• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 834 kết quả

gửi bởi xuanquy_th
T.Hai 20/09/2010 5:35 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Chuỗi tìm kiếm SQL không làm việc đúng
Trả lời: 10
Xem: 2259

Re: Chuỗi tìm kiếm SQL không làm việc đúng

Thấy chạy câu lện bình thường không có vấn đề gì hết
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 17/09/2010 7:51 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Chuỗi tìm kiếm SQL không làm việc đúng
Trả lời: 10
Xem: 2259

Re: Chuỗi tìm kiếm SQL không làm việc đúng

Lần lượt thử xem sao?
[sql]WHERE (nguoilh LIKE N'%đông%')
WHERE (nguoilh LIKE '%đông%')
WHERE (tennhacungcap LIKE N'%cường%')
WHERE (tennhacungcap LIKE '%cường%')[/sql]
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 17/09/2010 4:57 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Chuyện lạ có thật
Trả lời: 2
Xem: 1070

Chuyện lạ có thật

[vbnet]?IsNumeric("Infinity")[/vbnet]
Ai biết xin giải thích giùm.
Ai chưa biết copy về chạy thử rồi cho ý kiến.
gửi bởi xuanquy_th
T.Hai 13/09/2010 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kết nối CSDL giữa VB6 và Accsess 2003
Trả lời: 1
Xem: 464

Re: Kết nối CSDL giữa VB6 và Accsess 2003

Chịu khó tìm kiếm trước khi hỏi đi bạn.
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80
gửi bởi xuanquy_th
CN 12/09/2010 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Dùng mô hình 3 lớp và store procedure
Trả lời: 12
Xem: 3651

Re: Dùng mô hình 3 lớp và store procedure

Viết j mà lằng nhằng quá vậy.
Sao không dùng mảng nhỉ?
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 11/09/2010 5:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Dùng mô hình 3 lớp và store procedure
Trả lời: 12
Xem: 3651

Re: Dùng mô hình 3 lớp và store procedure

Mấy anh chị giúp em cái! Em đang viết chương trình theo mô hình 3 lớp. Bây giờ có một cái thắt mắt là trong mô hình 3 lớp mô phỏng lại các bảng, từ các bang đó ta tạo thành các đối tượng và chạy các store pro với các tham số hay các cột tương ứng. một vấn đề là khi tạo báo cáo thì ngoài những trườn...
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 11/09/2010 5:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Dữ liệu từ Recordset sang Excel
Trả lời: 31
Xem: 7397

Re: Dữ liệu từ Recordset sang Excel

[vbnet]Dim objExcel As New Excel.Application Private Sub Command1_Click() 'On Error GoTo er_loi 'On Error Resume Next Dim objWorkbook As New Workbook Dim objWorksheet As New Worksheet Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Add() Set objWorksheet = objWorkbook.Worksheets("Sheet1") 'hoat Ðông ...
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 10/09/2010 10:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Access hiển thị ngày tháng
Trả lời: 2
Xem: 633

Re: Access hiển thị ngày tháng

Cho em hỏi là access hiển thị ngày tháng đc ko ạ ?... GIống như hình trên, nhưng có thể nhiều cột nữa thì làm ntnao ạ ?

Biết dùng truy vấn CrossTab không?

Cho em hỏi thêm là trong file mình có thể thêm cái checkbox hay cái gì tương tự đc ko ạ

Không hiểu
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 10/09/2010 9:51 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Câu truy vấn so sánh ngày tháng
Trả lời: 10
Xem: 8895

Re: Câu truy vấn so sánh ngày tháng

Sql Server không dùng Between trong truy vấn được potay.com Chuẩn của sql hình như là yyyy-mm-dd hay mm-dd-yyyy Xem thay đổi chuẩn đây [sql]--@StartTime1="31/12/2000" --@StartTime2="13/01/2010" Set Dateformat dmy Select * From MyTable Where StartTime BETWEEN @StartTime1 AND @Sta...
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 28/08/2010 11:05 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Cách kết nối SQL Server 2005 trong mạng LAN ?
Trả lời: 6
Xem: 3218

Re: Cách kết nối SQL Server 2005 trong mạng LAN ?

