• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by set.8x
Tue 31/03/2009 7:35 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Tìm ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất
Replies: 8
Views: 19234

Re: Tìm ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất

Cho em hỏi:Cái WEnd trong hàm là sao vậy.Viết sai bét hết,nếu cho hai số a=4,b=5 ,thì uscln=5.Tại sao lại vây.Thử chạy thuật toán bằng tay coi các anh chị

Go to advanced search