Search found 86 matches

by minhhath
Sun 26/12/2010 11:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về lưu kiểu dữ liệu ngày tháng
Replies: 8
Views: 1651

Re: Hỏi về lưu kiểu dữ liệu ngày tháng

thì bạn khai báo bên Form với Class là kiểu Datatime là ok rồi.
dễ mà bạn
by minhhath
Sat 25/12/2010 10:01 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tạo Web
Replies: 9
Views: 2424

Re: Tạo Web

cảm ơn mấy bác chẳng lẻ sinh viên năm cuối làm mấy đề tài rồi mà không biết vào chổ nào làm ứng dụng chổ nào làm web sao.em tìm ra rồi chương trình VB.net em bị virus củm rồi mới Ghost lại ổn rồi
by minhhath
Sat 25/12/2010 8:07 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tạo Web
Replies: 9
Views: 2424

Re: Tạo Web

đấy ý mình là file .aspx.vb sao không có nè hay là chương trình VB.net mình bị hư???????????
by minhhath
Sat 25/12/2010 7:14 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tạo Web
Replies: 9
Views: 2424

Re: Tạo Web

thì mình nói chỗ đó đó ASP.net khi tao phải có 2 file .asp và aspx chứ nhưng đằng này chỉ có file .aspx thôi là sao
by minhhath
Sat 25/12/2010 6:30 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tạo Web
Replies: 9
Views: 2424

Tạo Web

các bạn ơi sao mà chương trình Visual Basic của mình tạo project mới mà không tạo ra hai file Default.aspx và Default.asp là sao vậy các bạn????????????????????????????????? :-S :-S :-S :-S
by minhhath
Thu 23/12/2010 5:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bắt lỗi trong textbox
Replies: 6
Views: 2547

Re: bắt lỗi trong textbox

ý mình là khi nhập vào kí tự đặt biệt thì phải thông báo là nhập không đúng định dạng ấy mà.
sao thằng Erroprovider nó chẳng báo gì cả khi mình nhập kí tự đặt biệt vào.
bạn biết thì chỉ rỏ hơn cho mình tí nhé
cảm ơn bạn đã nhiệt tình xem bài viết của mình
by minhhath
Thu 23/12/2010 2:24 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bắt lỗi trong textbox
Replies: 6
Views: 2547

Re: bắt lỗi trong textbox

mình đã bắt lỗi thế này mọi người xem có đúng không mà nhấn lưu lại không được [vbnet] If Not Regex.IsMatch(txtmasopb.Text, "^[0-9a-zA-Z._-]$!@#%*()~`'") Then loimsphong.SetError(txtmasopb, "Chuỗi nhập vào không là các kí tự đặt biệt") txtmasopb.Focus()[/vbnet]
by minhhath
Thu 23/12/2010 12:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bắt lỗi trong textbox
Replies: 6
Views: 2547

bắt lỗi trong textbox

các bạn giúp mình với.
là mình muốn bắt lỗi khi người ta nhập vào là các kí tự đặt biệt thì xuất ra thông báo là nhập sai định dạng :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
by minhhath
Wed 22/12/2010 9:14 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng
Replies: 8
Views: 1709

Re: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng

nếu phân biệt được ai hỏi làm gi? :)) :)) :))
nhưng làm được rồi bạn ơi.
đúng là không ai cứu mình bằng tự mình cứu lấy mình
dù sao cảm ơn các bạn đã trả lời bài viết của mình
by minhhath
Wed 22/12/2010 12:19 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng
Replies: 8
Views: 1709

Re: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng

nói như lungoqua thi còn nói làm gì nữa đang làm hai chức năng một sự kiện click giờ góp ý ra làm hai??? [-( trả lời bạn vominh_dat Kiểu dữ liệu database của db là cái class nào thế? Thủ tục capnhat của nó ra sao? [vbnet]Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Public Class database Public ...
by minhhath
Tue 21/12/2010 12:12 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng
Replies: 8
Views: 1709

Re: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng

đây là toàn bộ các thủ tục và hàm mình viết trên Classnhanvien. Lỗi ở chổ là mình capnhat không được nhưng nếu như nhập chỉ manv rồi bấm nút Lưu thì được(mình bỏ rỗng các textbox thì capnhat được sao nó chỉ lưu manv còn các thuộc tính khác lưu không được dù là Insert hay la Capnhat). mà Xoa bình thư...
by minhhath
Sun 19/12/2010 7:53 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Xin hỏi gói Visual Studio.NET nào nên cài
Replies: 14
Views: 5724

