• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 59 kết quả

gửi bởi phuc747
T.Sáu 29/06/2012 4:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiện thị progress bar khi nạp dữ liệu cho form
Trả lời: 1
Xem: 778

Hiện thị progress bar khi nạp dữ liệu cho form

Chào các bạn,
Mình có 2 form, Frm1 và Frm2. Từ Frm1 mình sẽ show Frm2 nhưng Frm2 có nạp dữ liệu được kết nối từ xa nên đôi lúc có thể hơi lâu. Nên mình muốn hiển thị màn hình đợi cho đến khi Frm2 nạp xong dữ liệu thì hiện lên đồng thời màn hình đợi nó sẽ đóng lại.
Các bạn có gợi gì giúp mình với!
gửi bởi phuc747
CN 24/06/2012 10:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: In doc file không cần mở
Trả lời: 0
Xem: 469

In doc file không cần mở

Chào các bạn,
Mình thiết kế 1 file word với các bookmark sau đó đổ dữ liệu vào các bookmark này. Mình muốn in file word đã có dữ liệu đó mà ko cần mở ra xem. Các bạn giúp mình với.
gửi bởi phuc747
T.Tư 06/06/2012 6:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Binding data trên class
Trả lời: 2
Xem: 911

Re: Binding data trên class

Mình đã làm được rùi nhưng xử lý code chút nữa. Do mình dùng LINQ vào nên phải chỉnh sửa lại chút ít. Khi nào làm xong post ae tham khảo.
gửi bởi phuc747
T.Hai 04/06/2012 1:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Binding data trên class
Trả lời: 2
Xem: 911

Binding data trên class

Chào các bạn, mình có 2 lớp như sau: public class A { Định nghĩa các phương thức và thuộc tính của lớp A.... } public class B { A a(); Định nghĩa các phương thức và thuộc tính B .... } Bây giờ mình muốn thực hiện Binding data giống như trên dataset và nó có thể lưu giữ liệu vào database thì bằng các...
gửi bởi phuc747
T.Bảy 02/06/2012 2:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cập nhật List xuống database
Trả lời: 5
Xem: 1034

Re: Cập nhật List xuống database

Vấn đề vẫn chưa giải quyết được.
gửi bởi phuc747
T.Sáu 01/06/2012 4:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cập nhật List xuống database
Trả lời: 5
Xem: 1034

Re: Cập nhật List xuống database

Cảm ơn bạn đã quan tâm! Mình đang làm hệ thống trên WCF, các thành phần như sau: Interface : Public Interface IProxy <OperationContract()> Function fnGetAnChi(MauSo_ As String) As List(Of TenAnChi) <OperationContract()> Function fnSaveAnChi(lstAnChi As List(Of TenAnChi)) End Interface <DataContract(...
gửi bởi phuc747
T.Sáu 01/06/2012 10:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cập nhật List xuống database
Trả lời: 5
Xem: 1034

Re: Cập nhật List xuống database

Thanks bạn! Trong List còn có cập nhật và xóa nữa mà bạn. Chuyển qua Datatable thì ngay từ đầu mình đã ko dùng LINQ rùi. Mình làm thế này For i As Integer = 0 To lst.Count - 1 Dim t = New Emp() With { .Code= lst.Item(i).Code, .Name = lst.Item(i).Name, } db.Emp.Attach(t, True) db.Refresh(Data.Linq.Re...
gửi bởi phuc747
T.Năm 31/05/2012 10:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cập nhật List xuống database
Trả lời: 5
Xem: 1034

Cập nhật List xuống database

Chào các bạn, Mình tạo 1 lớp tên là Emp có các thuộc tính giống với cấu trúc của 1 table trong database. Mình khai báo lớp đó như sau: Dim lst As New List(Of Emp) Mình đã nạp được dữ liệu vào lst này. Sau nó mình thực hiện các thao tác insert, update, delete bằng các phương thức được hỗ trợ sẵn tron...
gửi bởi phuc747
CN 27/05/2012 11:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hướng dẫn về cách tạo local report trên VS 2010
Trả lời: 0
Xem: 520

Xin hướng dẫn về cách tạo local report trên VS 2010

Chào các bạn, Mình đang lay hoay làm cái local report trên VS 2010 nhưng nó khác nhiều quá so với VS 2008. Trên VS 2008 mình làm ngon lành cành đào. Mình muốn làm 1 report có group trong đó, ví dụ mình có bảng Lớp quan hệ 1...n với bảng Sinh viên, mình muốn xuất report có dạng sau: http://nm1.upanh....
gửi bởi phuc747
T.Năm 24/05/2012 10:48 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào file word
Trả lời: 7
Xem: 2262

