• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 566 kết quả

gửi bởi dong
T.Năm 09/03/2017 4:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang ?
Trả lời: 0
Xem: 33

Cách thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang ?

Trong bộ devexpress, Mình muốn thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang như của file ảnh đính kèm, khi ấn nút thêm ảnh sẽ thêm ảnh theo thứ thư như hình, cách đưa ảnh vào gridView như thế nào ? Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Bảy 04/03/2017 11:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tự động chỉnh giờ hệ thống máy tính ?
Trả lời: 0
Xem: 54

Tự động chỉnh giờ hệ thống máy tính ?

Trong điện thoại androi trong mục ngày giờ tự động mình thấy có 2 chức năng:
1. Cập nhật giờ bởi mạng
2. Cập nhật giờ bởi GPS

Trong máy tính mình có thể làm được chức năng trên, nếu cập nhật giờ qua mạng mình mấy gì để làm giờ chuẩn ? tương tự cho GPS ? bạn nào có code đưa lên tham khảo với.
gửi bởi dong
T.Sáu 03/03/2017 10:31 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Report của devexpress có sử dụng tiến trình ?
Trả lời: 0
Xem: 44

Report của devexpress có sử dụng tiến trình ?

Trong lập trình form của bộ Devexpress, khi thiết kế Report mình thấy có thuộc tính (invoke,... ) về tiến trình, mình cũng chưa biết sử dụng thuộc tính này, có bạn nào biết trường hợp nào thì mới sử dụng tiến trình cho Report... bạn nào có thể đưa ra ví dụ minh họa không ?
gửi bởi dong
T.Năm 23/02/2017 8:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao không thoát khỏi catch khi gặp lỗi để chạy i kế tiếp ?
Trả lời: 0
Xem: 48

Tại sao không thoát khỏi catch khi gặp lỗi để chạy i kế tiếp ?

Tôi có đoạn code sau: bool bStop = true; int RowCount = 65000; private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e) { int i = 0; //int iErr; while (i < RowCount && bStop)//Loop 1 { while (i < RowCount && bStop)// Loop 2 { try { //Do something... Debug.Print("dang o trong Try va...
gửi bởi dong
T.Tư 22/02/2017 12:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Biển cố thay đổi RichTextBox không hoạt động ?
Trả lời: 0
Xem: 45

Biển cố thay đổi RichTextBox không hoạt động ?

Kéo thả RichTextBox vào Form tại Form_Load và khi chạy mình gán nội dung cho RichTextBox nhưng biến cố RichTextBox_TextChanged không chạy mặc dù mình đã thêm dòng code này: this.RichTextBox.TextChanged += new System.EventHandler(this.RichTextBox_TextChanged); trước khi Form_Load private void RichTex...
gửi bởi dong
T.Hai 20/02/2017 4:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi không mở được form thiết kế giao diện ?
Trả lời: 0
Xem: 61

Lỗi không mở được form thiết kế giao diện ?

Khi thiết kế giao diện form mình chỉnh sửa file frmMain.Designer.cs khi đóng và mở lại không xem được giao diện của form, ấn Rebuil..., ấn Clear Solution hoặc ấn F5 không có lỗi, ấn F5 chạy bình thường, xem được form nhưng không xem được giao diện thiết kế form ở chế độ soạn thảo, tại màn hình soạn ...
gửi bởi dong
T.Bảy 18/02/2017 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 61

Re: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

chạy được rồi cám ơn bạn nhé
gửi bởi dong
T.Bảy 18/02/2017 4:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Source code để mở Menu Color của nút barButtonItem thuộc bộ Devexpress ?
Trả lời: 0
Xem: 39

Source code để mở Menu Color của nút barButtonItem thuộc bộ Devexpress ?

Source code để mở Menu Color khi click vào nút mũi tên nhỏ của nút barButtonGroup->barButtonItem thuộc bộ Devexpress như trong bộ Office 2007 ? bạn xem file ảnh đính kèm: Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Hai 13/02/2017 11:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự ?
Trả lời: 0
Xem: 57

Vấn tin vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự ?

