• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 693 matches

by dong
Fri 08/11/2019 10:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm phần mềm tương tự Microsoft Agent sử dụng C# cho win7 hoặc win10 ?
Replies: 0
Views: 286

Tìm phần mềm tương tự Microsoft Agent sử dụng C# cho win7 hoặc win10 ?

Trong win7 tôi không thể cài đặt Microsoft Agent Core Components (Msagent.exe) như winxp. Nó báo lỗi trong win7. Trong winform C# Tôi muốn tìm phần mềm tương tự như Microsoft Agent Core có thể sử dụng ngôn ngữ C# lập trình cho win7 hoặc win10 ? có ai biết ?
by dong
Fri 25/10/2019 11:30 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?
Replies: 0
Views: 449

Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?

Mình tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# trên google mình không thấy có thể sử dụng được, có bạn nào đã biết đề tài này không ?
by dong
Thu 24/10/2019 11:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?
Replies: 2
Views: 447

Re: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?

bạn hiểu nhầm kéo thả này, không phải kéo thả file vào GroupBox mà kéo thả GroupBox di chuyển sang chổ khác.
by dong
Thu 24/10/2019 8:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?
Replies: 2
Views: 296

Re: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?

Mình đã thử 2 trường hợp có và không có this.Invalidate(); label nhảy số mà nhưng DrawString chỉ vẽ duy nhất một, ngay cả mình thêm protected override void OnPaint(PaintEventArgs e){...} cũng như cũ.
by dong
Wed 23/10/2019 8:44 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?
Replies: 2
Views: 296

Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?

Tôi có đoạn code sau, tôi đưa thêm label vào trong Form_Paint để theo dõi nhảy số, tôi thấy label nhảy số liên tục nhưng e.Graphics.DrawString(...) chỉ vẻ duy nhất 1 lần, có ai biết tại sao ? public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); //progressBar1.Visible = false; ...
by dong
Fri 18/10/2019 3:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?
Replies: 2
Views: 447

Kéo thả groupBox1 khi chạy ?

Mình viết cho groupBox1 khi chạy có thể kéo thả được. Tôi kéo thả groupBox1 vào form và viết code như sau: private void groupBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e) { e.Effect = DragDropEffects.Move; } private void groupBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e) { ((GroupBox)e.Data.GetData...
by dong
Mon 14/10/2019 11:17 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?
Replies: 0
Views: 1260

Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?

Giả sử mình có 2 ví dụ có sử dụng câu lệnh CodeFile và Inherits. file Quangcao khai báo: Quangcao.ascx <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Quangcao.ascx.cs" Inherits="Quangcao" %> <%@ Import Namespace="webapp" %> ... Quangcao.a...
by dong
Wed 09/10/2019 4:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?
Replies: 0
Views: 539

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare(...) không hoạt động ? Tôi đã làm theo tài liệu https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.datagridviewsortcompareeventhandler?view=netframework-4.8 nhưng dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ? mặc dù tôi đã khai báo...
by dong
Mon 07/10/2019 4:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền đối số trong vb6.0 ?
Replies: 0
Views: 883

Truyền đối số trong vb6.0 ?

giả sử mình có file truyen.exe, mình muốn đưa thông báo cho file truyen.exe để xuất thông báo theo cú pháp: Ổ đĩa:\truyen.exe "ví dụ truyền thông báo", mình muốn truyền chuổi cho file truyen.exe mình khai báo như thế nào ?
by dong
Mon 07/10/2019 4:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?
Replies: 2
Views: 374

Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

Trong Visual Studio tôi không tìm thấy progressBar và line màu đỏ như hình, tôi muồn sử dụng progressBar và line tôi phải cài thêm gì cho visual studio ? bạn xem file ảnh đính kèm của tôi http://www.mediafire.com/view/hvkbzqy0o ... 1.jpg/file
by dong
Tue 17/09/2019 3:53 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: báo lỗi: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level
Replies: 0
Views: 848

báo lỗi: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level

Khi Rebuild webform asp.net báo lỗi It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. ấn F5 chạy bình thường nhưng Rebuild thì báo lỗi trên, lỗi...
by dong
Fri 13/09/2019 2:52 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Replies: 4
Views: 935

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong cty mình có 50 máy tính các máy đó mình thiết lập IP tĩnh như nhau, cùng lớp mạng, cùng subnet mask, cùng dns và DHCP có lớp mạng trong dãy IP của 50 máy đó luôn nhưng chỉ bị vài máy bị hiện tượng này còn phần WAN model config mình nghĩ không có vấn đề gì vì khi đặt IP tĩnh máy bị lỗi không và...
by dong
Thu 12/09/2019 9:37 am
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Replies: 4
Views: 935

Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong mạng LAN có nhiều máy tính, chỉ có vài máy tính khi để IP tĩnh máy tính không có kết nối mạng nhưng để IP động thì máy tính hoạt động bình thường, lỗi này khắc phục như thế nào ?
by dong
Wed 28/08/2019 11:25 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Replies: 4
Views: 2172

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Vậy là bạn chưa tìm hiểu kỹ vấn đề này, mình có đoạn code này sử dụng thư viện chuẩn của microsoft luôn, khi chạy máy bắt phải nhập mật khẩu rồi mới chạy, mình muốn đưa mật khẩu vào code luôn nhưng chưa được. string PathFileSourceDB = "đường dẫn file dữ liệu gốc"; string PathFileDestinatio...
by dong
Fri 09/08/2019 5:04 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: báo lỗi khi Publish web site “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio
Replies: 0
Views: 2879

báo lỗi khi Publish web site “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio

khi Publish web site thì bị lỗi này “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio, chạy bình thường không Publish web site được, lỗi này sửa sao không ?
by dong
Wed 31/07/2019 2:10 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Replies: 4
Views: 2172

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

đúng rồi bạn, mình tìm Compact and Repair Access Database, code này mình cũng xem rồi chỉ nén thôi không có sửa lỗi, bạn chú ý dòng code dưới chỉ nén //invoke a CompactDatabase method of a JRO object //pass Parameters array objJRO.GetType().InvokeMember("CompactDatabase", System.Reflection...
by dong
Tue 30/07/2019 9:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Replies: 4
Views: 2172

Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C#, Mình có tìm các ví dụ trên mạng google nhưng không có ví dụ nào chạy được, code nén và sửa lỗi dữ liệu trong C# phải viết như thế nào ?
by dong
Thu 04/07/2019 3:01 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?
Replies: 0
Views: 1846

Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?

Trên máy tính báo lỗi ở dưới, lỗi này sửa sao đây các bạn ? SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: torn page (expected signature: 0xaaaaaaaa; actual signature: 0x5555aaaa). It occurred during a read of page (1:210768) in database ID 7 at offset 0x00000066ea0000 in file 'G:\Databa...

Go to advanced search