• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 680 kết quả

gửi bởi dong
T.Sáu 13/09/2019 2:52 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Trả lời: 2
Xem: 52

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong cty mình có 50 máy tính các máy đó mình thiết lập IP tĩnh như nhau, cùng lớp mạng, cùng subnet mask, cùng dns và DHCP có lớp mạng trong dãy IP của 50 máy đó luôn nhưng chỉ bị vài máy bị hiện tượng này còn phần WAN model config mình nghĩ không có vấn đề gì vì khi đặt IP tĩnh máy bị lỗi không và...
gửi bởi dong
T.Năm 12/09/2019 9:37 am
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Trả lời: 2
Xem: 52

Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong mạng LAN có nhiều máy tính, chỉ có vài máy tính khi để IP tĩnh máy tính không có kết nối mạng nhưng để IP động thì máy tính hoạt động bình thường, lỗi này khắc phục như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Tư 28/08/2019 11:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 625

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Vậy là bạn chưa tìm hiểu kỹ vấn đề này, mình có đoạn code này sử dụng thư viện chuẩn của microsoft luôn, khi chạy máy bắt phải nhập mật khẩu rồi mới chạy, mình muốn đưa mật khẩu vào code luôn nhưng chưa được. string PathFileSourceDB = "đường dẫn file dữ liệu gốc"; string PathFileDestinatio...
gửi bởi dong
T.Sáu 09/08/2019 5:04 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: báo lỗi khi Publish web site “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio
Trả lời: 0
Xem: 708

báo lỗi khi Publish web site “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio

khi Publish web site thì bị lỗi này “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio, chạy bình thường không Publish web site được, lỗi này sửa sao không ?
gửi bởi dong
T.Tư 31/07/2019 2:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 625

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

đúng rồi bạn, mình tìm Compact and Repair Access Database, code này mình cũng xem rồi chỉ nén thôi không có sửa lỗi, bạn chú ý dòng code dưới chỉ nén //invoke a CompactDatabase method of a JRO object //pass Parameters array objJRO.GetType().InvokeMember("CompactDatabase", System.Reflection...
gửi bởi dong
T.Ba 30/07/2019 9:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 625

Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C#, Mình có tìm các ví dụ trên mạng google nhưng không có ví dụ nào chạy được, code nén và sửa lỗi dữ liệu trong C# phải viết như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Năm 04/07/2019 3:01 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?
Trả lời: 0
Xem: 543

Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?

Trên máy tính báo lỗi ở dưới, lỗi này sửa sao đây các bạn ? SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: torn page (expected signature: 0xaaaaaaaa; actual signature: 0x5555aaaa). It occurred during a read of page (1:210768) in database ID 7 at offset 0x00000066ea0000 in file 'G:\Databa...
gửi bởi dong
T.Ba 14/05/2019 1:25 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?
Trả lời: 0
Xem: 519

sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?

Trong asp.net mình khai báo và sử dụng hàm PhepCong, PhepTru, PhepNhan, PhepChia trong lớp dẫn xuất ra sao: lblPhepCong.Text = clsPhepToan.PheCong(a, b); lblPhepTru.Text = clsPhepToan.PheTru(a, b); lblPhepNhan.Text = clsPhepToan.PheNhan(a, b); lblPhepChia.Text = clsPhepToan.PheChia(a, b); bạn nào có...
gửi bởi dong
T.Tư 27/03/2019 3:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 524

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Mình nói chuyện với bạn mà mình cũng quên đưa ví dụ lên. Trong Access mình muốn nhóm và gán dữ liệu theo điều kiện mang 2 giá trị 0 và 1 (true hoặc false) và kèm điều kiện NGAYGIAO >= #01/01/2019# and NGAYGIAO <= #31/01/2019# mình viết câu lệnh như thế nào ? dữ liệu mình để trong file excel gồm có h...
gửi bởi dong
T.Tư 27/03/2019 12:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 524

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

cách của bạn xử lý là sử dụng các vấn tin lồng nhau, mình chưa nghĩa ra cách lấy sử dụng subquery hay vấn tin lòng nhau, cái vấn tin dữ liệu của mình hơi khó
gửi bởi dong
T.Ba 26/03/2019 9:21 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khôi phục dữ liệu vân tay cho máy chấm công Ronald jack x628-C ?
Trả lời: 0
Xem: 561

