• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 24 matches

by trieu4978
Wed 23/06/2010 7:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về add item vào list box
Replies: 9
Views: 4362

Re: Hỏi về add item vào list box

Chỉ cần thêm một câu xét điều kiễn cho textbox đó thôi là xong mà!

If trim(Txt1.Text) <> "" Then List1.AddItem Lbl1.Caption & ": " & Txt1.Text

Câu điều kiện này thì bao cho bạn là textbox đó nhập số hay chuỗi gì cũng được. Miễn nó rỗng là mình không add vào thôi.
by trieu4978
Wed 23/06/2010 7:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp đỡ về Data Grid VB 6
Replies: 3
Views: 1102

Re: Cần giúp đỡ về Data Grid VB 6

Lâu quá tui k làm mấy vụ này nên cũng quên khá nhiều rồi! Theo tôi, bạn nên dùng MSHFlexGrid. Thứ này mới đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nhưng bạn phải viết code để truy xuất, hiển thị và cập nhật dữ liệu giữa nó và database. MSHFlexGrid cho phép bạn merge các ô theo ý thích và có thể cho phép chỉnh ...
by trieu4978
Wed 23/06/2010 7:26 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về add item vào list box
Replies: 9
Views: 4362

Re: Hỏi về add item vào list box

Ừ!!! Bạn phải nói bug chỗ nào chứ!!
Tuy chưa kiểm tra nhưng tui thấy lệnh của Naruto đúng rồi! Nếu muốn chắc thì refresh listbox lại nữa là xong!
by trieu4978
Wed 23/06/2010 7:18 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: có ai giúp mình sữa cái nút xóa này với
Replies: 7
Views: 1026

Re: có ai giúp mình sữa cái nút xóa này với

Đừng nóng!!! :D :D Tui mới vào! Để tui down về coi cho!!! ;)

Go to advanced search