• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 153 matches

by m_tien_85
Tue 05/06/2012 10:25 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Hỏi chút về vấn đề khóa ngoại trong SQL
Replies: 0
Views: 906

Hỏi chút về vấn đề khóa ngoại trong SQL

mình có 2 bảng: nhom_kh, khach_hang. Thông tin yêu cầu là một khách hàng phải thuộc về một nhóm (có quản lý KH theo nhóm) hoặc không thuộc một nhóm nào (không cần quản lý KH thuộc nhóm nào). Thì mình tạo bảng trong SQL như sau: CREATE TABLE nhom_kh ( ms_nhom VARCHAR(10) PRIMARY KEY, ten_nhom VARCHAR...
by m_tien_85
Wed 12/01/2011 11:02 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: đếm số người đang open ocx
Replies: 4
Views: 781

Re: đếm số người đang open ocx

Vì mình muốn biết chính xác tại 1 thời điểm, thì người dùng họ đang làm gì, (dựa vào các OCX để biết chức năng). Nhưng dù sao cũng thks mọi người nhìu.
by m_tien_85
Mon 10/01/2011 4:26 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: đếm số người đang open ocx
Replies: 4
Views: 781

đếm số người đang open ocx

Mình có 1 vài ocx, và được shared cho mọi người cùng chạy (link trong chương trình khác), nhưng có 1 vấn đề là mình muốn biết được tại thời điểm đó, có bao nhiêu user chạy terminate (remote desktop server) sử dụng file này, có ai biết thì help mình với.
by m_tien_85
Wed 15/12/2010 9:08 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Đồng bộ dữ liệu trong SQL 2k5
Replies: 2
Views: 1222

Re: Đồng bộ dữ liệu trong SQL 2k5

bay cao lên nào, có ai giúp mình ko ?
by m_tien_85
Sun 12/12/2010 2:37 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Đồng bộ dữ liệu trong SQL 2k5
Replies: 2
Views: 1222

Đồng bộ dữ liệu trong SQL 2k5

Chào các bác, Trong SQL2k5, mình có 2 server và cả 2 cùng cài SQL Server 2k5, nhưng trong đó 2 server này đều có 2 database có cấu trúc giống nhau, nhưng chỉ có server 1 có database này được connect bởi 1 phần mềm và có dữ liệu được nhập vào database này hàng ngày, nhưng tui muốn trên server thứ 2 n...
by m_tien_85
Fri 05/11/2010 9:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: mất chữ trong crystal report 9.0
Replies: 2
Views: 941

Re: mất chữ trong crystal report 9.0

Default các filed hoặc là các formula mà bạn thêm vào trong report thì nó ko có can grow đâu, nên dữ liệu mà dài hơn thì sẽ bị mất, để sửa lại, bạn chỉ cần click phải vào field hay formula đó, chọn Format Field, chọn thẻ Common và bạn check mục Can Grow là xong.

Thân !
by m_tien_85
Wed 03/11/2010 1:48 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cách convert số 18 chữ số sang string trong CR11
Replies: 1
Views: 704

Cách convert số 18 chữ số sang string trong CR11

Chào mọi người,
Có ai gặp trường hợp này không, trong crystal report, có cách nào convert 1 số có tới 18 chữ số sang kiểu stringvar không.
by m_tien_85
Mon 09/08/2010 11:18 am
Forum: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: EXtract Icon From EXE,ICO,DLL,OCX
Replies: 5
Views: 5981

Re: EXtract Icon From EXE,ICO,DLL,OCX

Bạn ui, có cách nào lấy được icon hay picture được set trên control như button hay Picture đã make ra exe hay ocx ko ?
by m_tien_85
Tue 09/03/2010 9:05 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author
Replies: 4
Views: 1621

Re: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author

Ủa bạn ơi, sao set cho SQL ở dạng chỉ là Sql server Authentication, tui nhớ là chỉ có 2 mục, Sql server Authentication và Window Authentication hoặc là Only Window Authentication thôi.
by m_tien_85
Fri 05/03/2010 9:13 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: đếm số dòng đã được update trong vb6
Replies: 1
Views: 811

Re: đếm số dòng đã được update trong vb6

Cuối cùng thì cũng mò ra, đơn giản là sau khi thực hiện 1 cái jì đó thì chỉ cần dùng SELECT @@ROWCOUNT as 'RowCount', vậy là xong ?, nhưng lưu ý là cái này chỉ chạy 1 lần thôi, vì khi chạy câu select này thì kết quả biến @@ROWCOUNT lưu số dòng đã được xử lý ở câu lệnh trước, sau khi chạy xong, thì s...
by m_tien_85
Fri 05/03/2010 9:00 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author
Replies: 4
Views: 1621

Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author

Chào mọi người, trong SQL 2000 hoặc SQL 2005, có cách nào chặn người dùng đăng nhập SQL bằng System Account của Window hok, , vì khi đã vào được window rồi thì họ có thể mở SQL và có thể đăng nhập vào SQL bằng Window Authorization (không cần biết pass user SQL), nên tui hok muốn họ vào SQL bằng quyề...
by m_tien_85
Mon 22/02/2010 3:49 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo báo cáo sử dụng Crystalreports trong VB6.0. Làm thế nào?
Replies: 5
Views: 2204

Re: Tạo báo cáo sử dụng Crystalreports trong VB6.0. Làm thế nào?