Giả sử có bảng dữ liệu access có các trường như file execel đính kèm, mình vấn tin vừa nhóm theo tên kho hàng, mã vạch, hàng hóa, hàng tồn, khi mình nhóm lại thì được khi đánh số thứ tự không đúng, như vậy vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự cho ra kết quả như trong file đính kèm mình viết vấn tin sao ? ...
gửi bởi dong
CN 12/02/2017 12:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 61

Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

Mình có sơ sở dự liệu access 2003, dt có kiểu DataTable, dt vấn tin lấy dữ liệu từ SQL Server 2005, danh sách dt có nhiều trường, trong đó trường NGAY có kiểu DateTime, Khi chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ex = {"Data type mismatch in criteria expression."}, nếu mình rem ...
gửi bởi dong
T.Năm 02/02/2017 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi chiều cao PopupMenu ?
Trả lời: 0
Xem: 66

Thay đổi chiều cao PopupMenu ?

Khi load Item cho PopupMenu nếu có nhiều Item thì khi load PopupMenu có chiều cao không mong muốn, mình muốn cố định chiều cao PopupMenu thay vào đó là thanh trược cho popupMenu thì làm thế nào ? nhờ các bạn nhặc sạn hộ.
gửi bởi dong
T.Sáu 06/01/2017 4:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
Trả lời: 3
Xem: 166

Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

Khi sử dụng vấn tin lấy mẫu tin ngày sinh nhân viên sql server 2005 lệnh BETWEEN không lấy được ngày cuối cùng của ngày kết thúc. Ví dụ: thống kê từ ngày sinh nhân viên '01/11/2015 đến ngày '30/11/2015 thì nó chỉ lấy tới ngày 29 có 1 vài mẫu tin của ngày 30 không lấy được, các bạn biết lỗi gì không ...
gửi bởi dong
CN 01/01/2017 4:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
Trả lời: 1
Xem: 118

Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Trong bộ Devexpress, không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView khi đưa con chuột vào vị trí ở đầu cột nơi giáp ranh giữa 2 cột ? xem file ảnh đính kèm vùng khoanh tròn màu đỏ. Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Hai 26/12/2016 1:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?
Trả lời: 0
Xem: 115

Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?

Các bạn có biết trong bộ Visual Studio có thư viện chuẩn để lập trình với webcam của laptop ? nếu có thư viện đó tên gì ? kèm theo soucecode ví dụ càn tốt.
gửi bởi dong
T.Hai 19/12/2016 2:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm icon vào ListBox ?
Trả lời: 1
Xem: 108

Thêm icon vào ListBox ?

Muốn thêm Icon vào ListBox như file ảnh đính kèm, mình cần chỉnh gì ? Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Ba 13/12/2016 11:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm ComboBoxEdit vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ?
Trả lời: 0
Xem: 95

Thêm ComboBoxEdit vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ?

Mình muốn thêm 2 cái control ComboBoxEdit: FontName và FontSize vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ? thêm vào thì được nhưng 2 cái này không cùng 1 hàng, không nhóm chung lại với nhau được như Office 2007, xem file ảnh đính kèm vùng được khoanh tròn màu đỏ, có bạn nào biết chỉ giúp mình với. http...
gửi bởi dong
T.Sáu 09/12/2016 11:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi thứ tự cột gridView ?
Trả lời: 0
Xem: 83

Thay đổi thứ tự cột gridView ?

Thay đổi thứ tự cột gridView của bộ devexpress, mặc định khi nạp dữ liệu cho gridView số đầu tiên là số 0, giờ muốn thay đổi thành số 1, mình phải chỉnh gì ? xem file ảnh đính kèm vùng đánh dấu màu đỏ Hình ảnh
gửi bởi dong
T.Tư 30/11/2016 11:48 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 199

Re: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Chạy được rồi cám ơn bạn nhé
gửi bởi dong
T.Tư 30/11/2016 11:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mở form có điều kiện ?
Trả lời: 4
Xem: 151

Re: Mở form có điều kiện ?

mình cũng làm được rồi không cần phải viết Sub như bạn nghĩ đâu
gửi bởi dong
T.Ba 29/11/2016 3:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mở form có điều kiện ?
Trả lời: 4
Xem: 151

Re: Mở form có điều kiện ?

bạn nói đúng một phần, vì dòng code điều kiện lập đi lặp lại trước khi mở Form1, mình muốn đơn giản code bỏ vào Form1 luôn cho tiện

Chọn tìm kiếm nâng cao