• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by thanh88
Thu 26/03/2009 1:23 pm
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ
Replies: 75
Views: 79258

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Em cần viết 1 chương trình chơi video ah! Chơi sẽ thông qua WMP vì là chương trình để chạy các video Karaoke nên em cần tạo danh sách cố định, và người quản lý có thể thêm video vào danh sách, và có thể tìm kiếm được trên danh sách đó Nhưng em mới vọc vạch được mấy ngày bác giúp em vạch ra cách làm ...

Go to advanced search