Report lúc design thì làm trong Crystal Report, tách biệt hoàn toàn với code vb6(với tên server, tên database,user và pass riêng ), nhưng để preview nó trong vb6 (với tên server, database, user và pass khác với lúc design report), thì trước tiên bạn phải có 1 gói runtime của Crystal Report (khoảng 6...
by m_tien_85
Mon 22/02/2010 3:35 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: đếm số dòng đã được update trong vb6
Replies: 1
Views: 811

đếm số dòng đã được update trong vb6

Chào các pác, trong vb6, khi connect tới sql, khi thực hiện 1 câu lệnh update có điều kiện, thì làm sao mà biết được câu update đó nó đã update được cho bao nhiu dòng kô ?
by m_tien_85
Sat 28/11/2009 11:52 am
Forum: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Topic: Clustering trong SQL 2005
Replies: 0
Views: 1090

Clustering trong SQL 2005

Chào cả nhà, hok biết có ai biết về Clustering trong SQL 2005 hok chỉ dùm với, đang học môn khai khoán dữ liệu, ông thầy buộc mỗi người nghiên cứu 1 đề tài (mấy thằng bạn chọn dùm tui là nghiên cứu về clustering trên SQL 2005), còn 1 tuần nữa báo cáo rùi mà hok biết jì về clustering hết, có ai có ví...
by m_tien_85
Wed 11/11/2009 4:45 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Trigger trong SQL server 2000
Replies: 1
Views: 1584

Trigger trong SQL server 2000

tui có 1 bảng tên là table2 (col1 varchar(12),col2 carchar(50)), và tôi có 1 trigger như sau: CREATE TRIGGER trig_tbl2ON table2 FOR INSERTASBEGIN    DECLARE @n int    DECLARE @n_cur int    SET @n_cur=1    DECLARE @cur CURSOR    SET @cur=CURSOR FOR SE...
by m_tien_85
Fri 30/10/2009 4:13 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Vấn đề với hàm Round của VB6
Replies: 3
Views: 2217

Vấn đề với hàm Round của VB6

Hok biết có ai bị trường hợp này không, hàm Round có vấn đề như sau:

Round(0.5, 0) sẽ cho ra kết quả bằng 0, trong khi đó kết quả đúng phải là 1
Còn Round(1.5, 0) và Round(2.5, 0) sẽ cho kết quả giống nhau và bằng 2

Hok biết tại sao nữa.
by m_tien_85
Mon 05/10/2009 11:17 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truy vấn ko chạy khi có dùng LEFT OUTER JOIN
Replies: 3
Views: 851

Re: Truy vấn ko chạy khi có dùng LEFT OUTER JOIN

Ah, chỉ sửa code vb6 lại thui, Thay Rs.Open "SELECT * FROM TABLE1 t LEFT OUTER JOIN TABLE2 t1 ON t.col1=t1.col1", Cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText bằng Rs.Open "SELECT * FROM TABLE1 t LEFT OUTER JOIN TABLE2 t1 ON t.col1=t1.col1", Cn Vì code từ lúc trước tới giờ, cứ v...
by m_tien_85
Mon 05/10/2009 9:52 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truy vấn ko chạy khi có dùng LEFT OUTER JOIN
Replies: 3
Views: 851

Truy vấn ko chạy khi có dùng LEFT OUTER JOIN

Chào mọi người, trong vb6, khi thực thi 1 câu truy vấn mà có dùng LEFT OUTER JOIN thì nó hok chạy, Tạo 1 database và dữ liệu mẫu như sau: CREATE DATABASE TESTUSE TEST CREATE TABLE TABLE1(col1 nvarchar(5), col2 nvarchar(15))CREATE TABLE TABLE2(col1 nvarchar(5), col3 nvarchar(15)) INSERT INTO TABLE1 V...
by m_tien_85
Thu 10/09/2009 10:18 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Thắc mắc về hàm ABC2Uni
Replies: 5
Views: 1353

Re: Thắc mắc về hàm ABC2Uni

Ah, hàm convert từ VNI->Unicode, "cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam" sang unicode sẽ thành "cộng hòa xaơ hội chủ nghĩa việt nam", là do máy tui có cài font tiếng việt trong setting, lúc cài window, chưa cài font tiếng việt thì convert ok, nhưng cài xong font tiếng việt thì bị co...
by m_tien_85
Tue 08/09/2009 10:14 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cách Sử Dụng UniListView
Replies: 2
Views: 947

Re: Cách Sử Dụng UniListView

Trước tiên, bạn set 1 số thuộc tính lại như:GridLine=True, FullRowSelect=True, ViewMode=1..., Trong form Load code để tạo columns và tiêu đề như sau: Private Sub Form_Load()Me.lstList.ColumnAdd 0, "STT", 40Me.lstList.ColumnAdd 1, "Sôì BHXH", 100Me.lstList.ColumnAdd 2, "Hoò v...

Go to advanced search