• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 113 kết quả

gửi bởi baohiep
T.Bảy 26/02/2011 7:56 am
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Tăng tốc độ mở Start Menu
Trả lời: 0
Xem: 1434

Tăng tốc độ mở Start Menu

Tăng tốc độ mở Start Menu Lê Bảo Hiệp Tăng tốc độ mở Start Menu Bạn tạo một form rồi nhập đoạn code sau và chạy. [vb]Option Explicit Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alia...
gửi bởi baohiep
T.Bảy 26/02/2011 7:31 am
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!
Trả lời: 13
Xem: 9728

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Ồ! Đang đi dạo diễn đàn thì lại thấy đúng cái mình cần. Cảm ơn các bác.
gửi bởi baohiep
T.Sáu 25/02/2011 10:10 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Thủ thuật với WebBrowser
Trả lời: 6
Xem: 5915

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Cảm ơn bạn, cái này rất hay.
gửi bởi baohiep
T.Năm 24/02/2011 7:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Bảng Cửu chương??
Trả lời: 8
Xem: 5130

Re: Bảng Cửu chương??

cái này hay thật
gửi bởi baohiep
T.Năm 24/02/2011 6:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Help] Làm Trong Suốt Form
Trả lời: 2
Xem: 627

Re: [Help] Làm Trong Suốt Form

Đoạn mã đây: Const LWA_COLORKEY = &H1 Const LWA_ALPHA = &H2 Const GWL_EXSTYLE = (-20) Const WS_EX_LAYERED = &H80000 Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare Function S...
gửi bởi baohiep
T.Bảy 12/02/2011 11:21 am
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Keylog - Theo dõi bàn phím
Trả lời: 0
Xem: 1038

Keylog - Theo dõi bàn phím

Tên chương trình: Keylog
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Ghi lại các phím gõ từ bàn phím


Cách sử dụng: chạy chương trình thì mọi người sẽ biết.
gửi bởi baohiep
T.Bảy 12/02/2011 10:55 am
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn chương trình giải trí
Chủ đề: Pháo hoa (Chuẩn)
Trả lời: 8
Xem: 5567

Re: Pháo hoa (Chuẩn)

Đẹp lắm
gửi bởi baohiep
T.Bảy 12/02/2011 10:45 am
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: BMP Locker - Mở/Khóa ảnh bmp
Trả lời: 0
Xem: 750

BMP Locker - Mở/Khóa ảnh bmp

BMP Locker 1.0 Lê Bảo Hiệp Mở/Khóa ảnh bmp Đây là phần mềm đầu tiên của mình nên mọi người đừng chê nhé! Hình ảnh về chương trình: http://i72.servimg.com/u/f72/14/22/23/74/bmp_lo10.png Cách sử dụng: Nhập đường dẫn vào ô Ảnh hoặc click đúp vào để chọn file. Khung bên dưới sẽ hiện ảnh. Chọn Mở để mở ...
gửi bởi baohiep
CN 02/05/2010 5:21 pm
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: Kryton Toolkit : Tạo gian diện Office 2007 - 2010
Trả lời: 11
Xem: 7429

Re: Giúp đỡ về Krypton Toolkit

Bạn ơi! Nhưng cái của mình không có Krypton Ribbon.
gửi bởi baohiep
CN 02/05/2010 1:30 pm
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: Kryton Toolkit : Tạo gian diện Office 2007 - 2010
Trả lời: 11
Xem: 7429

Re: Kryton Toolkit : Tạo gian diện Office 2007 - 2010

Bạn có thể hướng dẫn cụ thể được không.
gửi bởi baohiep
CN 02/05/2010 1:18 pm
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: Kryton Toolkit : Tạo gian diện Office 2007 - 2010
Trả lời: 11
Xem: 7429

Giúp đỡ về Krypton Toolkit

Mình không biết cách tạo Ribbon bằng Krypton Toolkit. Mong ai đó giúp đỡ. :-?
gửi bởi baohiep
T.Tư 17/02/2010 8:24 am
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Cool File Cutter ! New !
Trả lời: 5
Xem: 1541

Re: Cool File Cutter ! New !

Bạn cho mình xin cái mã nguồn

Chọn tìm kiếm nâng cao