• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 161 kết quả

gửi bởi PAPYRON
CN 27/01/2013 5:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về countdown VB.NET
Trả lời: 2
Xem: 540

Re: Hỏi về countdown VB.NET

Dùng timer, declare 1 biến double (VD: Num).
Khi timer tick thì [vbnet]Num-=0.1[/vbnet]. Gán số cho numericUpDown: [vbnet]numericUpDown.value = Num[/vbnet]
Chỉnh sao khi Num < 0 thì disable timer.
Còn enable timer lúc nào thì tuỳ
gửi bởi PAPYRON
CN 27/01/2013 5:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Có ai làm dươc chương trình này bằng vb.net hay c# không?
Trả lời: 2
Xem: 651

Re: Có ai làm dươc chương trình này bằng vb.net hay c# không

Đâu phải trang web nào nó cũng như vậy, có "chứa thông tin khách hàng (có đăng kí đăng nhập) như tên, địa chỉ, email, yêu cầu của khách hàng" . À quên: "(danh sách trang web được cập nhật trong CSDL)" tức là bạn đã có chủ ý. Thế thì dùng chrome, inspect element, lấy cái ID của ph...
gửi bởi PAPYRON
CN 27/01/2013 5:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi về ContextMenuStrip
Trả lời: 4
Xem: 584

Re: Xin hỏi về ContextMenuStrip

Nè: biến ButtonX là button cần thêm menu vào nhé
[vbnet]
ButtonX.contextmenu = MyContextMenu
[/vbnet]
Thế lòng xa.
gửi bởi PAPYRON
T.Hai 14/01/2013 7:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: C# Vấn đề về lấy hình captcha cho hiện lên picturebox
Trả lời: 1
Xem: 595

Re: C# Vấn đề về lấy hình captcha cho hiện lên picturebox

nếu xài chrome thì dùng inspect element tìm cái hình cápcha xem cái id của nó. VD nó's id = "Capcha_Img" thì load cái hình capcha về kèm với inputbox lun. Mình chỉ cho code lấy hình thui nhé vì pass data vào inputbox html cũng tươg tự [csharp] pictureBox1.Load(webBrowser1.Document.GetEleme...
gửi bởi PAPYRON
T.Hai 14/01/2013 7:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách tắt máy tính nếu chương trình bị tắt ( VB.net)
Trả lời: 3
Xem: 891

Re: Cách tắt máy tính nếu chương trình bị tắt ( VB.net)

Unhandled exception at this line: public sub answer (byval Win_nào as WindowsVersion, optional byval VS_mấy as VisualStudioVersion = forum.VSver.default) Win nào chưa có, sao biết làm? (Hình như bạn đang mún làm tiệm nét pk?) Code tắt máy này mình có đấy, nhưng mà ko biết là dùng đc dưới quyền user ...
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 11/01/2013 1:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cách dùng funtions trong vb,net
Trả lời: 3
Xem: 653

Re: cách dùng funtions trong vb,net

Chung chung quá. Tên func chưa có, tham số mù tịt thì làm sao bít mà giúp?
gửi bởi PAPYRON
T.Năm 10/01/2013 9:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: notifyicon bằng vb.net
Trả lời: 9
Xem: 751

Re: notifyicon bằng vb.net

Í quên, lộn với bạn ThanhNhan rồi. Thôi có j` vào project sửa dùm mình luôn.
gửi bởi PAPYRON
T.Năm 10/01/2013 8:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: notifyicon bằng vb.net
Trả lời: 9
Xem: 751

Re: notifyicon bằng vb.net

Xong! (All - 1) done!
Mình đã sửa code lại rồi (hơi chơi bẩn tí :D )

Mình nói All - 1 là ở giai đoạn show form, form show đếy, nhưng vẫn ko sao bring2front đc. Bạn có thể tinh chỉnh lại.
gửi bởi PAPYRON
T.Năm 10/01/2013 8:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: notifyicon bằng vb.net
Trả lời: 9
Xem: 751

Re: notifyicon bằng vb.net

Sắp xong rùi.
Dùng SendMessage và WndProc nhé!
Mình sẽ upload lên khi nào xong.
gửi bởi PAPYRON
T.Hai 07/01/2013 2:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: notifyicon bằng vb.net
Trả lời: 9
Xem: 751

