc mở form lập đi lập lại ở nhiều nơi trong chương trình qua code sau: if (thoả điều kiện thì mở form 1) { Form1 frm = new Form1(); frm.Show(); } thay vì việc kiểm tra điều kiện mở form ở bên ngoài Form1 và việc mở Form1 xuất hiện nhiều nơi trong chương trình mì...
gửi bởi dong
T.Hai 28/11/2016 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?
Trả lời: 2
Xem: 378

Re: có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?

Lấy được rồi, cám ơn bạn
gửi bởi dong
CN 27/11/2016 4:47 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 598

Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Mình có vấn tin SQL Server sau: SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABHDBHCT.MAVACH_SP, dbo.TABHDBHCT.TENSP, SUM(dbo.TABHDBHCT.SOLUONG) * CASE WHEN [TRAHANG] = 0 THEN 1 ELSE - 1 END AS SL, dbo.TABHDBHCT.TRAHANG FROM dbo.TABHDBHCT INNER JOIN dbo.TABHDBH ON dbo.TABHDBHCT.MASOPHIEU = dbo.TABHDBH.IDSOPHIEU WH...
gửi bởi dong
T.Bảy 26/11/2016 4:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 822

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Bạn chỉ giúp mình như vậy rất quý rồi, mình không có từ gì hơn cám ơn bạn rất nhiều nhưng mình cũng tìm thấy một ví dụ của devexpress cũng khá hấp dẫn không thua ví dụ của bạn, mình trích xuất từ bài "SimplePad" nhưng khi kích chọn màu trong bảng màu sẽ báo lỗi, mình cũng debug bản gốc và ...
gửi bởi dong
T.Sáu 25/11/2016 11:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?
Trả lời: 2
Xem: 378

có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?

thông thường khi đưa icon vào imageCollection, imageList thì dể nhưng lấy icon từ imageCollection, imageList thì mình có thể lấy lại icon bằng cách nào ?
gửi bởi dong
T.Năm 24/11/2016 4:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 822

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

trường mình làm thêm menupopup đổ xuống để chọn màu chữ như word trên thanh toolbar bạn có ví dụ này ?
gửi bởi dong
T.Sáu 18/11/2016 3:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 822

Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Mình hỏi thay đổi font chữ và cỡ chữ cho RichTextBox cho dòng chữ đang chọn như trong menu của Office 2003 khi click chọn font hoặc click chọn cỡ chữ trên toolbar, xem file ảnh Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Sáu 18/11/2016 2:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 451

Re: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

Cám ơn bạn nhé, đúng là ví dụ rất hay mà mình đang cần nó

Chọn tìm kiếm nâng cao