• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 128 kết quả

gửi bởi 01676167394
T.Sáu 20/01/2012 3:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

Bạn có thể code chỗ if không dùng chuỗi đc không? và tại sao phải dùng chuỗi space cho sClassName đó? nếu dùng API FindWindow đơn thì không thể tìm đc nhiều handle sao? FindWindowEx vbnullstring,vbnullstring,"Notepad",vbnullstring còn về FindWindowEx theo code của cậu thì lỗi: cho lên tớ m...
gửi bởi 01676167394
T.Năm 19/01/2012 8:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

FindWindowEx tớ thấy họ chỉ dùng tìm các control và cửa sổ con thôi, còn nếu FindWindowEx có thể tìm đc handle thì tớ đã dùng như này: Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (Byval hwnd1 as string,byval hwnd2 as string,byval classname as string,b...
gửi bởi 01676167394
T.Ba 17/01/2012 9:12 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

Zeroplus đã viết:Dùng Do While đó bạn

tớ đã thử, nhưng chỉ tìm đc 1 handle rồi sau đó lặp lại vẫn handle đó.Nếu không phiền bạn có thể code cho mình hiểu chút về vòng lặp do while,until không? bởi mình mới học nên chưa nắm chắc cách sử dụng nó.
gửi bởi 01676167394
T.Hai 16/01/2012 7:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

Bạn xem lại chi tiết các tham số của hàm FindwindowEx, nó sẽ quyết định nó tìm trong phạm vi nào, bắt đầu từ đâu. Trường hợp của bạn, lần đầu bạn tìm dc hwnd của cửa sổ đầu tiên, lấy hwnd đó cho vào tham số Hwnd2 để nó bắt đầu tìm từ cửa sổ đã tìm được trước đó trở đi, không tìm lại nữa. Cứ như vậy...
gửi bởi 01676167394
T.Hai 16/01/2012 7:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

bạn có thể không dùng function không? bởi vì những kiểu khai báo chuỗi như vậy tớ còn non, chỉ dùng hàm api thôi đc chứ bạn? bởi những ký tự $ và 1 vài ký tự khác dùng với fundtion mình không biết gì cả, chỉ biết đó là những string viết tắt thôi.
gửi bởi 01676167394
T.Bảy 14/01/2012 8:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

ý của mình là thế này, ví dụ có nhiều notepad trên 1 computer thì mình không biết sử dụng ra sao để lấy handle của tất cả, mình sử dụng các vòng lặp thì luôn gặp tình sau. 1.treo máy và phải kill process 2.bị thoát khỏi vb6 ngay lập tức. vậy có thể cho mình 1 ví dụ với vòng lặp do...loop và EnumWind...
gửi bởi 01676167394
T.Sáu 13/01/2012 6:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 4701

Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?

Private Declare Function FindwindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (Byval hWnd1 As String,Byval Hwnd2 As String,Byval lpzz1,Byval lpzz2 As String) As Long Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (Byval ClassName As String,Byv...
gửi bởi 01676167394
T.Ba 21/06/2011 2:06 pm
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Module VB6 kết nối access
Trả lời: 6
Xem: 8011

Re: Module VB6 kết nối access

Tớ là người mới gia nhập form và không biết gửi bài cho mình mạo muội hỏi 1 chút! 1.Làm thế nào để học tốt và nhanh nhất với VB Library của form 2.Nếu như chỉ học với VB Library thì làm sao hiểu đc người tác giả cũng như những bài viết đó nói gì. 3.Vì tớ là người mới học nên không hiểu cho lắm có gì...

Chọn tìm kiếm nâng cao