• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 19 kết quả

gửi bởi truongphu1
T.Năm 01/01/2009 11:05 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp em đưa data lên đối tượng lưới MSFGrid
Trả lời: 6
Xem: 1207

Re: Giúp em đưa data lên đối tượng lưới MSFGrid

Nếu bạn dùng MSFGrid thì bạn phải dùng Data1 (DAO) cái nầy dễ hơn
Nếu bạn dùng ADODC1 thì bạn nên dùng Datagrid

Tôi đã sử code bạn, chạy êm
gửi bởi truongphu1
T.Năm 01/01/2009 10:56 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách tạo Text File UTF-8 ?
Trả lời: 3
Xem: 1284

Re: Cách tạo Text File UTF-8 ?

UTF-8 quá cổ, chẳng ai dùng... trừ bạn bạn thử nghiên cứu bài Chuyển đổi giữa Unicode (1252) và UTF-8 gửi bởi ledoninh » T.Sáu 28/03/2008 4:16 pm http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=114&start=0&hilit=utf+8 mà các bài dưới tôi đã bổ sung chuyển đổi qua lại tuy thế, cach dùng ...
gửi bởi truongphu1
T.Năm 01/01/2009 10:52 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm thế nào để biết tên của ch.trình đang chạy(hiện hành)
Trả lời: 6
Xem: 1019

Re: Làm thế nào để biết tên của ch.trình đang chạy(hiện hành)

chiecladangroi đã viết:hai chữ oo có phải là một trong các chữ của tiêu đề không ạ (vd: word book)

Đúng là 2 ký tự trên nằm trong tiêu đề cửa sổ book1 hay gì đấy..
Nếu bạn gõ nhiều ký tự của tiêu đề càng chính xác
Ở trên tôi có ý nhấn mạnh là chỉ với 2 ký tự như thế vẫn nhận ra cửa sổ
gửi bởi truongphu1
T.Năm 01/01/2009 6:56 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Sinh nhật! (New version)
Trả lời: 610
Xem: 94695

Re: Sinh nhật! (New version)

Chúc Mừng Năm Mới

Chúc mừng sinh nhật vietteiv
và các bạn khác Love Decoder, ThuongVn, netuser, theguardianx
[birthday]
gửi bởi truongphu1
T.Năm 01/01/2009 6:24 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi tạo file exe luôn "run as administrator"
Trả lời: 9
Xem: 2715

Re: Hỏi tạo file exe luôn "run as administrator"

Mẫu code file manifest <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><asmv1:assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv1="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv2="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2" xmlns:...
gửi bởi truongphu1
T.Tư 31/12/2008 4:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi tạo file exe luôn "run as administrator"
Trả lời: 9
Xem: 2715

Re: Hỏi tạo file exe luôn "run as administrator"

Forcing my application to run with administrative privileges A manifest is an XML file that is embedded into your application, in the same way that your application's icon file is embedded into it. Khi ứng dụng của bạn kích chạy, windows load manifest và dùng nó để quyết định cách khởi động ứng dụng...
gửi bởi truongphu1
T.Tư 31/12/2008 3:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xóa tất cả thư mục
Trả lời: 6
Xem: 1000

Re: Xóa tất cả thư mục

yanghuyminh đã viết:Giả sử dir này là: C:\

Đây là thư mục đặc biệt: Ổ cứng C
sai cú pháp

Các trường hợp khác như anh HoangThu1974 nói
gửi bởi truongphu1
T.Tư 31/12/2008 3:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Mình muốn tạo file có tên file dạng:tenfilengaythangnamgio
Trả lời: 14
Xem: 1909

Re: Mình muốn tạo file có tên file dạng:tenfilengaythangnamgio

1- Trong câu: Set fil = fso.CreateTextFile... Rõ ràng bạn đã đặt fil là class dưới fso mà class dưới fso chỉ có drives, không có class File nên bạn: hoặc là bỏ dòng Dim fil As File hoặc là viết Dim fil As Object 2- Set fil = fso.CreateTextFile("c:testfile.txt", True) thiếu dấu \ 3- Set fil...
gửi bởi truongphu1
T.Ba 30/12/2008 6:36 pm
Chuyên mục: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về diễn đàn
Chủ đề: Đề nghị
Trả lời: 3
Xem: 1588

