• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 249 kết quả

gửi bởi qnnewcode
T.Năm 24/02/2011 7:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi "CrystalDecisions.Shared.CrystalReportsException"
Trả lời: 1
Xem: 1425

Re: Lỗi "CrystalDecisions.Shared.CrystalReportsException"

Hix,sao kô có ai giúp mình hết vậy
gửi bởi qnnewcode
T.Năm 24/02/2011 12:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi "CrystalDecisions.Shared.CrystalReportsException"
Trả lời: 1
Xem: 1425

Lỗi "CrystalDecisions.Shared.CrystalReportsException"

Mình làm report khi mình click nút hiện thì báo lỗi thế này : "CrystalDecisions.Shared.CrystalReportsException was unhandled Message="Load report failed." Source="CrystalDecisions.CrystalReports.Engine" Trong nút hiện mình làm như sau: [csharp] ReportDocument cryRpt = new Re...
gửi bởi qnnewcode
T.Ba 22/02/2011 10:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề về updata checkbox column trong C#
Trả lời: 6
Xem: 1863

Re: Vấn đề về updata checkbox column trong C#

Đây là dữ liệu đang chạy
gửi bởi qnnewcode
T.Ba 22/02/2011 10:34 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề về updata checkbox column trong C#
Trả lời: 6
Xem: 1863

Re: Vấn đề về updata checkbox column trong C#

Mình gửi bạn cái source đang chạy,do mình viết mày mò nên không thống nhất,mình gửi datbase mới lun,do dữ liệu bị thay đổi tùm lum,nên database không chạy
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 21/02/2011 11:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề về updata checkbox column trong C#
Trả lời: 6
Xem: 1863

Re: Vấn đề về updata checkbox column trong C#

hix,thì mình đã gọi update mà không cập nhật trong CSDL được,hix,bạn xem lại dùm minh với
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 21/02/2011 6:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề về updata checkbox column trong C#
Trả lời: 6
Xem: 1863

Vấn đề về updata checkbox column trong C#

Mình làm đoạn code cập nhật sau nhưng trong dữ liệu không thay đổi gì cả,bạn nào biết xin giúp mình: private void home_Load(object sender, EventArgs e) { // this.label1.Text = +myUser.getUsername(); //string tram = "pphat12"; string str = "" + myUser.getUsername(); SqlConnection ...
gửi bởi qnnewcode
T.Bảy 19/02/2011 5:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Form xuất hiện đúng vị trí mình mong muốn
Trả lời: 3
Xem: 1455

Re: Form xuất hiện đúng vị trí mình mong muốn

hix,cái đó đâu có hiện vi trí mình mong muốn được,mình muốn nó hiện như thế này nè bạn
gửi bởi qnnewcode
T.Bảy 19/02/2011 3:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Form xuất hiện đúng vị trí mình mong muốn
Trả lời: 3
Xem: 1455

Form xuất hiện đúng vị trí mình mong muốn

Minh có 1 câu hỏi muốn nhờ các bạn ,Mình có một form khách hàng sau khi có khách hàng,mình muốm xem chi tiết về công nơ của khách hàng thì click vào nút chi tiết sẽ hiện ra form chi tiết,mình mốn form chi tiết này xuất hiện bên cạnh form trước để người xem vừa thấy được khách hàng vừa thấy được chi ...
gửi bởi qnnewcode
T.Năm 17/02/2011 9:25 am
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Class kết nối CSDL bằng file text (sql server)
Trả lời: 7
Xem: 6496

Re: Class kết nối CSDL bằng file text (sql server)

Hjx,ai có code không cho post lên với,mình làm theo bài tutorial thì chạy không được
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 14/02/2011 3:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình
Trả lời: 8
Xem: 1416

Re: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình

Hi,mình có khoảng trống mà mình không để ý,Cho mình hỏi câu truy vấn select với kiểu int thì làm thế nào ạ
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 14/02/2011 9:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình
Trả lời: 8
Xem: 1416

Re: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình

Mình làm như vậy vẫn báo lỗi như vậy.báo lỗi ngay tại dòng này da.Fill(ds); string str = "" + myUser.getUsername(); if (rdcd.Checked = true) { int madvu = 5; bool kt; //kt = obj.gettkdvu(str, madvu); kt = obj.kttimkiemdv(str, madvu); if (kt == false) { MessageBox.Show("Dữ liệu bạn cần...
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 14/02/2011 8:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình
Trả lời: 8
Xem: 1416

Re: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình

Hix,pphat 12 là tên bảng mà.Mình gửi project len ,bạn coi dùm mình còn database thì vẫn như cũ
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 14/02/2011 1:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bắt dữ liệu sau khi login successfull
Trả lời: 8
Xem: 1250

Re: Bắt dữ liệu sau khi login successfull

Cảm ơn bạn đã xem dùm mình,Mình làm cách khác cũng được rồi.Mình ko dung delegate

Mã: Chọn hết

 User myUser;
        public home(User usr)
        {
            myUser = usr;
            InitializeComponent();

        }
gửi bởi qnnewcode
T.Hai 14/02/2011 1:49 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình
Trả lời: 8
Xem: 1416

Câu truy cấn này sai chỗ nào nhờ các bạn xem dùm mình

Mình tìm kiếm bị lỗi nhưng không biết sai chỗ nào .Khi tìm kiếm báo lỗi incorrect syntax near '12 '.Mong các bạn giúp đỡ [csharp] public bool kttimkiemdv(string admin, int ma_dvu) { string sql = "select * from pphat 12 where [admin] = '" + admin + "' And [ma_dvu] = ' ma_dvu '"; S...
gửi bởi qnnewcode
CN 13/02/2011 9:08 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiển thị font Vni-time trong datagridview
Trả lời: 1
Xem: 1155

Hiển thị font Vni-time trong datagridview

hĩ,có ai biết cách hiên thị đúng font chữ trong datagrid view kô,xin giúp mình với
gửi bởi qnnewcode
T.Bảy 12/02/2011 10:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bắt dữ liệu sau khi login successfull
Trả lời: 8
Xem: 1250

Re: Bắt dữ liệu sau khi login successfull

Hic,không có ai giúp mình ah,mình vướng chố này không biết cách gỡ,mong các bạn giúp đỡ
gửi bởi qnnewcode
T.Bảy 12/02/2011 5:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bắt dữ liệu sau khi login successfull
Trả lời: 8
Xem: 1250

Re: Bắt dữ liệu sau khi login successfull

Mình Làm không được,nhưng mma mục đích của mình là như vậy,Mình có 2 bảng 1 bảng là user ,và 1 bảng là no,trong bảng no co trường user,khi mình đăng nhập vào ứng với mỗi user thì lệnh sql tương ứng với user đó,ai giúp mình với
Chỗ này bữa giơ cả tuần mình làm không ra
gửi bởi qnnewcode
T.Bảy 12/02/2011 7:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bắt dữ liệu sau khi login successfull
Trả lời: 8
Xem: 1250

Re: Bắt dữ liệu sau khi login successfull

mình làm như vậy nhưng không được,trong from login using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace thuno { public partial class frlogin : Form { public fr...
gửi bởi qnnewcode
T.Sáu 11/02/2011 6:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bắt dữ liệu sau khi login successfull
Trả lời: 8
Xem: 1250

Bắt dữ liệu sau khi login successfull

Mình tạo 1 form login,sau khi login thành công nếu nó username đó là admin thì mình sẽ hiển thị form Admin và ngược lại.Vậy cho mình hỏi,sau khi login rồi làm sao để mình biết username nào đang thao tác trên form đó?

Chọn tìm kiếm nâng cao