• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 101 matches

by violetlotous
Sat 29/01/2011 11:10 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Đánh dấu đoạn Text
Replies: 2
Views: 757

Đánh dấu đoạn Text

Các bác cho em hỏi với
Trong VB mình đánh dấu đoạn Text bằng dấu nháy đơn '
Em muốn hỏi là nếu mình muốn đánh dấu đoạn Text thì làm cách nào vậy, chứ đánh từng dòng bất tiện quá
Thanks
by violetlotous
Thu 30/12/2010 1:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Về Việc Đăng Nhập Web
Replies: 10
Views: 3416

Re: [Help] Về Việc Đăng Nhập Web

bác truongphu có thể cho em biết làm cách nào để biết dc các thống số này vậy ChrW(272) & ChrW(259) & "ng Nh" & _ ChrW(7853) & "p" và làm sao mình check vào 1 ô, cũng như làm sao chọn 1 giá trị trong 1 menu đổ xuống http://ca9.upanh.com/18.710.23150796.RtC0/untitl...
by violetlotous
Sun 26/12/2010 10:40 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Về Việc Đăng Nhập Web
Replies: 10
Views: 3416

Re: [Help] Về Việc Đăng Nhập Web

bác truongphu cho cháu hỏi xíu với. một số forum có source cuae nút đăng nhập thế này thì mình giải quyết thế nào, nó ko có name của button đăng nhập <input type="submit" accesskey="s" title="Vui lòng nhập tên Đăng nhập và Mật khẩu vào ô, hoặc nhấn nút 'Đăng ký' để tạo Tài k...
by violetlotous
Mon 04/10/2010 2:52 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ngày - tháng - giờ ngẫu nhiên
Replies: 4
Views: 1726

Ngày - tháng - giờ ngẫu nhiên

Em có vài câu ko làm được, mấy bạn chỉ mình hướng đi với, thanks. 1. VD: em dùng hàm hour(now) = 14h. vậy làm sao để nó hiển thị thành 2h và ngược lại 2. Em muốn tạo 1 chuỗi ngày tháng năm sinh có định dạng là xx-xx-xxxx từ năm a đến năm b. Ý em hỏi là trong VB có hàm nào tạo ngày tháng năm ngẫu nhi...
by violetlotous
Sun 26/09/2010 2:10 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chuỗi string có các ký tự đặc biệt
Replies: 2
Views: 848

Chuỗi string có các ký tự đặc biệt

Trong lúc em sử lý chuỗi, thì gặp các ký tự đặc biệt mà chỉ có trong word, thì khi gặp các kí tự này máy nó ko hiểu,


giờ em muốn bỏ các ký tự này đi

ai biết chỉ mình với.

Thanks
by violetlotous
Fri 10/09/2010 9:39 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: PostData in WebBrowser Control
Replies: 0
Views: 577

PostData in WebBrowser Control

Em có đoạn code sau, nhưng ko biết nó sai chỗ nào mà nó ko run dc, mấy bạn chỉ mình với, thanks Sub Command1_Click() Dim URL As String Dim Flags As Long Dim TargetFrame As String Dim PostData() As Byte Dim Headers As String URL = "http://YourServer" ' A URL that will accept a POST Flags = ...
by violetlotous
Thu 02/09/2010 7:45 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chuỗi - dấu " & '
Replies: 7
Views: 1057

Chuỗi - dấu " & '

hôm trc khi học về bài này em ko để ý lắm. Giờ đang viết cái tool nhỏ về chuỗi nhưng gặp khó khăn về vấn đề dấu " và '. Mong các bạn chỉ tớ về vấn đề này. VD : Dim a,b as string a = <object width="730" height="480"> ' chuỗi gốc --> a ="<object width="730" heig...
by violetlotous
Thu 02/09/2010 12:37 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: open file & Chr(13)
Replies: 5
Views: 1158

open file & Chr(13)

mình có 1 file txt với n dòng, nếu mình open nó bằng notepad thì các kí tự chr(13) sẽ hiễn thị là ô vuông mà ko xuống dòng mình dùng lệnh : Open path for input as #1 ..... thì nó vẫn open file txt này giống dạng mở bằng notepad nên mình ko xét từng hàng dc Vậy ý mình là muốn hỏi làm sao open path fo...
by violetlotous
Sat 21/08/2010 4:48 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không cho mở nhiều lần
Replies: 5
Views: 1147

Re: không cho mở nhiều lần

The MSDN collection does not exit. please reinstall MSDN


thêm vào thì khi run bị lỗi thế này cậu ơi
by violetlotous
Fri 20/08/2010 11:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không cho mở nhiều lần
Replies: 5
Views: 1147

không cho mở nhiều lần

Mấy bạn cho mình hỏi là lám cách nào chỉ cho file run dc 1 lần, nếu file dang run thì ko run thêm nữa.nếu close và run lại thì dc

Ko biết diễn đạt thế nào nữa, mong mấy bạn thông cảm

Thanks
by violetlotous
Sun 13/06/2010 4:55 am
Forum: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Topic: Xóa 1 dòng trong file txt
Replies: 1
Views: 1494

Xóa 1 dòng trong file txt

mình có 1 file txt với n dòng

và trong n dòng đó thì sẽ có những dòng trùng nhau.

