• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5 kết quả

gửi bởi vbvn
T.Hai 13/11/2017 11:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sửa lỗi C#
Trả lời: 0
Xem: 394

Sửa lỗi C#

namespace dbf { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } public void LENH(string chuoi, string sql) { try { System.Data.OleDb.OleDbConnection MyConnection; System.Data.OleDb.OleDbCommand myCommand = new System.Data.OleDb.OleDbCommand(); MyConnection = new System....
gửi bởi vbvn
T.Bảy 21/06/2014 12:48 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Update và Insert File Excel vào table trong Sql
Trả lời: 4
Xem: 1274

Re: Update và Insert File Excel vào table trong Sql

chủ đề này mà ko có pro nào giúp ah
gửi bởi vbvn
T.Năm 23/01/2014 1:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Update và Insert File Excel vào table trong Sql
Trả lời: 4
Xem: 1274

Re: Update và Insert File Excel vào table trong Sql

nhờ các bác giúp e xem sao nó không INSERT được vào csdl sql Private Sub CmdtoSql_Click() '==== 'Dim dbs As New SqlConnection Dim st As String Set rs = New ADODB.Recordset Call ketnoi On Error Resume Next Dim ex As New Excel.Application Dim wb As Excel.Workbook Dim ws As Excel.Worksheet Dim i As Lon...
gửi bởi vbvn
T.Tư 22/01/2014 12:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Update và Insert File Excel vào table trong Sql
Trả lời: 4
Xem: 1274

Re: Update và Insert File Excel vào table trong Sql

mọi người giup ban ấy đi
gửi bởi vbvn
CN 15/11/2009 10:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy ngày tháng sản xuất của máy tính
Trả lời: 0
Xem: 468

Lấy ngày tháng sản xuất của máy tính

tôi muốn lấy ngày sản xuất của máy tính thì viết như thế nào nhở moi người giúp. hoặc lấy "serial" của máy

Chọn tìm kiếm nâng cao