• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 472 kết quả

gửi bởi NTN
T.Hai 17/10/2016 7:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp tạo from trong vb.net?
Trả lời: 4
Xem: 855

Re: Cần giúp tạo from trong vb.net?

Bạn dùng SQL rồi add vào form
gửi bởi NTN
CN 09/10/2016 4:47 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cần giúp nhập dữ liệu trong form
Trả lời: 5
Xem: 1560

Re: Cần giúp nhập dữ liệu trong form

Dữ liệu vào bảng bạn muốn dùng IO để đưa vào hay Database để nhập vào bảng vậy bạn? Bạn có thể mô tả chi tiết hơn không?
gửi bởi NTN
T.Sáu 30/09/2016 7:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: không tạo được visual data manager
Trả lời: 2
Xem: 1070

Re: không tạo được visual data manager

Dim RUTA As String RUTA = App.Path Dim MB As Database Dim MT As Recordset Set MB = OpenDatabase(RUTA & "\xxxxxx.MDB") Set MT = MB.OpenRecordset("clientes", dbOpenDynaset) Same reason as the OP propably has, you are referencing wrong (3.51) DAO version. Code: MB2.Provider = &q...
gửi bởi NTN
T.Bảy 10/09/2016 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 798

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

<title1><meta1>The Usio Rtus
kjhkhk
jkljljl</meta1>
<thread1>The city in the wether,....
ghjgh
ghjgj
</thread1></title1>

Như thế này thì nó không thể áp dụng đâu.
gửi bởi NTN
T.Sáu 09/09/2016 8:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 798

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

Replace để làm gì bạn , mình cắt chuỗi bên trong cơ ấy
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 7:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: trong thời gian chờ load dữ liệu cần xuất thông báo Please waitting ... ?
Trả lời: 1
Xem: 654

Re: trong thời gian chờ load dữ liệu cần xuất thông báo Please waitting ... ?

Nếu bạn dùng VB thì tạo 1 form để 1 label rồi dùng code show qua
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 7:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: NHỜ MỌI NGƯỜI HƯỚNG DẪN VỀ CODE !
Trả lời: 1
Xem: 525

Re: NHỜ MỌI NGƯỜI HƯỚNG DẪN VỀ CODE !

To add a class in Solution Explorer 1.In Solution Explorer, right-click the project name and click Add, and then click Add Class. The Add New Item dialog box appears with the C# Class icon already selected. 2.In the dialog box, enter a class name in the Name field and click Open. The new class is ad...
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 6:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp đỡ về ngôn ngữ lạp trình
Trả lời: 1
Xem: 581

Re: Giúp đỡ về ngôn ngữ lạp trình

Tuỳ vào ý thích của bạn .Mình thì mình dùng VB.NET , đối với mình thì mình có thể viết , còn với C# có vẻ nó sẽ chuyên nghiệp hơn
.Về phần giao diện có thể nó được vẽ bằng các hình ảnh
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 6:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trợ giúp sửa Lỗi phần mềm
Trả lời: 2
Xem: 1073

Re: Trợ giúp sửa Lỗi phần mềm

Chào,   1. Khi nào vấn đề này xảy ra?   2. Bạn có nhớ bất kỳ thay đổi máy tính của bạn trước khi vấn đề này xảy ra?   3. Khi chính xác để bạn nhận được tin nhắn này? Khi bạn đang ở trên một ứng dụng cụ thể hoặc khi bạn khởi động máy tính như bạn nói?   Trong lúc này bạn có thể xem xét theo các bước ...
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 6:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: khi dateEdit có Focus và ấn phím enter để thi hành ?
Trả lời: 2
Xem: 554

Re: khi dateEdit có Focus và ấn phím enter để thi hành ?

[csharp]private void dateEdit1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { if (e.KeyChar == Convert.ToInt16(Keys.Enter)) { MessageBox.Show("Bạn đang Enter ngày bắt đầu, Ok ?", "Thông báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question); } }[/csharp] Mình không hay về C#. Bạn ...
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 6:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?
Trả lời: 6
Xem: 1542

Re: Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?

Bạn có thể dùng Registry, hoặc dùng My.setting.
Bạn viết code ở FormLoad là ghi ngày vào My.setting . Sau đó mỗi lần dùng chương trình sẽ kiểm tra trong My.setting và lấy ngày hiện tại so sánh , nếu nhỏ hơn 30 ngày Else còn hơn thì IF nó hiện thông báo gì đấy.
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 6:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 798

Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

Hiện là mình có một văn bản như thế này : Ơ TextBox1: <title1><meta1>The Usio Rtus</meta1><thread1>The city in the wether,....</thread1></title1> <title2><meta2>The Usio Rtus</meta2><thread2>The city in the wether,....</thread2></title2> Làm sao mình lấy tất cả phần trong <title1></title1> đưa qua t...
gửi bởi NTN
T.Năm 08/09/2016 6:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Convert Vb6 sang VB.NET cần giúp đỡ
Trả lời: 1
Xem: 449

Re: Convert Vb6 sang VB.NET cần giúp đỡ

Me.ClientSize.Width() for no borders.

Me.ClientSize.Height() will return the height - the borders and menu, if any.

Source => http://www.vbforums.com/showthread.php? ... dth-in-VB6
gửi bởi NTN
T.Năm 04/08/2016 8:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: xử lý sự kiện cho Button
Trả lời: 1
Xem: 467

Re: xử lý sự kiện cho Button

Bạn dùng .Visible = False để ẩn và .Visible = True để hiện nhá
gửi bởi NTN
T.Tư 13/07/2016 7:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Close
Trả lời: 4
Xem: 1094

Re: Bảng Cửu Chương ?????? Help Me

Có nhiều cách viết mà bạn đâu cần dùng " Do White " và " " Do Until " cho phức tạp
gửi bởi NTN
T.Hai 20/06/2016 6:48 am
Chuyên mục: Android
Chủ đề: [Basic4Android] Bài 1- Giới thiệu về IDE Android
Trả lời: 37
Xem: 8025

Re: [Basic4Android] Bài 1- Giới thiệu về IDE Android

Link hỏng rồi
gửi bởi NTN
CN 22/05/2016 9:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: gọi form bằng radiobutton
Trả lời: 3
Xem: 514

Re: gọi form bằng radiobutton

Bạn cũng có thể dùng thế này [vbnet]Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged If RadioButton1.Enabled = True Then form1.Show() End If End Sub Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.O...

Chọn tìm kiếm nâng cao