• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 27 kết quả

gửi bởi moon_solo1987
T.Năm 13/03/2014 9:12 pm
Chuyên mục: [ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn
Chủ đề: Tạo ứng dụng Chat trên Website với SignalR
Trả lời: 3
Xem: 6628

Re: Tạo ứng dụng Chat trên Website với SignalR

thank, mình đang cần tìm hiểu về cái này ^.^
gửi bởi moon_solo1987
T.Ba 14/06/2011 4:12 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Export ASP.NET to WORD
Trả lời: 1
Xem: 830

Export ASP.NET to WORD

Thông thường thì chúng ta phải tạo Crytal reporting để tạo ra report ( bao gồm có chữ, ảnh, và các table bản ghi). Nhưng liệu có cách nào để Convert toàn bộ trang ASP.NET đó (aspx) vào trong WORD không các huynh ?. Xin chỉ giáo với
gửi bởi moon_solo1987
T.Hai 31/05/2010 7:18 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Xin hỏi cách làm Mesagebox Confirm(Yes/No) trong ASP
Trả lời: 2
Xem: 963

Xin hỏi cách làm Mesagebox Confirm(Yes/No) trong ASP

thông thừong thì lệnh confirm bắt ngay khi bấm vào nút. Có cách nào để cho lệnh đó xuất hiện ở giữa đoạn code của nút đó không ? . Giống như kiểu Mesagebox của VB khi hỏi Are you sure ở trong code ý. Xin mọi người chỉ giúp
gửi bởi moon_solo1987
T.Hai 31/05/2010 3:33 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Dùng Layout -> Insert Layer (DIV)?
Trả lời: 1
Xem: 817

Dùng Layout -> Insert Layer (DIV)?

Moon muốn dùng thể Div bằng cách chọn tranh menu Layout -> Insert Layer để cho 1 ô text box nằm ngay trên hình mà Moon làm, nhưng không hiểu sao cứ khi bấm chạy chương trình, là thẻ DIV đấy lại cứ bị dịch chuyển lệnh sang trái vậy mọi người ??. Có sách nào fix cố định nó theo mong muốn ngay trên bức...
gửi bởi moon_solo1987
CN 23/05/2010 10:30 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Đổi màu dòng Gridview?
Trả lời: 3
Xem: 1815

Re: Đổi màu dòng Gridview?

thank huynh, Moon sẽ thử với đoạn code này ^.^
gửi bởi moon_solo1987
CN 23/05/2010 2:35 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Đổi màu dòng Gridview?
Trả lời: 3
Xem: 1815

Đổi màu dòng Gridview?

Moon có 1 gridview, trong đó có trường "Ngày đặt hàng", và "ngày muốn giao hàng". Ngày đặt hàng thì Moon dùng hàm DateTime.Now để truyền vào, " Ngày muốn giap hàng" thì phải lớn hơn ngày đặt hàng Làm cách nào để viết hàm là " nếu (Ngày muốn giao hàng - Ngày hiện tạ...
gửi bởi moon_solo1987
CN 23/05/2010 2:29 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Không đặt tên được cho Tetbox,Label,Button, .. trong ASP.NET
Trả lời: 3
Xem: 1070

Re: Không đặt tên được cho Tetbox,Label,Button, .. trong ASP

nếu bị tình trạng như thế, cách tốt nhất là bạn thay vì thay đổi ID trên Property trên Design thì bạn chuyển qua Tab Sourse là chuyển được ngay, thỉnh thoảng Moon cũng bị vậy
gửi bởi moon_solo1987
T.Năm 20/05/2010 10:56 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Vấn đề giữa Gridview và Dropdownlist?
Trả lời: 2
Xem: 1129

Vấn đề giữa Gridview và Dropdownlist?

Moon có 1 Dropdownlist hiển thị dữ liệu về Books ( dữ liệu này được đổ theo BookID từ bảng Book trong database , và moon đã viết Datasouse và databind() cho nó ở trong thẻ Page_Load với (if(!ispostback) rồi ) Moon có thêm 1 grid view với 1 buttonfield chính là hiển thị dữ liệu Books giờ làm cách nào...
gửi bởi moon_solo1987
T.Ba 11/05/2010 10:20 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: FileUpload control trong ASP ?
Trả lời: 0
Xem: 928

FileUpload control trong ASP ?

moon có 1 cơ sở dữ liệu, trong đó có 1 trường Ảnh kiểu Image lưu dưới dạng binary. moon có 1 trang upload.aspx , trên đó có Fileupload Control và 1 Gridview hiển thị các file ảnh đã up vào cơ sở dữ liệu. . Xin chỉ cho moon cách Convert ngược trở lại file ảnh dạng binary thành đường dẫn file ảnh và h...
gửi bởi moon_solo1987
T.Hai 26/04/2010 7:58 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Load ảnh dạng Binary Data từ database lên Gridview?
Trả lời: 1
Xem: 1371

