• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 661 kết quả

gửi bởi dong
T.Hai 22/10/2018 8:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 0
Xem: 141

Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

Trong winform mình muốn thấy thông tin khi cà thẻ như: thẻ tín dụng, samsung pay,... khi cà thẻ mình lấy được những thông tin gì của thiết bị cà thẻ ? và lập trình C# để lấy thông tin này như thế nào ? bạn ví dụ này không share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Ba 11/09/2018 8:51 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?
Trả lời: 0
Xem: 494

Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Tôi có code Login web sau: http://www.dotnetlearners.com/blogs/view/201/create-simple-login-page-in-html-using-css.aspx Vấn đề ở đây khi chạy mình muốn thi hành các lệnh trong button ảo login hoặc checkbox ảo này, mình phải khai báo ra sao để sự kiện btnLogin_Click(..) chạy trong file LogIn.aspx.cs ...
gửi bởi dong
T.Sáu 07/09/2018 8:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhập liệu và đồng bộ dữ liệu SQL Server ?
Trả lời: 0
Xem: 165

Nhập liệu và đồng bộ dữ liệu SQL Server ?

Giả sử ta có dữ liệu SQL Server sử dụng chung, ta có 3, 4 máy tính hoặc nhiều hơn để gọi món và tính tiền, các máy ở màn hình theo dõi các bàn đã sử dụng và bàn chưa sử dụng, khi nhập món một máy bất kỳ thì các máy còn lại tự động cập nhật (tránh trường hợp thoát khỏi màn hình nhập và vào lại mới hi...
gửi bởi dong
T.Năm 16/08/2018 10:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ?
Trả lời: 1
Xem: 225

Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ?

Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ? tôi có xem ví dụ trên mạng thực chất không có gộp mà xóa bớt các mẫu tin trùng của datagridView, muốn trộn ô như ảnh viết code thế nào ? xem file ảnh đính kèm http://www.mediafire.com/view/ciemwrzxu ... a.PNG/file
gửi bởi dong
T.Tư 08/08/2018 3:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 265

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

cái này tô màu dòng (hàng)
gửi bởi dong
T.Hai 06/08/2018 10:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 265

Tô màu ô listview như thế nào ?

tôi muốn tô màu ô listview thì viết code như thế nào ? bạn xem file ảnh minh họa của tôi. http://www.mediafire.com/view/qs88ft3f8 ... g.jpg/file
gửi bởi dong
T.Hai 06/08/2018 9:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Trả lời: 2
Xem: 299

Re: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

cám ơn bạn đã xem bài viết của mình, mình đã giải quyết xong rồi.
gửi bởi dong
T.Sáu 03/08/2018 2:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?
Trả lời: 2
Xem: 212

Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Giả sử ta có 2 form: frmMain và frmPopup, frmPopup luôn luôn ở trên frmMain, khi chọn frmMain nhập liệu thì frmPopup luôn luôn trên frmMain, viết code như thế nào xem file ảnh minh họa http://www.mediafire.com/view/bq32fcb3e ... t.jpg/file
gửi bởi dong
T.Hai 30/07/2018 11:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Trả lời: 2
Xem: 299

Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

Tôi có file dữ liệu là access 2003 Table câu hỏi "TABCAUHOI" có các trường sau: ID int; NOIDUNG memo; trường "NOIDUNG" có kiểu dữ liệu là memo, tôi đổ dữ liệu từ file excel nội dụng văn bản vào Table này trong file access này kiểm tra nội dụng có đầy đủ như file excel, trong C# t...
gửi bởi dong
T.Hai 16/07/2018 2:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?
Trả lời: 6
Xem: 646

Re: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?

Mình đang tìm hiểu nên cũng bị báo lỗi nhiều nhưng chưa biết cách sửa lỗi, phía Microsoft có dạy Xamarin form, chi phí thì đắt lắm, từ chi phí học đến chi phí thi tính theo USD, và thi trực tuyến, trong Xamarin form các form hiển thị trên màn hình không gọi là form như dotnet mà gọi các form đó là P...
gửi bởi dong
T.Hai 16/07/2018 1:54 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?
Trả lời: 2
Xem: 844

Re: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Minh đang tìm hiểu Android Studio 2.2.3, mình đang ở tình trang như tờ giấy trắng nên mình không biết bắt nguồn hỏi như thế nào cho đúng, theo bạn nói Android Studio sẽ chạy 2 thư viện jave hoặc Kotlin để kết nối sql server ? nghĩa là sẽ có 2 cách kết nối cơ sở dữ liệu ?
gửi bởi dong
T.Sáu 29/06/2018 2:41 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?
Trả lời: 2
Xem: 844

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ? bạn có demo chia sẻ với.
gửi bởi dong
T.Sáu 29/06/2018 2:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?
Trả lời: 6
Xem: 646

Re: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?

Thì mình cũng đang tìm hiểu về chủ đề này nhưng cũng phải có cách nào đó để thêm, cập nhật, xóa dữ liệu,... vào SQL Server qua thiết bị di động chứ, ví dụ trên vẫn chưa chạy được, bạn có biết Xamarin forms có thư viện code demo không ?
gửi bởi dong
CN 24/06/2018 7:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cài đặt android ndk cho visual studio 2015 như thế nào ?
Trả lời: 0
Xem: 449

Cài đặt android ndk cho visual studio 2015 như thế nào ?

Tôi thử cài đặt visual studio 2015 cho windows 7 x64, khi mở ví dụ xamarin báo lỗi "No Android NDK found". Tôi vào "Tools> Options> Xamarin> Android Settings" trong tab này ở mục NDK của Android -> "No Android NDK found" làm cách nào để cài được android ndk for visual s...
gửi bởi dong
T.Sáu 22/06/2018 2:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?
Trả lời: 6
Xem: 646

Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?

Không biết post vào đâu nên post đại vào đây vì xamarin cũng sử dụng C#,... anh admin có lẽ nên mở thêm mục Xamarin. Tôi thắc mắc xamarin forms kết nối SQL Server và xuất dữ liệu ra listView như thế nào ? mình đang tìm ví dụ đơn giản này. nếu tìm trên google tôi tìm từ khóa gì ?
gửi bởi dong
T.Hai 04/06/2018 11:00 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vẽ cây đồ thị gia phả sử dụng tool devexpress ?
Trả lời: 0
Xem: 484

Vẽ cây đồ thị gia phả sử dụng tool devexpress ?

Trong bộ devexpress có control nào hổ trợ vẽ cây dạng đồ thị gia phả ?
gửi bởi dong
T.Sáu 25/05/2018 2:03 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Bộ phần mềm lập trình java cho điện thoại dòng android ?
Trả lời: 0
Xem: 369

Bộ phần mềm lập trình java cho điện thoại dòng android ?

Phần mềm lập trình java cho điện thoại smartphone, mình đang thắc mắc bộ java này có phải là bộ Visual Studio của Microsoft ? Bạn nào biết có thể hướng dẫn cài đặt,...
gửi bởi dong
T.Tư 23/05/2018 9:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?
Trả lời: 2
Xem: 295

Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

Mình lấy danh sách nhân viên từ vấn tin SQL Server có các trường: ID: id nhân viên TENNHANVIEN: tên nhân viên sau khi lọc danh sách nhân viên dv.RowFilter = "lấy 1 mẫu tin duy nhất" tại câu lệnh if (dv.Count == 1) tại đây gán id và tên nhân viên không đúng mẫu tin duy nhất được lọc ở trên ...

Chọn tìm kiếm nâng cao