Giờ mình muốn xóa hết những dòng trùng nhau đó và chỉ còn 1 dòng thôi mà ko biết cách giải quyết thế nào nữa

Bạn nào biết chỉ giúp mình hướng giải quyết vấn đề này với

Thanks
by violetlotous
Thu 22/10/2009 1:55 pm
Forum: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Topic: Key log
Replies: 4
Views: 2723

Re: Key log

thanks bác truongphu nhưng code hoat động ko tốt, ghi lại ko theo tứ tự gõ nên .......
caulacbovisual ---> tACULACBOVISUAL
ho chi minh --> HO C HIMHN H C
by violetlotous
Sun 04/10/2009 2:24 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi khi Run
Replies: 1
Views: 526

Lỗi khi Run

Private Sub Command2_Click() Dim a, b As String Command2.Enabled = False Open "C:\US.txt" For Input As #3 Do While Not EOF(3) Line Input #3, a Open "C:\localhost.txt" For Append As #4 Do While Not EOF(4) Line Input #4, b If a = b Then Exit Do Else Print #4, a End If Loop Close #...
by violetlotous
Tue 14/07/2009 2:49 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: So sánh nội dung file txt
Replies: 11
Views: 2291

Re: So sánh nội dung file txt

cám ơn bạn DiodeZ và truongphu, DiodeZ làm giống ý tớ. Thank các bạn
by violetlotous
Tue 14/07/2009 2:00 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: So sánh nội dung file txt
Replies: 11
Views: 2291

Re: So sánh nội dung file txt

cám ơn truongphu đã giúp tỡ nhưng khi tớ test thì chạy ko như mong muốn cậu ới, cái dòng , có dòng đã dùng nhưng vẫn có bên file chuadung và lọc thiếu nữa bạn ơi
by violetlotous
Tue 14/07/2009 12:30 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: So sánh nội dung file txt
Replies: 11
Views: 2291

So sánh nội dung file txt

Mình có 2 file txt đều chứa những dòng nội dụng có nội dung là : xxxxxxxx chẳng hạn và trong 2 file đó sẽ có những dòng giống nhau. vì vậy mình muốn lọc những dòng khác nhau đó ra và ghi vào 1 file txt thứ 3 mình viết như sau :  Private Sub Command1_Click()Dim s, s1, s2 As StringOpen "c:\c...
by violetlotous
Fri 10/10/2008 9:45 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm và thay thế
Replies: 8
Views: 1746

Re: Tìm kiếm và thay thế

các bạn cho mình hỏi thêm

mình có 1 chuỗi gồm các kí tự và số và có cả khoảng trắng và kí tự đặc biệt

vậy có hàm số trong Vb có thể giúp loại bỏ các số chỉ lấy chuổi hoặc lại bỏ các kí tự chỉ lấy số hoặc các kí tự đặc biệt ko vậy và save lại thành 1 chuỗi theo thứ tự của nó trong chuỗi mẹ
by violetlotous
Fri 03/10/2008 8:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm và thay thế
Replies: 8
Views: 1746

Re: Tìm kiếm và thay thế

lại làm phiền các bạn nữa rùi. sau khi làm xong các vần đề đã hỏi thì vấn để nảy sinh là : ta có file txt có nội dung sau : ===================== dòng 1 dòng 2 abc : nội dung cần lấy 1 dỏng 3 ===================== dòng 1 dòng 2 abc : nội dung cần lấy 2 dòng 3 ===================== ... ==============...
by violetlotous
Wed 17/09/2008 3:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm và thay thế
Replies: 8
Views: 1746

Re: Tìm kiếm và thay thế

câu hỏi thứ 2 là vầy : em có chuổi nội dung sau : ===================== dòng 1 dòng 2 abc : nội dung cần lấy 1 dỏng 3 ===================== dòng 1 dòng 2 abc : nội dung cần lấy 2 dòng 3 ===================== ... ===================== dòng 1 dòng 2 abc : nội dung cần lấy n dòng 3 ====================...
by violetlotous
Wed 17/09/2008 3:18 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm và thay thế
Replies: 8
Views: 1746

Tìm kiếm và thay thế

cái này tớ ko biết làm sao, này nhờ các pro giúp đỡ 1. em có 1 chuỗi các con số dạng : xx-xx-xx-xx-xxx-xx-xxxx-xxxx vậy ý em mình làm 1 textbox và 1 nut lệnh, mình copy dãy trên vào và bấm nút thì thay các dấu gạch thành dấu chấm 2. em có 1 chuỗi gồm : abc : đoạn nội dung và các hàng có cấu trúc giố...

Go to advanced search