• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 522 matches

by andylam1992
Thu 14/05/2009 4:26 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: hỏi về cách làm 1 cái hp viewer cho warcarft III
Replies: 7
Views: 1150

hỏi về cách làm 1 cái hp viewer cho warcarft III

ở nhà em đã làm thử bằng cách dùng lệnh sendkey như là ví dụ trong vblib nhưng mà khi vào trong warcraft em vẫn phải nhấn nút [alt] thì máu của quái mới hiện lên.Khi chạy chương trình thì em thấy đèn nút numlock nhấp nháy. Khi ra khỏi warcraft và vào window explorer thì em thấy thanh menu file setfo...
by andylam1992
Sat 25/04/2009 10:25 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về cách lấy tên form từ một form khác
Replies: 5
Views: 1365

Re: Hỏi về cách lấy tên form từ một form khác

thật ra cũng rất dễ. thêm vào form1: load form2 form2.show form2.caption=form1.name sau khi bạn gán 'form2.caption' thì bạn sẽ biết được form nào đã gọi form2 lên. Trong ví dụ trên thì form gọi form2 lên chính là form1. sau khi bạn biết được form nào gọi nó lên thì bạn đổi lại caption của form theo ...

Go to advanced search