Đề nghị

Trong hơn 2 tháng qua, tôi làm việc chung với xuanquy_th trong mục nêu thắc mắc vb6 xuanquy_th có mặt mạnh VB6 và VB.Net đều OK CSDL rất vững tinh thần phục vụ rất cao, nhiệt tình phục vụ và rất chân tình Do tự trọng, có lẽ xuanquy_th không ý kiến nhưng tôi đề nghị xuanquy_th vào hàng ngũ Support Gr...
gửi bởi truongphu1
T.Ba 30/12/2008 3:08 pm
Chuyên mục: [VB] Mẹo vặt khác
Chủ đề: Các bài viết VB ứng dụng MS Word
Trả lời: 39
Xem: 20054

Chọn Text (tiếp)

12- Các cách chọn khác Bài Điều khiển con trỏ có dùng: Unit:=wdWord, ta có thể dùng thêm các hằng như wdCharacter, wdSentence (di chuyển qua phải, đếm 3 câu) Doc.Selection.MoveRight Unit:=wdSentence, Count:=3, Extend:=wdMove Cũng có nhắc đến thuộc tính Words(index) như: (Chọn ký tự đầu tiên) Active...
gửi bởi truongphu1
T.Ba 30/12/2008 10:42 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu
Trả lời: 24
Xem: 8494

Re: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu

PhuongThanh37 xem lại chứ
gửi bởi truongphu1
T.Ba 30/12/2008 6:58 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu
Trả lời: 24
Xem: 8494

Re: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu

* Đây là đoạn mã WMI mà tôi đã chuyển qua code VB6 * Code WMI sẽ gọi WScript.exe (hay CScript.exe qua lệnh cmd) để thi hành một số tác vụ độc lập. Các file chứa code WMI thường viết trên notepad và lưu dưới đuôi VBS, chính WScript là trình biên dịch sẽ biên dịch đoạn code nầy, do đó không liên quan ...
gửi bởi truongphu1
T.Hai 29/12/2008 9:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu
Trả lời: 24
Xem: 8494

Thông tin về Hard Disk

Đó đâu phải là serial của HDD. Đó chỉ là serial của partition do lúc chia partion nó tạo mà. Và cái đó thay đổi được không chỉ thế mà mỗi lần chia lại là sẽ khác. Serial của nó phải đi kem với Firmware mà lúc nhà sản xuất đã đặt chứ. ... Ai có nhu cầu Thanh bán cho giá siêu rẻ so với như thế Bán cá...
gửi bởi truongphu1
CN 28/12/2008 8:23 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: chuyển đổi trường dữ liệu
Trả lời: 29
Xem: 9316

Re: chuyển đổi trường dữ liệu

Mã: Chọn hết

  1. Select MaHang, Sum(SoLuong) SoLuong From tblNhapXuat Where Ngay Between '01/01/2008' And '31/12/2008'
gửi bởi truongphu1
CN 28/12/2008 8:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi listview hay datagrid của vb 6.0 nằm ở đâu
Trả lời: 32
Xem: 4994

Re: Cho e hỏi listview hay datagrid của vb 6.0 nằm ở đâu

E add cái module của a thì khi biên dịch nó báo lỗi này Set DataGrid1.DataSource = Rstest Me.DataGrid1.Columns(0).Caption = zToUnicode("So61 d9ie65n thoa5i") Khi build thì báo lỗi Private Declare Function GetTextExtentPoint32W Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal lpsz As Long, ...
gửi bởi truongphu1
CN 28/12/2008 8:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gửi mail bằng VB 6.0
Trả lời: 22
Xem: 4481

Re: Gửi mail bằng VB 6.0

@ QuangHoa Code trên là tốt QuangHoa hãy Add References Microsoft CDO for Windows 2000 Library và khai báo chuẩn như ở trên Nếu thất bại, VB6 sẽ báo lỗi tại câu lệnh nào để khắc phục Hình QuangHoa cho thấy đang chạy với file k.vbs dòng 27 char1 bị lỗi tức là có những câu vb6 không tương thích Script...
gửi bởi truongphu1
CN 28/12/2008 8:00 pm
Chuyên mục: [VB] Mẹo vặt khác
Chủ đề: Các bài viết VB ứng dụng MS Word
Trả lời: 39
Xem: 20054

Tìm text và chọn

11- Tìm text và chọn With Selection.Find    .Forward = True    .Wrap = wdFindStop    .Text = "Hello"    .ExecuteEnd With Trong ví dụ trên, ta dùng đối tượng Find với các thuộc tính và phương thức. Đối tượng find tự nó cũng có thể dùng phương thức Execute như sau: Selection.Find.Execute Fi...

Chọn tìm kiếm nâng cao