• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 554 kết quả

gửi bởi Zeroplus
CN 25/11/2012 12:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ mọi người về xác định điểm đen trong ảnh!
Trả lời: 13
Xem: 2146

Re: Nhờ mọi người về xác định điểm đen trong ảnh!

[vb]For i=0 to Pic.ScaleHeight -1
For j=0 to Pic.ScaleWidth -1
Mamau=getPixel(Pic.hdc,i,j)
Next
Next[/vb]

sửa For j=0 to Pic.ScaleWidth -1 thành For j=Pic.ScaleWidth -1 to 0 step -1
gửi bởi Zeroplus
CN 25/11/2012 12:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đếm số ký tự trong TextBox
Trả lời: 5
Xem: 1423

Re: Đếm số ký tự trong TextBox

Bạn thử xem [vb] Private Function Demsodong(byval str as string) Dim i As Long, c As Long For i = 1 To Len(Str) If Mid(Str, i, 1) = ChrW(&HD) Then c = c + 1 Next MsgBox c End Function [/vb] Hoặc [vb] Private Function Demsodong(byval str as string) Dim i As Long, c As Long i = InStr(1, Str, ChrW(...
gửi bởi Zeroplus
T.Bảy 24/11/2012 10:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ mọi người về xác định điểm đen trong ảnh!
Trả lời: 13
Xem: 2146

Re: Nhờ mọi người về xác định điểm đen trong ảnh!

Bạn dùng 2 vòng lặp lồng nhau là được
Ví dụ có picture tên là Pic

[vb]For i=0 to Pic.ScaleHeight -1
For j=0 to Pic.ScaleWidth -1
Mamau=getPixel(Pic.hdc,i,j)
Next
Next[/vb]
gửi bởi Zeroplus
T.Bảy 24/11/2012 11:29 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ mọi người về xác định điểm đen trong ảnh!
Trả lời: 13
Xem: 2146

Re: Nhờ mọi người về xác định điểm đen trong ảnh!

Bạn thử dùng API GetPixel rồi cho chạy từ Trên xuống, Trái qua phải của Picture. Nếu Hàm GetPixel trả về màu đen thì ta xác định được tọa độ. Mà cách này với hình lớn thì lâu lắm
gửi bởi Zeroplus
T.Bảy 24/11/2012 11:18 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Nhờ kiểm tra] Code kiểm tra sự tồn tại thư mục.
Trả lời: 3
Xem: 913

Re: [Nhờ kiểm tra] Code kiểm tra sự tồn tại thư mục.

Dùng cách này cho gọn lẹ :D . Bạn Khai báo API

Private Declare Function PathFileExists Lib "shlwapi.dll" Alias "PathFileExistsA" (ByVal pszPath As String) As Boolean

Cách dùng: PathFileExists("C:\1.txt") Trả về True nếu tồn tại và ngược lại
gửi bởi Zeroplus
T.Sáu 23/11/2012 1:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )
Trả lời: 17
Xem: 2252

Re: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )

Cho 1 cái Timer vào Form. Set Interval = 1 [vb] Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" ...
gửi bởi Zeroplus
T.Sáu 23/11/2012 1:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Có bác nào biết về Timer xin chỉ giúp!
Trả lời: 3
Xem: 681

Re: Có bác nào biết về Timer xin chỉ giúp!

Trong mục Interval của Timer bạn gõ 500 vào. Nó tính bằng mili giây
gửi bởi Zeroplus
T.Năm 22/11/2012 1:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )
Trả lời: 17
Xem: 2252

Re: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )

mục đích của em là bảo mật chương trình của mình sẽ chỉnh sửa một số file trong thư mục đó, không cho người dùng lục lọi hay tìm hiểu gì khi chương trình của mình đang chạy ạ Mình nghĩ là nếu làm như vậy thì không khả thi đâu. Bạn đóng thư mục đó, họ sẽ dùng Winrar (đa số học sẽ dùng cái này hoặc c...
gửi bởi Zeroplus
T.Ba 20/11/2012 9:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )
Trả lời: 17
Xem: 2252

Re: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )

Cho mình hỏi mục địch Đóng thư mục chứa chương trình của bạn đang mở là để làm gì ? Không cho xem file .v.v. ?
gửi bởi Zeroplus
T.Sáu 16/11/2012 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ mọi người chỉ giúp về ghi text lên Image
Trả lời: 2
Xem: 451

Re: Nhờ mọi người chỉ giúp về ghi text lên Image

Chữ Image bạn ghi nghĩa là ghi lên control pictureBox hay Image ? :( . Nếu ghi lên PictureBox thì bạn dùng API DrawText hoặc DrawTextW (Unicode) [vb] Private Type RECT Left As Long Top As Long Right As Long Bottom As Long End Type Private Declare Function DrawText Lib "user32" Alias "...
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 10/10/2012 1:09 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Lấy thông tin của file nhạc trên mạng
Trả lời: 6
Xem: 3872

