• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 622 kết quả

gửi bởi dong
T.Năm 11/01/2018 1:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

ví dụ này thì Ok rồi nhưng các từ "item i" dưới các Icon bị mất, nó ẩn item thì phải ?
gửi bởi dong
T.Tư 10/01/2018 3:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

bạn vào frmArticle và tìm this.myListView.OwnerDraw = true; đây nè bạn http://www.mediafire.com/file/8n83pgbuf ... ddText.rar
gửi bởi dong
T.Tư 10/01/2018 8:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

link này mình cũng xem rồi, nó chạy 3 sự kiện dưới để load ảnh vào listView để chạy được 3 sự kiện này thì phải đặt this.listView1.OwnerDraw = true; trong ví dụ của mình vừa có icon vừa có chữ khi gặp câu lệnh này OwnerDraw = true; các icon không hiển thị được(nó ở trạng thái trong suốt). chú ý các ...
gửi bởi dong
T.Hai 08/01/2018 8:51 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Tôi có thể chèn thêm text vào biểu tượng của listView, viết code như thế nào ? Bạn xem tập tin hình ảnh đính kèm, ví dụ này tôi thêm từ "đặc biệt" màu xanh lá cây. http://www.mediafire.com/view/7sosjkndd ... acbiet.jpg
gửi bởi dong
T.Năm 04/01/2018 10:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 149

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Hình như bạn hiểu nhầm chổ này, mình muốn truy xuất vào Tag không truy xuất vào key, bạn xem cú pháp chèn Icon vào ImageList1
ImageList1.Images.Add(key, Image);
ImageList1.Images[i].Tag = "10"; //Mình muốn truy xuất vào Tag
string key = imageList.Images.Keys[i].ToString();
gửi bởi dong
T.Tư 03/01/2018 1:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 149

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Cách bạn hướng dẫn ở trên không bị báo lỗi lưu và Tag nhưng xuất thông tin từ Tag đã lưu trước đó ra lại không có gì cả.
gửi bởi dong
CN 31/12/2017 5:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 149

Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Trong ImageList1 = new ImageList();
// báo lỗi khi chạy: InvalidArgument=Value of '0' is not valid for 'index'. Parameter name: index
ImageList1.Images[i].Tag = "10"; //báo lỗi khi chạy dòng này.
ImageList1.Images.Add(key, Image);

Tại sao không lưu và tag được ?
gửi bởi dong
T.Sáu 29/12/2017 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?
Trả lời: 2
Xem: 148

Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?

Giả sử mình đã tạo được đối tượng listView động tương ứng cấp phất có tên: listView1, listView2, listView3. trường hợp dưới chạy được khai báo tĩnh, câu hỏi đặt ra là truyền các đối tương động này như thế nào ? int j = 1; for (int i = 0; i < 3; i++) { j = i + j; LoadListView("listView" + j...
gửi bởi dong
T.Sáu 29/12/2017 10:17 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 2
Xem: 102

Re: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

Cám ơn bạn đã chỉ giúp mình nhé.
gửi bởi dong
T.Năm 14/12/2017 8:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 2
Xem: 102

Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

imageComboBoxEdit1 của bộ Devexpress, nếu muốn lưu icon (lưu ảnh của icon) vào Sql Server ? chú ý không lưu số .SelectedIndex.
gửi bởi dong
T.Năm 14/12/2017 8:27 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 144

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Nếu vậy không có cách khác rồi, cám ơn bạn quan tâm đến bài viết của mình nhé.
gửi bởi dong
T.Năm 07/12/2017 11:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 144

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

có cách nào khác ngoài cách bạn nói không ?
gửi bởi dong
T.Năm 07/12/2017 8:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 144

Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Trong winform khi đọc viết file text, file thư viện hoặc file hệ thống và thư mục system32, khi chạy bị báo lỗi ở dưới, muốn đọc viết các file dạng này ở thư mục trên, làm sao đọc ghi được thư mục đặc biệt này ? unhandled exception has occurred in your application. if you click continue the applicat...
gửi bởi dong
T.Ba 05/12/2017 3:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 143

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

Đó là trường hợp ẩn từng button trên thanh toolbar nếu mình muốn ẩn cả thanh toolbar luôn thì sao bạn ?
gửi bởi dong
T.Ba 05/12/2017 3:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?
Trả lời: 2
Xem: 137

Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?

Trên máy Server đã mở port 1433 và tường lửa cũng mở port 1433, đã kiểm tra kết nối SQL Server Management Studio (Servername: IP,port) đã kết nối tốt nhưng từ máy client C# chuổi kết nối @"Server = IP,1433; Database=MyData; User Id=ketoan; password = xxxx"; khi chạy bị báo lỗi: a network-r...
gửi bởi dong
T.Ba 05/12/2017 9:01 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 143

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

Mình thử đoạn code trên là ẩn nút Print, nếu như mình muốn ẩn luôn thanh toolbar này được không bạn ? vì trên thanh công cụ còn có các nút khác như xuất ra file với nhiều định dạng.
gửi bởi dong
T.Sáu 01/12/2017 2:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 143

Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

Cách ẩn (hoặc khóa) Thanh toolbar của XtraReport hoặc ẩn nút in trong XtraReport. Trong C# thì làm như thế nào ?

Chọn tìm kiếm nâng cao