• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 611 kết quả

gửi bởi dong
37 phút trước
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 0
Xem: 1

Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

imageComboBoxEdit1 của bộ Devexpress, nếu muốn lưu icon (lưu ảnh của icon) vào Sql Server ? chú ý không lưu số .SelectedIndex.
gửi bởi dong
Hôm nay 8:27 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 55

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Nếu vậy không có cách khác rồi, cám ơn bạn quan tâm đến bài viết của mình nhé.
gửi bởi dong
T.Năm 07/12/2017 11:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 55

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

có cách nào khác ngoài cách bạn nói không ?
gửi bởi dong
T.Năm 07/12/2017 8:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 55

Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Trong winform khi đọc viết file text, file thư viện hoặc file hệ thống và thư mục system32, khi chạy bị báo lỗi ở dưới, muốn đọc viết các file dạng này ở thư mục trên, làm sao đọc ghi được thư mục đặc biệt này ? unhandled exception has occurred in your application. if you click continue the applicat...
gửi bởi dong
T.Ba 05/12/2017 3:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 68

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

Đó là trường hợp ẩn từng button trên thanh toolbar nếu mình muốn ẩn cả thanh toolbar luôn thì sao bạn ?
gửi bởi dong
T.Ba 05/12/2017 3:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?
Trả lời: 2
Xem: 60

Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?

Trên máy Server đã mở port 1433 và tường lửa cũng mở port 1433, đã kiểm tra kết nối SQL Server Management Studio (Servername: IP,port) đã kết nối tốt nhưng từ máy client C# chuổi kết nối @"Server = IP,1433; Database=MyData; User Id=ketoan; password = xxxx"; khi chạy bị báo lỗi: a network-r...
gửi bởi dong
T.Ba 05/12/2017 9:01 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 68

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

Mình thử đoạn code trên là ẩn nút Print, nếu như mình muốn ẩn luôn thanh toolbar này được không bạn ? vì trên thanh công cụ còn có các nút khác như xuất ra file với nhiều định dạng.
gửi bởi dong
T.Sáu 01/12/2017 2:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 68

Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

Cách ẩn (hoặc khóa) Thanh toolbar của XtraReport hoặc ẩn nút in trong XtraReport. Trong C# thì làm như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Tư 15/11/2017 10:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi Store Procedure trong C# ?
Trả lời: 0
Xem: 76

Hỏi Store Procedure trong C# ?

Mình đang tạo thư viện dll có tác động lên SQL Server vào dữ liệu Northwind, khi chạy trong C# bị báo lỗi này:
Use 'dbo' could not execute stored procedure 'master.dbo.sp_enable_sql_debug' on SQL Server (local)\sqlexpress. Click help for more information. sửa lỗi này ntn đây ?
gửi bởi dong
T.Sáu 03/11/2017 3:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về không gian namespace trong C# ?
Trả lời: 0
Xem: 113

Hỏi về không gian namespace trong C# ?

Chương trình lâu ngày mở ra sử dụng lại báo lỗi: The type or namespace name 'Properties' does not exist in the namespace 'xxx' (are you missing an assembly reference?). Giả sử có không gian tên namespace xxx mình khai báo như thế nào để sử dụng được thuộc tính và tài nguyên, ví dụ: global::xxx.Prope...
gửi bởi dong
T.Ba 17/10/2017 8:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 314

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Vấn tin của mình liên kết đến 3 Table, bạn đang viết xóa liên kết 2 Table ?
gửi bởi dong
T.Hai 16/10/2017 3:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hàm chuyển số thành chữ trong Devexpress Report ?
Trả lời: 1
Xem: 158

Hàm chuyển số thành chữ trong Devexpress Report ?

Trong Devexpress Report mình muốn tạo hàm chuyển số thành chữ trong Report, đã có class chuyển số thành chữ rồi nhưng không biết làm sao cho xuất hiện trong Report như hàm SUM,... mình cần làm gì ?
gửi bởi dong
T.Hai 02/10/2017 8:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trong listView thay đổi khoảng cách các icon ?
Trả lời: 0
Xem: 139

Trong listView thay đổi khoảng cách các icon ?

Trong listView thay đổi khoảng cách các icon (hoặc các ảnh) mình cần chỉnh gì ?
gửi bởi dong
T.Ba 26/09/2017 9:33 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 314

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Vấn tin này bạn nhầm ngày trong TABLE
TABHDBHCHUYEN
NGAYCHUYEN Datetime

Table TABHDBH
NGAY DateTime

vẫn tin trên vẫn bị lỗi không xóa được.
gửi bởi dong
T.Sáu 22/09/2017 9:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 314

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

1. vấn tin của bạn xóa được rồi nhưng giờ mình làm thêm trường hợp 3 TABLE có liên kết với nhau, xem mô tả ở dưới. 2. cũng từ ví dụ trên mình bổ sung thêm TABHDBHCHUYEN có các trường sau: TABHDBHCHUYEN NGAYCHUYEN datetime MAHDBH int ... quan hệ của 3 TABLE TABHDBHCHUYEN.MAHDBH đầu n TABHDBH.IDHDBH đ...
gửi bởi dong
T.Năm 21/09/2017 3:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 314

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Mình cũng vào quan hệ Table đặt Delete Rule thành Cascade nhưng khi chạy vấn tin tại SQL Server vẫn báo lỗi ? vấn tin SQL ở trên của mình sai thì phải ?
gửi bởi dong
T.Hai 18/09/2017 2:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Login failed for user 'MICROSOFT\win7'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)
Trả lời: 0
Xem: 126

Login failed for user 'MICROSOFT\win7'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)

Sau khi cài win7 và cài tiếp SQL 2005 mở ra bị báo lỗi, xem video đính kèm:
http://www.mediafire.com/file/wmuzvn8wx ... QL2005.swf
bạn biết khắc phục lỗi này ?
gửi bởi dong
T.Tư 13/09/2017 3:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 314

SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Giả sử mình có 2 Table: TABHDBH và TABHDBHCT Table TABHDBH có các trường sau: NGAY DateTime; IDHDBH int ... Table IDHDBHCT có các trường sau: MAHDBH int ... DELETE FROM TABHDBH INNER JOIN dbo.TABHDBHCT ON dbo.TABHDBH.IDHDBH = dbo.TABHDBHCT.MAHDBH WHERE (CONVERT(varchar, NGAY, 101) <= '04/16/2015') H...

Chọn tìm kiếm nâng cao