Re: Đưa dữ liệu vào file word

Cảm ơn bác! E có 1 số thắc mắc như sau: 1. Giả sử mình có 1 datatable (C# hoặc VB.Net) gồm nhiều dòng với các cột tương ứng là ID, TenNhanVien, GioiTinh, NgaySinh, GhiChu. Thì mình sẽ dùng cách gì để đưa dữ liệu từ datatable vào file word mình đã định sẵn các ô ID, TenNhanVien, GioiTinh, NgaySinh, G...
gửi bởi phuc747
T.Năm 24/05/2012 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào file word
Trả lời: 7
Xem: 2262

Re: Đưa dữ liệu vào file word

Hì, cảm ơn bạn.
Đưa vào report thì ko nói rùi, ý mình là lở như các mẫu biểu có thay đổi (kích thước, văn bản, ...) thì chỉ cần mở file word chỉnh cái là xong còn nếu đưa lên report thì phải chỉnh lại trên chương trình rùi cài đặt lại nữa. Hay các bạn nào có cách chỉnh các mẫu biểu 1 cách động ko?
gửi bởi phuc747
T.Tư 23/05/2012 2:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào file word
Trả lời: 7
Xem: 2262

Re: Đưa dữ liệu vào file word

Mail merge thì mình biết rùi, mình muốn dùng trên chương trình kìa, ý mình là lập trình bằng C# hoặc VB.Net, lấy từ CSDL rùi đổ vào trong file .doc.
gửi bởi phuc747
T.Tư 23/05/2012 10:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào file word
Trả lời: 7
Xem: 2262

Đưa dữ liệu vào file word

Chào các bạn, Mình muốn thiết kế 1 chương trình cho phép dữ liệu từ CSDL sau đó đưa vào các vị trí được quy định sẵn trên file word thì có làm được ko, nếu được các bạn hướng dẫn dùm mình cách làm với. Cách này có thể thay thế report được ko? Nếu như vùng detail có nhiều dòng thì cách đưa dữ liệu và...
gửi bởi phuc747
T.Tư 23/05/2012 1:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi .Net Remoting
Trả lời: 8
Xem: 1220

Re: Lỗi .Net Remoting

Cảm ơn các bạn đã đóng góp và chia sẽ. Nếu đổi sang kiểu trả về là List thì cũng vậy thui nó thông báo lỗi giống như trên. Nhưng mình bỏ cái thừa kế đi thì để kiểu IQueryable hay List nó đều hiểu hết. Thật sự ko biết giải thích sao nhưng nó chạy được thì khỏi cho thừa kế theo sách vở luôn.
gửi bởi phuc747
T.Hai 21/05/2012 4:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi .Net Remoting
Trả lời: 8
Xem: 1220

Re: Lỗi .Net Remoting

Ac ac, ok có nghĩa là nó hoạt động mà ko có lỗi gì hết. Đúng là đọc tài liệu thì khi thực hiện .Net Remoting, khi tạo lớp proxy thì phải cho thừa kế từ lớp MarshalByRefObject hoặc MarshalByValObject . Nếu như mình cho lớp proxy thừa kế và thực hiện truy vấn CSDL và trả về dataset thì bình thường như...
gửi bởi phuc747
T.Hai 21/05/2012 4:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi .Net Remoting
Trả lời: 8
Xem: 1220

Re: Lỗi .Net Remoting

Bạn chưa đọc kỹ trả lời phía trên của mình rồi: "Nếu mình ko cho lớp trên thừa kế MarshalByRefObject thì nó ok".
gửi bởi phuc747
T.Hai 21/05/2012 4:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi .Net Remoting
Trả lời: 8
Xem: 1220

Re: Lỗi .Net Remoting

Nếu mình ko cho lớp trên thừa kế MarshalByRefObject thì nó ok. Vậy có bạn nào giải thích cho mình rõ được ko?
gửi bởi phuc747
T.Hai 21/05/2012 2:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi .Net Remoting
Trả lời: 8
Xem: 1220

Lỗi .Net Remoting

Chào các bạn mình đang xây dựng chương trình trên kiến trúc .Net Remoting, mô hình như sau: Lớp Proxy để giao tiếp giữa client và server: public class clsComponent : MarshalByRefObject { public DataSet TransDetails(string strServer) { string strConnectString = "server = " + strServer + &qu...
gửi bởi phuc747
T.Tư 21/09/2011 9:52 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Menu trong ASP.Net
Trả lời: 3
Xem: 1497

Re: Menu trong ASP.Net

Sao không ai giúp mình hết vậy, pls!
gửi bởi phuc747
T.Ba 20/09/2011 6:46 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Menu trong ASP.Net
Trả lời: 3
Xem: 1497

Menu trong ASP.Net

Chào các bạn, mình làm menu trong ASP.Net sử dụng sitemap và kết hợp menu đồng thời có nhúng CSS vào. http://nc7.upanh.com/b4.s4.d3/682d547e73ae127312f0efc06d2c8edd_35412337.help.png Menu chỉ hiểu đường link và link khi ta đưa chuột vào vùng menu có chữ nhưng mình muốn nó cũng thực hiện được khi đưa...

Chọn tìm kiếm nâng cao