Re: Xin hỏi gói Visual Studio.NET nào nên cài

đã học mà sợ gì bạn
trên bước đường thành công đâu dễ dàng đi vậy
trong diễn đàn search tìm có đĩa cài mà :)) :)) :)) :)) :))
by minhhath
Sun 19/12/2010 7:47 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng
Replies: 8
Views: 1709

Test sự kiện trong nút lưu thực hiện hai chức năng

mình đang làm nút lưu thực hiện chức năng lưu và update mà sao chỉ Insert thôi còn Update thì không được lỗi chổ nào vậy bạn nào giúp mình với [vbnet] Dim manv As String = txtmanv.Text.Replace("'", "") Dim tennv As String = txttennv.Text.Replace("'", "") Dim n...
by minhhath
Sun 19/12/2010 7:41 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Xin hỏi gói Visual Studio.NET nào nên cài
Replies: 14
Views: 5724

Re: Xin hỏi gói Visual Studio.NET nào nên cài

nên dùng 2008 đi bạn ơi 2010 chạy nặng máy lắm :D
by minhhath
Sun 19/12/2010 2:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo giao diện cài đặt cho chương trình VB.net
Replies: 1
Views: 1016

Tạo giao diện cài đặt cho chương trình VB.net

mình muốn các bạn giúp mình làm sao tạo giao diện cho chương trình cài đặt trong VB.net giống như anh Huy Tú với chương trình Lịch của Anh Huy Tú vậy đó.
:-? :-? :-? :-? :-? :-?
by minhhath
Sat 18/12/2010 1:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test thủ tục hiển thị
Replies: 5
Views: 973

Re: Test tủ tục hiển thị

Mình biết rồi bạn ơi chỉ có hai từ khóa New thôi mà làm muốn chít luôn code đúng là thế này nè [vbnet]Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Public Class Classkhuvuc Dim db As New database Dim ht As New hienthi Public Function luu(ByVal makv As String, ByVal tenkv As String) As Boolean Di...
by minhhath
Sat 18/12/2010 1:28 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test thủ tục hiển thị
Replies: 5
Views: 973

Re: Test tủ tục hiển thị

đaytoanf bộ Class của Form khuvuc mình đây bạn thấy sai chỗ nào chi luôn nha.bây nhiêu đủ chưa bạn vominh_dat ????????? @-) @-) @-) [vbnet]Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Public Class Classkhuvuc Dim db As database Dim ht As hienthi Public Function luu(ByVal makv As String, ByVal t...
by minhhath
Sat 18/12/2010 10:31 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test thủ tục hiển thị
Replies: 5
Views: 973

Re: Test tủ tục hiển thị

đây là hàm mà bạn nói nè
 1. Public Sub hienthidgv(ByVal sql As String, ByVal strcon As String, ByVal dgv As DataGridView)
 2.         dgv.AutoGenerateColumns = False
 3.         dgv.DataSource = datasets(sql, strcon).Tables(0)
 4.     End Sub
by minhhath
Fri 17/12/2010 11:26 pm
Forum: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về diễn đàn
Topic: tại sao cứ tạo topic là lại phạm quy
Replies: 19
Views: 6803

Re: tại sao cứ tạo topic là lại phạm quy

đúng là có lí thật nhưng mình nghĩ nên đễ phần hướng dẫn sử dụng các thẻ trong bài viết lên trên cùng để thành viên biết cách sử dụng để khỏi bi mod nhắc nhở bỏ code vào thẻ như mình vậy :)) :))
by minhhath
Fri 17/12/2010 11:06 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Test thủ tục hiển thị
Replies: 5
Views: 973

Test thủ tục hiển thị

[*]đây là lỗi mà chương trình báo: Object reference not set to an instance of an object.[*]

Code: Select all

Public Sub hienthi(ByVal dgv As DataGridView)
    Dim sql As String = "select * from khuvuc order by makv;"
    ht.hienthidgv(sql, database.strconn, dgv)
  End Sub

Go to advanced search