• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 651 kết quả

gửi bởi dong
T.Hai 11/09/2017 8:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 604

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

bạn sử dụng tiến trình Thread để giải quyết vấn đề này.
gửi bởi dong
T.Hai 11/09/2017 8:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
Trả lời: 4
Xem: 576

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

nếu vậy tại sao cũng vấn tin đó mình chạy trong MS_Access không bị báo lỗi trên và chạy bình thường ?
gửi bởi dong
T.Năm 07/09/2017 3:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
Trả lời: 4
Xem: 576

Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Trong Microsoft access khi vấn tin ở dưới chạy bình thường nhưng khi chạy ở Microsoft Visual Studio C# bị báo lỗi: "ex = {"You tried to execute a query that does not include the specified expression '[SLNHAP0]+[SLNHAP1]-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])' as part of an aggregate funct...
gửi bởi dong
T.Năm 17/08/2017 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin tại sao không nhóm được ?
Trả lời: 0
Xem: 325

Vấn tin tại sao không nhóm được ?

Mình có vấn tin sau, để nhóm lại các mẫu tin nhưng không nhóm được nhờ các bạn chỉ giúp, kết qua khi chạy xem file excel: SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABNHANVIENCA.CANV, dbo.TABHDBHCT.TENSP, dbo.TABDONVI.TENDVT, SUM(dbo.TABHDBHCT.SOLUONG) AS SL, SUM(dbo.TABHDBH.DOITRA) AS DTRA, dbo.TABHDBHCT.GIABAN...
gửi bởi dong
T.Năm 10/08/2017 2:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhúng ảnh vào Resource bị báo lỗi ?
Trả lời: 0
Xem: 379

Nhúng ảnh vào Resource bị báo lỗi ?

Trong C# VS2005 mình nhúng ảnh (file ảnh có dạng *.png) bình thường nhưng khi rebuild bị báo lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly.
System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+. có bạn nào biết khắc phục lỗi này ?
gửi bởi dong
T.Năm 10/08/2017 8:28 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm rác đối tương trong file thiết kế form ?
Trả lời: 0
Xem: 290

Tìm rác đối tương trong file thiết kế form ?

Khi thiết kế form kéo thả đối tượng (các control) vào form chỉnh sửa và xóa, một lý do nào đó đối tượng trên form được xóa nhưng code trong file (Form.Designer.cs) thiết kế form không được xóa hết. có cách nào tìm nhanh code không được xóa trong file nói trên ?
gửi bởi dong
T.Sáu 04/08/2017 10:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi khi mở form thiết kế ?
Trả lời: 0
Xem: 341

Lỗi khi mở form thiết kế ?

trước đây chương trình mở bình thường trên winxp loại 32 bit, chuyển qua win7 loại 64 bit bị lỗi này, đang sử dụng C# VS2005, có bạn nào biết lỗi này ? <html><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"><title></title><style>.ErrorStyle { font-family: ...
gửi bởi dong
T.Ba 01/08/2017 2:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?
Trả lời: 0
Xem: 271

lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?

Tôi đang sử dụng VS2005 C#, máy tính mới sử dụng win7 loại 64 bit khi ấn nút Rebuild Solution bị báo lỗi ở dưới nhưng máy tính cũ sử dụng winxp loại 32 bit không bị báo lỗi khi ấn nút Rebuild Solution, chạy bình thường, có bạn nào biết khắc phục lỗi này ? Error 1 The "GenerateResource" tas...
gửi bởi dong
T.Ba 04/07/2017 3:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?
Trả lời: 1
Xem: 396

vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?

Giả sử ta có MyTable có các trường sau: IDMATHANG int TENHANGHOA string DOANHTHU Double SELECT * FORM MyTable WHERE (DOANHTHU >= 1000) giờ mình muốn tạo vấn tin dạng trên nhưng có thể thêm 1 cột ghi chú khi chạy vấn tin, ví dụ doanh thu >= 1000 và < 3000 chèn thêm dòng chữ "doanh thu loại 1&quo...
gửi bởi dong
T.Sáu 30/06/2017 11:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi thiết kế đặt toolbar vào trong control ?
Trả lời: 0
Xem: 383

Khi thiết kế đặt toolbar vào trong control ?

