• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 651 kết quả

gửi bởi dong
T.Hai 05/02/2018 2:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 808

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Trong hàm WndProc(ref Message m) có biến m truyền vào thôi, vậy biến child khai báo như thế nào trong hàm WndProc vậy bạn ?
gửi bởi dong
T.Năm 01/02/2018 2:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 808

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

nếu viết kiểu này thì không có liên quan gì sử dụng đến biến m.Msg
gửi bởi dong
T.Ba 30/01/2018 11:56 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?
Trả lời: 2
Xem: 285

Re: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?

Cám ơn bạn chỉ giúp mình nhé
gửi bởi dong
CN 28/01/2018 5:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Setfocus item listView ?
Trả lời: 2
Xem: 259

Re: Setfocus item listView ?

Chạy được rồi, cám ơn bạn nhé.
gửi bởi dong
CN 28/01/2018 5:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 808

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Theo lý thuyết bạn gửi cho mình hướng dẫn sử dụng WndPoc như bạn trình bày code ở trên nhưng thực thế tế mình thử kéo thả vào form 3 cái listView và vài cái control khác, mình chỉ muốn bắt đối tượng là listView thôi, khi chạy biến m.Msg đổ ra các con số nhưng mình không biết số nào là của đối tượng ...
gửi bởi dong
CN 28/01/2018 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?
Trả lời: 2
Xem: 285

Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?

Thay vì mình sử dụng DataSet và DataTable, DataTable là tập con của DataSet được xác định DataSet.Tables[i]. Tương tự như vậy, mình sử dụng kiểu List để khai báo kiểu lồng nhau ví dụ ở dưới nhưng bị báo lỗi, mình sửa lỗi này như thế nào ? như vậy mình có thể khai báo kiểu List có dạng như DataSet và...
gửi bởi dong
T.Năm 25/01/2018 3:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 808

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Mình có đọc tài liệu bạn gửi nhưng mình cũng chưa thực sự hiểu chúng. Giả sử mình cần bắt thông điệp listView và trên form có 3 listView thì biến m.Msg làm sao phân biệt được listView1, listView2, listView3,... và khi chạy xuất ra thông điệp của biến m.Msg trong file đính kèm http://www.mediafire.co...
gửi bởi dong
T.Hai 22/01/2018 9:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 808

Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Mình làm ví dụ nhỏ có sử dụng đến hàm protected override void WndProc(ref Message m) mình muốn gỡ rối hàm này mình thấy biến m trả về là các số nhưng mình không hiểu những con số này có liên quan đến các control như thế nào ? ví dụ trên form có 2 button, 3 listView, 4 textbox,... mình có cần cài thê...
gửi bởi dong
T.Hai 22/01/2018 8:49 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Setfocus item listView ?
Trả lời: 2
Xem: 259

Setfocus item listView ?

khi chạy chương trình mình setfocus item listView như thế nào ? mình làm cách này listView1.Items[0].Selected = true; chạy được ở ví dụ nhưng áp vào chương trình của mình không được.
gửi bởi dong
T.Năm 11/01/2018 1:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 557

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

ví dụ này thì Ok rồi nhưng các từ "item i" dưới các Icon bị mất, nó ẩn item thì phải ?
gửi bởi dong
T.Tư 10/01/2018 3:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 557

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

bạn vào frmArticle và tìm this.myListView.OwnerDraw = true; đây nè bạn http://www.mediafire.com/file/8n83pgbuf ... ddText.rar
gửi bởi dong
T.Tư 10/01/2018 8:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 557

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

link này mình cũng xem rồi, nó chạy 3 sự kiện dưới để load ảnh vào listView để chạy được 3 sự kiện này thì phải đặt this.listView1.OwnerDraw = true; trong ví dụ của mình vừa có icon vừa có chữ khi gặp câu lệnh này OwnerDraw = true; các icon không hiển thị được(nó ở trạng thái trong suốt). chú ý các ...
gửi bởi dong
T.Hai 08/01/2018 8:51 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 557

Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Tôi có thể chèn thêm text vào biểu tượng của listView, viết code như thế nào ? Bạn xem tập tin hình ảnh đính kèm, ví dụ này tôi thêm từ "đặc biệt" màu xanh lá cây. http://www.mediafire.com/view/7sosjkndd ... acbiet.jpg
gửi bởi dong
T.Năm 04/01/2018 10:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 412

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Hình như bạn hiểu nhầm chổ này, mình muốn truy xuất vào Tag không truy xuất vào key, bạn xem cú pháp chèn Icon vào ImageList1
ImageList1.Images.Add(key, Image);
ImageList1.Images[i].Tag = "10"; //Mình muốn truy xuất vào Tag
string key = imageList.Images.Keys[i].ToString();
gửi bởi dong
T.Tư 03/01/2018 1:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 412

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Cách bạn hướng dẫn ở trên không bị báo lỗi lưu và Tag nhưng xuất thông tin từ Tag đã lưu trước đó ra lại không có gì cả.
gửi bởi dong
CN 31/12/2017 5:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 412

Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Trong ImageList1 = new ImageList();
// báo lỗi khi chạy: InvalidArgument=Value of '0' is not valid for 'index'. Parameter name: index
ImageList1.Images[i].Tag = "10"; //báo lỗi khi chạy dòng này.
ImageList1.Images.Add(key, Image);

Tại sao không lưu và tag được ?
gửi bởi dong
T.Sáu 29/12/2017 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?
Trả lời: 2
Xem: 335

Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?

Giả sử mình đã tạo được đối tượng listView động tương ứng cấp phất có tên: listView1, listView2, listView3. trường hợp dưới chạy được khai báo tĩnh, câu hỏi đặt ra là truyền các đối tương động này như thế nào ? int j = 1; for (int i = 0; i < 3; i++) { j = i + j; LoadListView("listView" + j...
gửi bởi dong
T.Sáu 29/12/2017 10:17 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 2
Xem: 284

Re: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

Cám ơn bạn đã chỉ giúp mình nhé.

Chọn tìm kiếm nâng cao