• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 6 matches

by bvnthi
Mon 21/05/2018 10:10 am
Forum: Phần mềm quản lý
Topic: Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán lẻ
Replies: 1
Views: 8596

Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán lẻ

Phần mềm quản lý bán hàng lẻ cho các cửa hàng quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, kính mắt, ốp lưng điện thoại... quản lý hệ thống mặt hàng và mã vạch với các thuộc tính như kích cỡ, màu sắc, chất liệu... cũng như ảnh sản phẩm. Tích hợp máy đọc mã vạch, máy in mã vạch, và nhiều loại máy in bill khác...
by bvnthi
Fri 05/11/2010 4:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Debug 2 câu lệnh này sao không được ?
Replies: 3
Views: 733

Debug 2 câu lệnh này sao không được ?

Giả sử mình muốn vẽ (hay tô màu) 1 hình chữ nhật gradient ở vùng MenuBar, khi chạy degbug sao không thấy nó vẽ ra ? câu lệnh sau Dim g As New clsGradient Dim dc As New clsDeviceContext g.Rectangle dc.Handle, 0, 0, 24, 1, RGB(128, 167, 225), RGB(224, 237, 254), False SetMenuBarBackground Me.hwnd, dc....
by bvnthi
Mon 01/11/2010 11:26 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin hỏi cấu trúc dạng này ?
Replies: 3
Views: 673

xin hỏi cấu trúc dạng này ?

xin hỏi cấu dạng này và ý nghĩa của mỗi trường nghĩa là gì ?

Code: Select all

Private Type MENUINFO
    cbSize As Long
    fMask As Long
    dwStyle As Long
    cyMax As Long
    hbrBack As Long
    dwContextHelpID As Long
    dwMenuData As Long
End Type


tôi muốn tra cứu cấu trúc dạng này tôi có thể tra cứu ở đâu ?

Go to advanced search