Re: Lấy thông tin của file nhạc trên mạng

nhưng hôm nay anh chơi không đẹp bảo bác Phú dùng địa chỉ sai. rồi pót lên cái link die. Trước hết cảm ơn dongphuong2999 đã góp ý và nếu có gì sai xót mong bác Truongphu và dongphuong2999 bỏ qua vì link mình gửi ở trên vẫn hoạt động ở thời điểm mình gửi bài,hiện tại thì đã die ( Nhưng chắc chắn rồi...
gửi bởi Zeroplus
T.Bảy 06/10/2012 7:25 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Lấy thông tin của file nhạc trên mạng
Trả lời: 6
Xem: 3872

Re: Lấy thông tin của file nhạc trên mạng

Tôi test link: http://mp3.zing.vn/download/song/Chi-La-Giac-Mo-Qua-Nhu-Mai-ft-Thuy-Vi/LGJHtZnNdJdSQuCykFcyvGZH Bài: Chỉ là giấc mơ qua - Như Mai Chả hiểu sao bị từ chối (Access is denied.) ở XMLHTTP.Send [nhưng dán vào trình duyệt thì tảo OK, Nhấn link trên sẽ rõ] 1 số link cần có http:// + www hoặ...
gửi bởi Zeroplus
T.Năm 27/09/2012 7:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm cho thời gian lấy từ hệ thống chạy trên form
Trả lời: 6
Xem: 1287

Re: Làm cho thời gian lấy từ hệ thống chạy trên form

cho vào form 1 cái timer. trong sư kiên timer ban code
me.caption=now

hoăc dug vòng lăp vô tân thay cho timer.
gửi bởi Zeroplus
T.Năm 27/09/2012 1:58 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Lấy thông tin của file nhạc trên mạng
Trả lời: 6
Xem: 3872

Lấy thông tin của file nhạc trên mạng

Lấy thông tin của file nhạc trên mạng Zeroplus Lấy thông tin của file nhạc trên mạng giống như IDM Đang viết chương trình Lấy link nhạc trên các trạng mạng nên phải dùng IDM thường xuyên và nhờ zậy mới để ý, Lúc nó bắt link 1 file nhạc. Trong phần mô tả nó còn để Dung lượng, Tên, Tác giả, Album, .....
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 05/09/2012 7:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Help VB6 MoveWindows nhưng kg thay đổi kích thước cửa sổ
Trả lời: 5
Xem: 1694

Re: Help VB6 MoveWindows nhưng kg thay đổi kích thước cửa sổ

Trước tiên lấy chiều dài, chiều rộng cửa sổ lưu vào biến lWidth,lHeight để lúc di chuyển sẽ không thay đổi kích thước
Call MoveWindow(Hwnd,x,y, lWidth,lHeight)
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 05/09/2012 7:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Code xác định file nhằm ở đâu
Trả lời: 2
Xem: 1272

Re: Code xác định file nhằm ở đâu

[vb] Private Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByRef lpdwProcessId As Long) As Long...
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 05/09/2012 6:54 pm
Chuyên mục: [VB] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar
Trả lời: 8
Xem: 4034

Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Ẩn icon chương trình dưới Taskbar Sưu tầm Sẵn tiện có bạn hỏi nên mình up code này lên để các bạn dễ tìm :D [vb] Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "...
gửi bởi Zeroplus
T.Tư 05/09/2012 12:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: hide showintaskbar bằng vb6
Trả lời: 13
Xem: 2106

Re: hide showintaskbar bằng vb6

[vb] Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare Function SetWindowLon...
gửi bởi Zeroplus
T.Bảy 01/09/2012 7:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo bàn phím ảo
Trả lời: 8
Xem: 2918

Re: Tạo bàn phím ảo

hocvatly đã viết:Em thấy Unikey rất nhỏ gọn, lại chạy tốt trên win 7. Vậy Unikey có sử dụng API của window không các anh?

Unikey sử dụng Hook để thay đổi kí tự ta gõ thành tiếng việt
gửi bởi Zeroplus
T.Bảy 01/09/2012 6:47 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: hỏi về ... Resource (hình như là vậy)
Trả lời: 5
Xem: 1769

Re: hỏi về ... Resource (hình như là vậy)

NẾu chỉ có hình ảnh và nhạc thì chị làm như sau thử xem ;) Hình ảnh thì chị cho vào resource rồi load lên chương trình không cần phải xuất ra ngoài (Sử dụng trực tiếp trong resource) Còn file nhạc chị convert nó sang dạng wav rồi cho nó vào resource lun. Dùng hàm API sndPlaySound để chơi trực tiếp n...

Chọn tìm kiếm nâng cao