Search found 6 matches

by bvnthi
Mon 21/05/2018 10:10 am
Forum: Phần mềm quản lý
Topic: Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán lẻ
Replies: 1
Views: 9466

Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán lẻ

Phần mềm quản lý bán hàng lẻ cho các cửa hàng quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, kính mắt, ốp lưng điện thoại... quản lý hệ thống mặt hàng và mã vạch với các thuộc tính như kích cỡ, màu sắc, chất liệu... cũng như ảnh sản phẩm. Tích hợp máy đọc mã vạch, máy in mã vạch, và nhiều loại máy in bill khác...
by bvnthi
Fri 05/11/2010 4:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Debug 2 câu lệnh này sao không được ?
Replies: 3
Views: 880

Debug 2 câu lệnh này sao không được ?

Giả sử mình muốn vẽ (hay tô màu) 1 hình chữ nhật gradient ở vùng MenuBar, khi chạy degbug sao không thấy nó vẽ ra ? câu lệnh sau Dim g As New clsGradient Dim dc As New clsDeviceContext g.Rectangle dc.Handle, 0, 0, 24, 1, RGB(128, 167, 225), RGB(224, 237, 254), False SetMenuBarBackground Me.hwnd, dc....
by bvnthi
Mon 01/11/2010 11:26 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin hỏi cấu trúc dạng này ?
Replies: 3
Views: 801

xin hỏi cấu trúc dạng này ?

xin hỏi cấu dạng này và ý nghĩa của mỗi trường nghĩa là gì ?

Code: Select all

Private Type MENUINFO
  cbSize As Long
  fMask As Long
  dwStyle As Long
  cyMax As Long
  hbrBack As Long
  dwContextHelpID As Long
  dwMenuData As Long
End Type
tôi muốn tra cứu cấu trúc dạng này tôi có thể tra cứu ở đâu ?

Go to advanced search