• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 8 kết quả

gửi bởi puskien
CN 13/09/2009 11:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trục trặc với Code về Combobox giúp mình với !
Trả lời: 3
Xem: 888

Trục trặc với Code về Combobox giúp mình với !

Mình đang tự viết 1 cái phần mềm, có một số thứ mình làm mãi không được, các bạn cho mình hỏi với nhé. 01. Mình tạo 2 radio button để cho người dùng xác nhận Phái. Dữ liệu được lưu lại ở SQL có kiểu bit, nên nó sẽ tự đông gán giá trị True(Nam) và False(Nữ). Khi mình lấy dữ liệu ở SQL đưa lên ListVie...
gửi bởi puskien
T.Năm 12/03/2009 7:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!
Trả lời: 19
Xem: 2630

Re: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!

Uhz, cám ơn các bạn. Mình cũng rút kinh nghiệm :P !
gửi bởi puskien
T.Năm 12/03/2009 2:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!
Trả lời: 19
Xem: 2630

Tất cả đây bạn ! Ở code mình đã bỏ đi 2 cái Combobox Sex và Group rồi nhé ! http://i102.photobucket.com/albums/m120/puskien/01-1.jpg http://i102.photobucket.com/albums/m120/puskien/02.jpg Và đây là lỗi http://i102.photobucket.com/albums/m120/puskien/03.jpg Imports System.Data.OleDbPublic Class CT_Ad...
gửi bởi puskien
T.Năm 12/03/2009 2:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!
Trả lời: 19
Xem: 2630

Re: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!

Không có ký tự " ' " bạn àh !!!
gửi bởi puskien
T.Năm 12/03/2009 12:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!
Trả lời: 19
Xem: 2630

Re: ListView không nhận kí tự khoảng trắng !

Thanks mọi người !!! Lỗi listview mình fix được rồi ! Nhưng lỗi " Syntax error in Insert Into statement " mình vẫn không fix được, mình bỏ dấu ' như bạn truongphu chỉ và mình cũng đã chỉnh lại những field số chuyển sang text nhưng cũng không được luôn !!! Nếu chỉ để lại 2 giá trỉ đầu và bỏ...
gửi bởi puskien
T.Năm 12/03/2009 10:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!
Trả lời: 19
Xem: 2630

Re: ListView không nhận kí tự khoảng trắng !

Ai giúp mình với nào :( ! Mò mãi mà vẫn không được :( !
gửi bởi puskien
T.Tư 11/03/2009 10:51 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản
Trả lời: 30
Xem: 24450

Re: Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản

Hay quá bạn ơi, mình toàn tập viết phần mềm quản lý không àh !!! Có cái này của bạn mình biết thêm được nhiều thứ !!! Viết đến đâu giải thích rõ ràng đến đó !!! Hi !!! Cám ơn nhé !!! Cố gắng phát huy !!! HaveFun :X !
gửi bởi puskien
T.Tư 11/03/2009 10:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!
Trả lời: 19
Xem: 2630

Cần giúp về Lỗi Insert Into ... khó hiếu !!!

Mình dùng 1 listview để đưa dữ liệu từ access vào VB.Net ! Khi trong CSDL của mình đầy đủ, mình đưa lên listview thì bình thường, còn khi CSDL của mình có một số dòng mình để trống thì mình đưa lên listview nó báo lỗi ! Nhân đây cho mình hỏi đoạn code này có gì sai mà sao nó cứ bão lỗi "Insert ...

Chọn tìm kiếm nâng cao