• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 668 kết quả

gửi bởi dong
T.Bảy 23/03/2019 11:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 0
Xem: 18

Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Trong access: Hỏi cách vấn tin có điều kiện lồng với vấn tin kiểm tra điều kiện sự tồn tại mẫu tin đó, ví dụ mình có vấn sau: SELECT FIELD1, FIELD2, FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2 FROM TABLE WHERE CONDITION Trong đó: FIELD1, FIELD2: là các trường của table FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2:...
gửi bởi dong
T.Ba 19/03/2019 10:53 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 154

Re: khai báo class và không gian tên ?

bạn khai báo dòng trên vào file nào vậy ? mình chưa rõ chổ này bạn có thể nói rõ thêm không ? có vẻ bạn khai báo như biến môi trường nhưng trường hợp của mình là thư viện lớp dạng *.cs không phải kiểu thư viện *.dll, mình sử dụng C# ví dụ dòng lệnh trên bạn dùng cho vb.net thì phải ?
gửi bởi dong
T.Hai 18/03/2019 3:50 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 154

Re: khai báo class và không gian tên ?

mình cũng thử trường hợp của bạn rồi nhưng không được, bị báo lỗi, trong winForm mình khai báo như trên là chạy được nhưng trong webForm asp.net sao không hiểu không gian tên nhỉ báo lỗi: The type or namespace name 'KetnoiSQL' could not be found (are you missing a using directive or an assembly refe...
gửi bởi dong
T.Tư 13/03/2019 4:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 2
Xem: 831

Re: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

máy mình mua không có đĩa cd nào kèm theo hết bạn, bạn có ví vụ nào chạy được share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Tư 13/03/2019 4:48 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 154

khai báo class và không gian tên ?

Giả sử tạo website nạp dữ liệu vào griview từ thư viện class, khai báo thư viện để sử dụng nạp dữ liệu cho griview //file: ChitietSP.aspx using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using Sys...
gửi bởi dong
T.Ba 04/12/2018 4:14 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?
Trả lời: 1
Xem: 653

Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?

Trước đây sử dụng hệ điều hành winXP chạy bình thường khi chuyển sang hệ điều hành win7 thì bị lỗi này, lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server như hình, lỗi này là lỗi gì ? http://www.mediafire.com/view/4q5ux6e66 ... L.jpg/file
gửi bởi dong
T.Sáu 30/11/2018 3:02 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?
Trả lời: 1
Xem: 178

tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?

khi attach file dữ liệu vào SQL Server 2005 xuất thông báo lỗi ở dưới, tôi muốn gỡ bỏ thông báo này thì phải làm gì ? TITLE: Locate Database Files - MICROSOFT ------------------------------ D:\abc\WebSite\ASP_NET\TTGS\TTGS\App_Data Cannot access the specified path or file on the server. Verify that ...
gửi bởi dong
T.Hai 22/10/2018 8:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 2
Xem: 831

Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

Trong winform mình muốn thấy thông tin khi cà thẻ như: thẻ tín dụng, samsung pay,... khi cà thẻ mình lấy được những thông tin gì của thiết bị cà thẻ ? và lập trình C# để lấy thông tin này như thế nào ? bạn ví dụ này không share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Ba 11/09/2018 8:51 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?
Trả lời: 0
Xem: 1885

Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Tôi có code Login web sau: http://www.dotnetlearners.com/blogs/view/201/create-simple-login-page-in-html-using-css.aspx Vấn đề ở đây khi chạy mình muốn thi hành các lệnh trong button ảo login hoặc checkbox ảo này, mình phải khai báo ra sao để sự kiện btnLogin_Click(..) chạy trong file LogIn.aspx.cs ...
gửi bởi dong
T.Sáu 07/09/2018 8:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhập liệu và đồng bộ dữ liệu SQL Server ?
Trả lời: 1
Xem: 694

Nhập liệu và đồng bộ dữ liệu SQL Server ?

Giả sử ta có dữ liệu SQL Server sử dụng chung, ta có 3, 4 máy tính hoặc nhiều hơn để gọi món và tính tiền, các máy ở màn hình theo dõi các bàn đã sử dụng và bàn chưa sử dụng, khi nhập món một máy bất kỳ thì các máy còn lại tự động cập nhật (tránh trường hợp thoát khỏi màn hình nhập và vào lại mới hi...
gửi bởi dong
T.Năm 16/08/2018 10:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ?
Trả lời: 1
Xem: 309

Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ?

Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ? tôi có xem ví dụ trên mạng thực chất không có gộp mà xóa bớt các mẫu tin trùng của datagridView, muốn trộn ô như ảnh viết code thế nào ? xem file ảnh đính kèm http://www.mediafire.com/view/ciemwrzxu ... a.PNG/file
gửi bởi dong
T.Tư 08/08/2018 3:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 367

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

cái này tô màu dòng (hàng)
gửi bởi dong
T.Hai 06/08/2018 10:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 367

Tô màu ô listview như thế nào ?

tôi muốn tô màu ô listview thì viết code như thế nào ? bạn xem file ảnh minh họa của tôi. http://www.mediafire.com/view/qs88ft3f8 ... g.jpg/file
gửi bởi dong
T.Hai 06/08/2018 9:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Trả lời: 2
Xem: 448

Re: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

cám ơn bạn đã xem bài viết của mình, mình đã giải quyết xong rồi.
gửi bởi dong
T.Sáu 03/08/2018 2:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?
Trả lời: 2
Xem: 316

Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Giả sử ta có 2 form: frmMain và frmPopup, frmPopup luôn luôn ở trên frmMain, khi chọn frmMain nhập liệu thì frmPopup luôn luôn trên frmMain, viết code như thế nào xem file ảnh minh họa http://www.mediafire.com/view/bq32fcb3e ... t.jpg/file
gửi bởi dong
T.Hai 30/07/2018 11:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Trả lời: 2
Xem: 448

Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

Tôi có file dữ liệu là access 2003 Table câu hỏi "TABCAUHOI" có các trường sau: ID int; NOIDUNG memo; trường "NOIDUNG" có kiểu dữ liệu là memo, tôi đổ dữ liệu từ file excel nội dụng văn bản vào Table này trong file access này kiểm tra nội dụng có đầy đủ như file excel, trong C# t...
gửi bởi dong
T.Hai 16/07/2018 2:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?
Trả lời: 6
Xem: 898

Re: Xamarin forms kết nối SQL Server như thế nào ?

Mình đang tìm hiểu nên cũng bị báo lỗi nhiều nhưng chưa biết cách sửa lỗi, phía Microsoft có dạy Xamarin form, chi phí thì đắt lắm, từ chi phí học đến chi phí thi tính theo USD, và thi trực tuyến, trong Xamarin form các form hiển thị trên màn hình không gọi là form như dotnet mà gọi các form đó là P...
gửi bởi dong
T.Hai 16/07/2018 1:54 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?
Trả lời: 2
Xem: 1087

Re: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Minh đang tìm hiểu Android Studio 2.2.3, mình đang ở tình trang như tờ giấy trắng nên mình không biết bắt nguồn hỏi như thế nào cho đúng, theo bạn nói Android Studio sẽ chạy 2 thư viện jave hoặc Kotlin để kết nối sql server ? nghĩa là sẽ có 2 cách kết nối cơ sở dữ liệu ?
gửi bởi dong
T.Sáu 29/06/2018 2:41 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?
Trả lời: 2
Xem: 1087

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ? bạn có demo chia sẻ với.

Chọn tìm kiếm nâng cao