Re: notifyicon bằng vb.net

Để đấy, mình sẽ giúp sửa code cho. Dạo này vào HK2 rùi nên mình hơi bận tí, nếu reply chậm thì thông cảm cho nhé!
gửi bởi PAPYRON
CN 06/01/2013 3:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: notifyicon bằng vb.net
Trả lời: 9
Xem: 751

Re: notifyicon bằng vb.net

Tại bạn paste code sai chỗ. Paste trong ApplicationEvents.vb ấy.
gửi bởi PAPYRON
CN 06/01/2013 8:42 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: notifyicon bằng vb.net
Trả lời: 9
Xem: 751

Re: notifyicon bằng vb.net

Project -> Properties -> Make single instance app. [vbnet] Namespace My Partial Friend Class MyApplication Private Sub MyApplication_StartupNextInstance(ByVal sender As Object, _ ByVal e As _ Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupNextInstanceEventArgs) Handles Me.StartupNextInstance e.Bri...
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 04/01/2013 7:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau
Trả lời: 11
Xem: 2283

Re: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau

Có cách decrypt HASH ko nhì? Hình như là ko...
Dùng AES đi.
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 04/01/2013 5:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau
Trả lời: 11
Xem: 2283

Re: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau

Nè, đừng có crazy mà ghi Password thô vào .config nhá. Cao thủ nó đọc trang này nó mở .config nó hack đó. Tốt nhất là Encrypt password lại. Chúc bạn thành công vời Project nhé!
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 04/01/2013 4:57 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau
Trả lời: 11
Xem: 2283

Re: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau

Lưu vào file config ấy á? http://www.codeproject.com/Articles/14744/Read-Write-App-Config-File-with-NET-2-0 Vào Project properties > Settings > Add 1 key (ở vd này là Username và Password). Khi cần truy cập, instantiate 1 object settings: [vbnet]dim S as settings.default[/vbnet] Khi cân truy cập (re...
gửi bởi PAPYRON
T.Tư 02/01/2013 3:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp mình viết code lấy mã nguồn của 1 trang web
Trả lời: 2
Xem: 794

Re: Giúp mình viết code lấy mã nguồn của 1 trang web

[vb] im objHttp As Object, strURL as string, strText as string Set objHttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") strURL = "http://www.yoursite.com/" objHttp.Open "GET", strURL, False objHttp.setRequestHeader "User-Agent", _ "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE...
gửi bởi PAPYRON
T.Tư 02/01/2013 10:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Return và Disposing
Trả lời: 3
Xem: 915

Re: Return và Disposing

Like is afternoon: Thích thì chìu.
Thêm cái này vào đầu vòng lặp (trước khi return = new bitmap)
[vbnet]
if rt isnot nothing then
rt.dispose
end if
[/vbnet]
Cái này tuy hơi nham nhở nhưng mà làm hoài cũng thấy hiệu wả.
gửi bởi PAPYRON
T.Tư 02/01/2013 10:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi: Thảo tác với web qua VB.NET
Trả lời: 2
Xem: 545

Re: Hỏi: Thảo tác với web qua VB.NET

Lỗi script á?
Nếu bạn muốn display 1 trang web ngay trong form, thay đổi property ScriptErrorSuspressed để WebBrowser cấm webbrwser hiển thị dialog lỗi.
Còn nếu vì lí do khác: có 2 solution:
1. Download API của Chrome, Firefox, blablabla về (cách này hiếm)
2. Đưa 2 tay ra trước, chụm lại, bó tay.
gửi bởi PAPYRON
T.Tư 02/01/2013 10:11 am
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Gợi ý viết phần mềm bằng VB6 thi Tin học trẻ!!
Trả lời: 4
Xem: 2326

Re: Gợi ý viết phần mềm bằng VB6 thi Tin học trẻ!!

Ngày xưa mình cũg viết PM thi PM ság tạo Đồng Nai dùng để xử lí ảnh trong môi trường DOS. Khổ nỗi vì cái máy Pentium 2 350 nên lên trển chỉ chạy đc trên Đốt bóx thui, mà còn toàn tiếg Anh nên bị loại. Rút kinh nghiệm nhé. Mình có up cái chương trình lên thử cho bạn nhận xét đó.
gửi bởi PAPYRON
T.Bảy 29/12/2012 9:17 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau
Trả lời: 11
Xem: 2283

Re: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau

À quên, put code ở trên vào trước khi load frmdangnhap, và chỉnh lại line 22 của code trên theo ý bạn.

Chọn tìm kiếm nâng cao