Trong bộ Devexpress, khi thiết kế muốn đặt đặt toolbar vào trong control của số 1 như số 2, mình chỉnh mục gì ? xem ảnh đính kèm: Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Tư 28/06/2017 2:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đánh số thứ cho dòng của treeList ?
Trả lời: 0
Xem: 356

Đánh số thứ cho dòng của treeList ?

Trong bộ Devexpress muốn đánh số thứ cho dòng của treeList sử dụng như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Hai 19/06/2017 2:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô gridView có điều kiện ?
Trả lời: 0
Xem: 433

Tô màu ô gridView có điều kiện ?

Cách tô màu ô cho gridView (devexpress) có điều kiện ở cột cuối chứa một chuổi nhị phân, mỗi ký tự trong chuổi nhị phân hiện thị trạng thái của 1 ô của cột, nếu mang giá trị bằng một sẽ được tô màu của cột có chứa ô đó ngược lại thì không tô màu, nếu cột ẩn thì dòng đó được tô màu đỏ, xem file excel...
gửi bởi dong
T.Hai 05/06/2017 12:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách nạp dữ liệu lên treeView ?
Trả lời: 0
Xem: 406

Cách nạp dữ liệu lên treeView ?

Cách nạp dữ liệu lên treeView ? có thể gán trực tiếp dữ liệu có kiểu DataTable cho treeView ?
gửi bởi dong
T.Hai 05/06/2017 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nạp ảnh cho imageComboBoxEdit nhưng index đầu tiên để trống ?
Trả lời: 0
Xem: 335

Nạp ảnh cho imageComboBoxEdit nhưng index đầu tiên để trống ?

Có thể nạp ảnh cho imageComboBoxEdit nhưng index đầu tiên để trống của bộ Devexpress ? xem file ảnh đính kèm Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Hai 24/04/2017 3:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Truy xuất excel trên VB 2010
Trả lời: 3
Xem: 496

Re: Truy xuất excel trên VB 2010

bạn xem ví dụ này được không ? https://www.gemboxsoftware.com/spreadsh ... atable/502
gửi bởi dong
T.Sáu 21/04/2017 9:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 966

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Giờ thì Ok rồi, bạn có tư liệu về hướng dẫn sử dụng tập lệnh SQL và SP đầy đủ nhất, nếu có bạn share cho mình với, Mình gửi lời cám ơn bạn nhiều nhé.
gửi bởi dong
T.Năm 20/04/2017 4:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 966

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

bạn tải file đính kèm của mình về và trong sp bạn thay điều kiện lấy theo phiếu "PT" hoặc "PC" ứng với @pattern và lấy theo năm bạn thay đổi các biến mình nói bạn sẽ thấy, mình lấy 1 ví dụ ở dưới, lấy số phiếu theo năm 2016 : nó cho kết quả: -7, như vậy nó tính sai vị trí dấu trừ...
gửi bởi dong
T.Năm 20/04/2017 8:21 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 966

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Cách 2 của bạn tính ra không hay bằng cách một vì khi lấy chuổi ở trường IDSOPHIEUTHUCHI có 1 số trường hợp không lấy đúng vị trí dấu trừ thứ hai (là vùng số thứ tự tăng) và cũng bị lỗi kể trên của cách một, ngoài ra dòng lệnh từ số 5 đến số 11 thay thế chuổi này dư ra không có liên quan gì vào câu ...
gửi bởi dong
T.Tư 19/04/2017 9:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 966

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Vấn tin của bạn giống ý của mình nhưng vẫn còn lỗi như:
Nếu trường IDSOPHIEUTHUCHI có chuỗi sau sẽ không lấy được
PC009
PC00009
PC9
hoặc sẽ báo lỗi: Conversion failed when converting the nvarchar value 'PC-0' to data type int
PC-009
PC-9
PC-00009

mình sẽ tìm hiểu thêm vấn tin của bạn.
gửi bởi dong
T.Hai 17/04/2017 9:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 966

Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Giả sử trong SQL Server 2005 Tôi có bảng dữ liệu TABTHUCHI có các trường vực sau: IDSOPHIEUTHUCHI // Khóa chính NGAY ... IDSOPHIEUTHUCHI NGAY PC-04/08/16-008 04/08/2016 PC-07/06/2016-006 07/06/2016 PC-08/10/2017-010 08/10/2017 PC-08/12/2017-012 08/12/2017 PC-10/01/2015-2 10/01/2015 PC-25/09/2017-009...

Chọn tìm kiếm nâng cao