• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 573 matches

by tungblt
Sat 06/04/2019 10:49 am
Forum: Android
Topic: Basic4Android v6.50 Full Portable
Replies: 2
Views: 3021

Re: Basic4Android v6.50 Full Portable

die link rồi cậu ơi
by tungblt
Sat 14/04/2018 1:20 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 154141

Re: Nhật Ký Thành Viên

4/2018 trở lại và trống trơn .. :(
by tungblt
Mon 02/01/2017 11:08 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Tool nhỏ Fix lỗi volume, battery trên win7
Replies: 0
Views: 3711

Tool nhỏ Fix lỗi volume, battery trên win7

Không biết có anh em nào bị cái này không, ẩn volume, battery- khi vào custom thì nó hide luôn không cho chọn. Cứ bị hoài nên viết cái tool fix luôn cho lẹ , anh em nào cần thì dùng (Source code ở dưới)
by tungblt
Sat 08/10/2016 10:30 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp nhập dữ liệu trong form
Replies: 5
Views: 1931

Re: Cần giúp nhập dữ liệu trong form

hiển thị dữ liệu vào bảng ,dữ liệu bạn lấy từ file access à?
by tungblt
Sat 08/10/2016 10:29 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho em hỏi về cách dùng timer
Replies: 1
Views: 1100

Re: Cho em hỏi về cách dùng timer

bạn đặt giá trị interval =1000 nữa
by tungblt
Sun 15/05/2016 10:04 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Help ai giúp với
Replies: 1
Views: 1337

Re: Help ai giúp với

[vb]Private Sub BatDau_Click() Dim a As Integer, b As Integer a = STT Mod 3 'Gán a = STT chia cho 3 If a >= 1 Then b = a + 1 Else b = a - 2 'Nếu a lớn hơn hoặc bằng 1 thì b = a+1 nếu không thì b = a -2 Call HamX(b, a) ' gọi hàm HamX với giá trị b, a ở trên MsgBox "a = " & a & "...
by tungblt
Sun 24/04/2016 7:05 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ
Replies: 3
Views: 3004

Re: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ

chà từ 2k8 tới giờ tính ra e cũng 8 năm rồi hề
by tungblt
Sat 09/04/2016 10:26 am
Forum: Giao lưu
Topic: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ
Replies: 3
Views: 3004

Re: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ

chào anh :D
by tungblt
Sun 03/04/2016 11:49 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm sao để có thể Ctrl + A trong TextBox
Replies: 4
Views: 1457

Re: Làm sao để có thể Ctrl + A trong TextBox

@NTN copy cũng phải biết nó là vb.net hay vb6 chứ ông nhỏ @hocvb2016 Gửi bạn :) [vb]Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) Const CTRL_A As Integer = 1 If KeyAscii = CTRL_A Then SelectAllText Text1 End Sub Private Sub SelectAllText(ByVal txt As TextBox) txt.SelStart = 0 txt.SelLength = Len(t...
by tungblt
Fri 25/03/2016 11:49 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp về Auto NotePad
Replies: 5
Views: 1462

Re: Cần giúp về Auto NotePad

bạn gửi thiếu module
by tungblt
Thu 24/03/2016 9:23 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm sao để thêm icon vào command button đã có text?
Replies: 17
Views: 8152

Re: Làm sao để thêm icon vào command button đã có text?

@ahihi219
[vb]Private Sub Command1_Click()
Form1.Show
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Form2.Show
End Sub
[/vb]
by tungblt
Thu 24/03/2016 9:20 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin giúp đỡ copy text từ listbox vào clipboard
Replies: 2
Views: 1096

Re: Xin giúp đỡ copy text từ listbox vào clipboard

gửi bạn :D [vb]Private Sub mnuCopy_Click () Clipboard.Clear Clipboard.SetText Text1.SelText End Sub Private Sub mnuCut_Click () Clipboard.Clear Clipboard.SetText Text1.SelText Text1.SelText = "" End Sub Private Sub mnuPaste_Click () Text1.SelText = Clipboard.GetText() End Sub [/vb]
by tungblt
Thu 24/03/2016 9:12 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo menu trong VB6
Replies: 13
Views: 6886

Re: Tạo menu trong VB6

form2.show thôi bạn
by tungblt
Thu 17/03/2016 11:09 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: TextBox Font và TextBox Font size có được nhiều dòng
Replies: 2
Views: 1105

Re: Help !!!!!

hình như hôm bữa mình cũng có code 1 bài cho bạn nào đó y chang câu hỏi như thế này mà???
by tungblt
Thu 17/03/2016 11:07 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ giúp anti run as date.
Replies: 3
Views: 1326

Re: Nhờ giúp anti run as date.

bạn lưu lại ngày sử dụng phần mềm cuối cùng ? bật lên là check , nếu mà ngày sử dụng cuối cùng nhỏ hơn ngày trên máy thì báo lỗi và out
by tungblt
Sun 13/03/2016 1:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ giúp anti run as date.
Replies: 3
Views: 1326

Re: Nhờ giúp anti run as date.

phần mềm bạn có cần dùng internet không , nếu có thì check time trên server là khỏi chạy đâu luôn
by tungblt
Thu 10/03/2016 9:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin tư vấn
Replies: 3
Views: 1148

Re: Xin tư vấn

"cập nhật vào database để ở đâu cũng có thể theo dõi qua website " dùng access rất phiền phức
by tungblt
Tue 08/03/2016 9:09 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin tư vấn
Replies: 3
Views: 1148

Re: Xin tư vấn

+ Dùng data SQL , dùng máy mình làm server
+ Chuyển import excel vào data cũng không khó đâu
by tungblt
Fri 29/01/2016 11:57 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] chọn đối tượng
Replies: 1
Views: 1118

Re: [Help] chọn đối tượng

không biết có đúng ý bạn không :)
by tungblt
Thu 21/01/2016 6:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp đỡ viết phần mền cài đạt font chữ vào foder FONTS trên máy tính?
Replies: 3
Views: 707

Re: Cần giúp đỡ viết phần mền cài đạt font chữ vào foder FONTS trên máy tính?

[vbnet]Dim sourceFile As String
Dim targetFile As String
sourceFile = "C:\test.txt"
targetFile = "C:\test_copy.txt"
If System.IO.File.Exists(sourceFile) = True Then
System.IO.File.Copy(sourceFile, targetFile)
MsgBox("File Copied")
End If[/vbnet]

Go to advanced search