Load ảnh dạng Binary Data từ database lên Gridview?

hic, Moon có 1 cơ sở dữ liệu SQl bảng Image(ID,FileType,Img) trong đó trường [img] là kiểu Image được upload thành Binary Data.
Xin hỏi cách upload Ảnh đó lên Gridview như thế nào vậy ? . Moon đã làm được cách Load ảnh vào cơ sở dữ liệu . Nhưng việc load nó lại lên Gridview thì làm mãi không được.
gửi bởi moon_solo1987
T.Tư 17/03/2010 7:25 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Thắc mắc sử dụng ButtonField trên Gridview?
Trả lời: 4
Xem: 1914

Re: Thắc mắc sử dụng ButtonField trên Gridview?

thank ^.^. mình làm được rồi
gửi bởi moon_solo1987
T.Sáu 05/03/2010 12:30 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Thắc mắc sử dụng ButtonField trên Gridview?
Trả lời: 4
Xem: 1914

Re: Thắc mắc sử dụng ButtonField trên Gridview?

hic, ý của moon là khi bấm vào trường " Họ và Tên" thì sẽ hiện tên lên textbox ý :(. Ví dụ bấm vào "Lê Thị Anh", thì toàn bộ dòng đó sẽ hiện các thông tin tương ứng lên các textbox ở trên . Moon đã thiét kế trường đó là ButtonField . [asp]<asp:ButtonField DataTextField="HoTe...
gửi bởi moon_solo1987
T.Năm 04/03/2010 4:13 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Thắc mắc sử dụng ButtonField trên Gridview?
Trả lời: 4
Xem: 1914

Thắc mắc sử dụng ButtonField trên Gridview?

Moon tạo ra một trong ASP.Net đơn giản với vài textbox và 1 gridview ( trong đó có trường Họ và tên thiết kế thành các ButtonField) . Làm cách nào để khi ấn vào mỗi dòng Họ và Tên đó thì nó sẽ hiển thị thông tin lên các textbox kia? Mọi người chỉ Moon với
gửi bởi moon_solo1987
T.Năm 04/03/2010 4:00 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Lỗi Thủ tục connection?
Trả lời: 1
Xem: 944

Lỗi Thủ tục connection?

Moon viết 1 thủ tục kết nối để gọi trong 1 thủ tục khác, nhưng khi moon định gán trở lại bảng đầu tiên của dataset cho hàm thì báo lỗi Cannot assign to 'myconnect' because it is a 'method group' . xin chỉ cách sửa lỗi [csharp] // Thủ tục kết nối public static DataTable myconnect(string cQuery,SqlPar...
gửi bởi moon_solo1987
T.Năm 15/05/2008 4:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Set up Project đính kèm .Net FrameWork trên 2003
Trả lời: 1
Xem: 898

Set up Project đính kèm .Net FrameWork trên 2003

xin mọi người chỉ cách làm bộ setup đính kèm cả .Net Framework trong lúc cài, Moon làm mãi mà không đc ( trên 2005 thì đc, còn trên 2003 thì chịu cứng :(( :((
gửi bởi moon_solo1987
T.Sáu 09/05/2008 10:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm cách nào hiện giờ trên datagrid
Trả lời: 5
Xem: 1915

Re: Làm cách nào hiện giờ trên datagrid

Mình đã làm đc rồi ^.^, mình tìm thấy chức năng Format trong Tablestyle của Datagrid ^.^
gửi bởi moon_solo1987
T.Năm 08/05/2008 3:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm cách nào hiện giờ trên datagrid
Trả lời: 5
Xem: 1915

Re: Làm cách nào hiện giờ trên datagrid

hình như đó là trên VS2k5 mà :( , Moon tìm ở VS2k3 không có
gửi bởi moon_solo1987
T.Tư 07/05/2008 1:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm cách nào hiện giờ trên datagrid
Trả lời: 5
Xem: 1915

Làm cách nào hiện giờ trên datagrid

trong access mình có mặc định cột [time] kiểu date/time và format nó kiểu "Short time". Nhưng sau khi đổ nó vào trong datagrid, thì nó lại không hiện kiểu hh:mm:ss :( làm thế nào để thay đổi bây giờ
gửi bởi moon_solo1987
T.Sáu 02/05/2008 6:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề với Combobox
Trả lời: 2
Xem: 1346

Re: Vấn đề với Combobox

thanks ban nha (o^_^o)

Chọn tìm kiếm nâng cao