Khôi phục dữ liệu vân tay cho máy chấm công Ronald jack x628-C ?

giả sử mình có máy chấm công hiệu Ronald jack x628-C mình xuất dữ liệu chấm công tay từ máy ra gồm có 2 file: data.dat và device.dat do máy cũ chạy hay bi sụp nguồn treo máy, mua lại máy mới cùng hiệu mình khôi phục lại vân tay từ máy cũ chuyển sang, mình add được file device.dat file còn lại bị báo...
gửi bởi dong
T.Ba 26/03/2019 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 524

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Không phải bạn ơi do mình chưa hiểu cách vấn tin dữ liệu có dạng lấy ra danh sách trong danh sách đó các mẫu tin đồng hạng này để làm điều kiện tính cho các biểu thức trên, nếu mình hiểu cách vấn tin rồi thì hỏi là gì.
gửi bởi dong
T.Bảy 23/03/2019 11:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 524

Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Trong access: Hỏi cách vấn tin có điều kiện lồng với vấn tin kiểm tra điều kiện sự tồn tại mẫu tin đó, ví dụ mình có vấn sau: SELECT FIELD1, FIELD2, FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2 FROM TABLE WHERE CONDITION Trong đó: FIELD1, FIELD2: là các trường của table FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2:...
gửi bởi dong
T.Ba 19/03/2019 10:53 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 484

Re: khai báo class và không gian tên ?

bạn khai báo dòng trên vào file nào vậy ? mình chưa rõ chổ này bạn có thể nói rõ thêm không ? có vẻ bạn khai báo như biến môi trường nhưng trường hợp của mình là thư viện lớp dạng *.cs không phải kiểu thư viện *.dll, mình sử dụng C# ví dụ dòng lệnh trên bạn dùng cho vb.net thì phải ?
gửi bởi dong
T.Hai 18/03/2019 3:50 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 484

Re: khai báo class và không gian tên ?

mình cũng thử trường hợp của bạn rồi nhưng không được, bị báo lỗi, trong winForm mình khai báo như trên là chạy được nhưng trong webForm asp.net sao không hiểu không gian tên nhỉ báo lỗi: The type or namespace name 'KetnoiSQL' could not be found (are you missing a using directive or an assembly refe...
gửi bởi dong
T.Tư 13/03/2019 4:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 2
Xem: 1133

Re: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

máy mình mua không có đĩa cd nào kèm theo hết bạn, bạn có ví vụ nào chạy được share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Tư 13/03/2019 4:48 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 484

khai báo class và không gian tên ?

Giả sử tạo website nạp dữ liệu vào griview từ thư viện class, khai báo thư viện để sử dụng nạp dữ liệu cho griview //file: ChitietSP.aspx using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using Sys...
gửi bởi dong
T.Ba 04/12/2018 4:14 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?
Trả lời: 1
Xem: 1290

Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?

Trước đây sử dụng hệ điều hành winXP chạy bình thường khi chuyển sang hệ điều hành win7 thì bị lỗi này, lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server như hình, lỗi này là lỗi gì ? http://www.mediafire.com/view/4q5ux6e66 ... L.jpg/file
gửi bởi dong
T.Sáu 30/11/2018 3:02 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?
Trả lời: 1
Xem: 361

tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?

khi attach file dữ liệu vào SQL Server 2005 xuất thông báo lỗi ở dưới, tôi muốn gỡ bỏ thông báo này thì phải làm gì ? TITLE: Locate Database Files - MICROSOFT ------------------------------ D:\abc\WebSite\ASP_NET\TTGS\TTGS\App_Data Cannot access the specified path or file on the server. Verify that ...
gửi bởi dong
T.Hai 22/10/2018 8:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 2
Xem: 1133

Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

Trong winform mình muốn thấy thông tin khi cà thẻ như: thẻ tín dụng, samsung pay,... khi cà thẻ mình lấy được những thông tin gì của thiết bị cà thẻ ? và lập trình C# để lấy thông tin này như thế nào ? bạn ví dụ này không share cho mình với.

Chọn tìm kiếm nâng cao