• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi ga_con
T.Năm 19/02/2009 8:50 pm
Chuyên mục: [.NET] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: Truyền dữ liệu giữa 2 form sử dụng delegate
Trả lời: 8
Xem: 7990

Re: Truyền dữ liệu giữa 2 form sử dụng delegate

Hơi ngoài luồng chút. Nhưng có 1 cách mà theo mình thấy là đơn giản nhất. Có 2 form: FormA, FormB Tại FormB bạn khai báo  public FormA frm=Nullpublic FromA Frm{set {Frm=value;}get {return Frm;}}  Tại FormA khi gọi FormB thì làm như sau  FormB frm=new FormB();frm.Frm=this;frm.show();&n...

Chọn tìm kiếm nâng cao