• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 554 kết quả

gửi bởi Zeroplus
T.Hai 14/05/2012 8:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH
Trả lời: 757
Xem: 191071

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Cho mình hỏi cách đặt shortcut trong menu ở unitoolbar
gửi bởi Zeroplus
T.Hai 14/05/2012 5:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: hiển thị & lưu lại trong ứng dụng nộidung trong một file.txt
Trả lời: 7
Xem: 919

Re: hiển thị & lưu lại trong ứng dụng nộidung trong một file

Chắc không hiểu cơ chế của nó nên bạn đó nói thế. Mình nghĩ là mỗi lần form load là đọc nội dung file đó để load lên form. Còn không thì lần đầu đọc rồi xác nhận là đã đăng kí bằng cách ghi vào đâu đónguw registry
gửi bởi Zeroplus
CN 13/05/2012 8:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo nội dung trong file .txt
Trả lời: 10
Xem: 1693

Re: Tạo nội dung trong file .txt

Thay cái "Welcome" trên kia thành label1.caption
gửi bởi Zeroplus
CN 13/05/2012 6:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo nội dung trong file .txt
Trả lời: 10
Xem: 1693

Re: Tạo nội dung trong file .txt

Sau khi Open bạn dùng hàm Print để ghi nội dung.
Open duongdan For Output As #1
Print #1 ,"Welcome"
Close #1
gửi bởi Zeroplus
T.Sáu 11/05/2012 9:03 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Kỹ thuật xoay hình quanh một điểm
Trả lời: 3
Xem: 3268

Re: Kỹ thuật xoay hình quanh một điểm

Mình cũng đang cần tìm hiểu ;) Cảm ơn bạn
gửi bởi Zeroplus
T.Sáu 11/05/2012 9:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về gọi chương trình.
Trả lời: 11
Xem: 1320

Re: Hỏi về gọi chương trình.

congvan_pr đã viết:không phải đâu bạnn nhochoclaptrinh ạ vì máy minh cad 2007, và nếu mình gọi mỗi cad 2007 thôi thì chương trìnhh van chạy được


Bạn cứ kiểm tra xem file có tồn tại không rồi mới gọi thì sẽ không bị lỗi :D
gửi bởi Zeroplus
T.Năm 10/05/2012 8:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Load command vào các Tab
Trả lời: 1
Xem: 549

Load command vào các Tab

Chào mọi người, mình hiện tại đang gặp một vướng mắc cần mọi người giúp đỡ Mình vẽ 1 control Tab lên form. Tab1 thì mình vẽ 1 commandButton và set index nó = 1 để tạo thành mảng Button Giờ mình muốn Dùng hàm Load để tạo 1 cái button bên Tab2 nhưng không được. Nó chỉ Hiển thị hết bên Tab1. Mọi người ...
gửi bởi Zeroplus
T.Ba 08/05/2012 9:27 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: đoạn code tự xóa bản thân chương trình đó!
Trả lời: 7
Xem: 1031

Re: đoạn code tự xóa bản thân chương trình đó!

Hàm API MoveFileEx sẽ ghi 1 khoá vào registry. Khoá đó chứa path chương trìng mình. Sau khi máy khởi động máy sẽ xoa chương trình bạn thông qua đườg dẫn đó. Bạn dùng cách này thử xem. Mình hay dùng cách này để xoá file cứg đầu
gửi bởi Zeroplus
T.Năm 03/05/2012 5:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp đỡ code nhận dạng link web
Trả lời: 16
Xem: 1800

Re: giúp đở code nhận dạng ljnk web

Code của bạn đây, làm khá ẩu
gửi bởi Zeroplus
T.Ba 01/05/2012 10:37 pm
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Phần mềm kiểm soát tiến trình còn dang dở, mong anh em giúp
Trả lời: 5
Xem: 3252

Re: Phần mềm kiểm soát tiến trình còn dang dở, mong anh em g

Down về thì hog phải VB 6. Hix. Nếu là VB6 thì mình có thể hỗ trợ được các chức năng bạn nói. Còn VB.NET thì để xem lại(tại chưa học), chắc cũng tương tự
gửi bởi Zeroplus
T.Ba 01/05/2012 9:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách tính lệnh sin, cos trong VB.
Trả lời: 1
Xem: 812

Re: Cách tính lệnh sin, cos trong VB.

Ta có sin(x)^2 + cos(x)^2 = 1 => sin(x) = căn (1 - cos(x)^2)

Đối với ví dụ trên thì trong vb là : sin(x) sẽ bằng Sqr(1 - (0.96) ^ 2) với 0.96 = cos (x)
gửi bởi Zeroplus
T.Ba 01/05/2012 9:30 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: giúp em bài tập về sử dụng hàm!
Trả lời: 3
Xem: 3271

Re: giúp em bài tập về sử dụng hàm!

Chủ yếu dùng vòng lặp là chính. For hoặc while
gửi bởi Zeroplus
CN 29/04/2012 11:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Truyền tham số dạng mảng cho chương trình con
Trả lời: 3
Xem: 578

Re: Truyền tham số dạng mảng cho chương trình con

Code đã fix [vb]Option Explicit Dim HV() As Double Dim HV1() As Double Dim i As Single Dim kq As Long Private Sub Command1_Click() ReDim HV(1 To 2) ReDim HV1(1 To 2) For i = 1 To 2 HV(i) = i HV1(i) = i kq = Nhanab(HV, HV1) Next MsgBox (kq) End Sub Function Nhanab(HV() As Double, HV1() As Double) As ...
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 25/04/2012 12:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Sử dụng thư viện dll do VB tạo ra?
Trả lời: 1
Xem: 466

Re: Sử dụng thư viện dll do VB tạo ra?

Bạn load dll đó vào VB bằng cách bấm Ctrl + T. Sau đó bấm F2 sẽ hiện ra khung Object Browser. Chọn dll của bạn trong ô combobox. Rồi xem
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 25/04/2012 11:59 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin code lấy tiêu đề của 1 cửa sổ
Trả lời: 3
Xem: 509

Re: xin code lấy tiêu đề của 1 cửa sổ

Cho vào form 1 cái Timer đặt tên là Tmr và để Interval = 1 và thêm 1 cái textbox đặt tên là txt_Cap Code: [vb]Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As ...
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 25/04/2012 11:50 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm Thế Nào Để Bỏ Ảnh Vào Image Không Bị Bể Ảnh
Trả lời: 3
Xem: 674

Re: Làm Thế Nào Để Bỏ Ảnh Vào Image Không Bị Bể Ảnh

Bạn chỉnh thuộc tính Stretch của image đó thành True rồi load ảnh lại
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 18/04/2012 5:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gấp: Hỏi về cách mở nhiều tệp trong VB 6?
Trả lời: 1
Xem: 469

Re: Gấp: Hỏi về cách mở nhiều tệp trong VB 6?

Sử dụng vòng lặp While để duyệt hết đường dẫn file con trong file tentep.txt
gửi bởi Zeroplus
T.Ba 17/04/2012 4:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hàm API Trong VB6
Trả lời: 4
Xem: 876

Re: Hàm API Trong VB6

Bạn có thể xem online trên trang msdn mà

Chọn tìm kiếm nâng cao