'path\databasename.bak'

địa chỉ này không đúng
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 27/08/2010 3:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hướng dẫn em về hoạt động Debug !
Trả lời: 3
Xem: 789

Re: Xin hướng dẫn em về hoạt động Debug !

1/
- Dừng ở dòng 8
- Dừng ở dòng 7
2/
- Dừng ở dòng 9
gửi bởi xuanquy_th
T.Năm 26/08/2010 5:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao phóng to màn hình với những giá trị tăng dần theo %?
Trả lời: 18
Xem: 3481

Re: Làm sao phóng to màn hình với những giá trị tăng dần the

Mà kéo Width + Height của ảnh thì ảnh có bị kéo to, nhỏ đâu?

Kiểm tra lại thuộc tính của Image đi bạn
gửi bởi xuanquy_th
T.Năm 26/08/2010 4:53 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access
Trả lời: 45
Xem: 7894

Re: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access

iif(T1=T2,iif(N1<=N2,(Day(Birthday)>=N1 AND month(Birthday)=T1) AND (Day(Birthday)<=N2 AND month(Birthday)=T2),Month(Birthday)<>T1 OR ((Day(Birthday)>=N1 OR Day(Birthday)<=N2) AND month(Birthday)=T1)), iif(T2-T1=1 OR T2-T1=-11,(Day(Birthday)>=N1 AND month(Birthday)=T1) OR (Day(Birthday)<=N2 AND mon...
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 20/08/2010 5:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gặp lỗi khi xây dựng Class có sử dụng Label
Trả lời: 6
Xem: 873

Re: Gặp lỗi khi xây dựng Class có sử dụng Label

Label trong class đâu có As New được đâu Đúng là cũng lâu quá rồi không viết vb6 Vậy viết lại thế này đi bạn [vbnet]Private mString As String Public Property Let Caption(ByVal sCaption As String) mString = sCaption End Property Public Property Get Caption() As String Caption = mString End Property[...
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 20/08/2010 1:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gặp lỗi khi xây dựng Class có sử dụng Label
Trả lời: 6
Xem: 873

Re: Gặp lỗi khi xây dựng Class có sử dụng Label

Làm vầy coi
[vbnet]Private objLabel As New Label
Public Property Let Caption(ByVal sCaption As String)
objLabel.Caption = sCaption
End Property
Public Property Get Caption() As String
Caption = objLabel.Caption
End Property[/vbnet]
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 20/08/2010 8:52 am
Chuyên mục: Đề tài chung
Chủ đề: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2
Trả lời: 44
Xem: 20807

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Đáp án: Mỗi đề bài đưa ra sẽ bao gồm yêu cầu, kèm theo 1 form mẫu (ở đây dùng VS2008, các bạn dùng bản cũ hơn thì xem cách downgrade ở topic Chú ý còn lại) nếu các bạn không muốn thiết kế lại form. Khi gửi đáp án các bạn có 2 cách: - Gửi cả project qua email hoặc chức năng nhắn tin (đã ghi ở mục tr...
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 20/08/2010 8:37 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access
Trả lời: 45
Xem: 7894

Re: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access

Sao mỗi trường hợp lại 1 câu query chứ, chỉ cần 2 câu thôi, việc còn lại là do mình xét dữ liệu đầu vào mà gọi câu truy vấn nào cho thích hợp mà thôi.

Nói đến sét thì chỉ cần 1 câu thôi (Và cái sét là cái dẩn đến ngại test :D)
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 20/08/2010 7:31 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access
Trả lời: 45
Xem: 7894

Re: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access

cái này mà nói đến set thì nhiều

Điều kiện trong câu truy vấn này đâu có như câu truy vấn thứ 2 ở trên của bạn đâu?

Bạn có đưa ra được 1 truy vấn đúng cho các trường hợp đã nêu ra ở trên không?
Như bạn đang làm thì mổi trường hợp là 1 Query

Chọn tìm kiếm nâng cao