• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 180 matches

by ShareToShare
Fri 23/08/2013 9:10 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Điều kiện chọn ngành lập trình:
Replies: 2
Views: 1981

Re: Điều kiện chọn ngành lập trình:

điều kiện cần: chỉ được phân nữa, 1a/2 và 1b/2
điều đủ: cũng chỉ được phân nữa, 2a/2 và 2b/2
Vậy sẽ đi về đâu hả bác Phú
by ShareToShare
Thu 07/02/2013 1:35 pm
Forum: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về diễn đàn
Topic: Năm mới, Mừng sinh nhật clbvb năm thứ 7
Replies: 28
Views: 39304

Re: Năm mới, Mừng sinh nhật clbvb năm thứ 7

Năm mới, xin chúc ACE 4rum thật nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống
by ShareToShare
Fri 14/05/2010 8:21 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉ giúp cách xóa cột ngoài cùng của Datagridview
Replies: 7
Views: 1931

Re: Chỉ giúp cách xóa cột ngoài cùng của Datagridview

theo tôi nghĩ thì bạn muốn ẩn cái cột ngoài cùng chứ ko phải cột chứa thông tin ?
Nếu vậy thì trong properties của datagridview đó chọn lại giá trị cho rowhearder... j đó tôi nhớ ko rõ bạn vào đó xem sẽ thấy
by ShareToShare
Tue 30/03/2010 5:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Phân trang trong CrytalReport ?
Replies: 5
Views: 1810

Re: Phân trang trong CrytalReport ?

Tui có cách như thế này :cho hiện lên crystal report theo từng lớp. tức là
1.tạo form cho người dùng nhập vào malop => hiện lên bao cao những hs thuộc lớp đó.
muốn in lớp khác thì quay lại buoc 1.
by ShareToShare
Tue 23/03/2010 3:01 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: CrystalReportViewier và crystalReport ?
Replies: 0
Views: 609

CrystalReportViewier và crystalReport ?

Ví dụ : Mình truy vấn trong csdl và trã ra được 2 record : 1,2. Và mình dùng crystalreportViewer và crystalReport cho hiện thị lên báo cáo. Phần này thì OK rồi. Nhưng cho mình hỏi là: đầu tiên chỉ cho nó hiện lên record 1 thôi , sau đó bấm nút "Tới" thì nó tới record 2 và bấm nút "Lui...
by ShareToShare
Fri 19/03/2010 8:40 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Theo dõi user truy nhập vào CSDL SQL server 2000
Replies: 5
Views: 1939

Re: Theo dõi user truy nhập vào CSDL SQL server 2000

em cho ping lại nếu ping thấy thì online còn ping không thấy thì offline là sao thế hả lanlan ? a chưa hiểu lắm. @haitu: đã thữ như sau với e.CloseReason trong event FormClosing [csharp] if (e.CloseReason == CloseReason.TaskManagerClosing) { MessageBox.Show("Closed by Task Manager"); }[/c...
by ShareToShare
Wed 17/03/2010 6:04 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Theo dõi user truy nhập vào CSDL SQL server 2000
Replies: 5
Views: 1939

Re: Theo dõi user truy nhập vào CSDL SQL server 2000

1. Mình muốn theo dõi người sử dụng đang kết nối vào CSDL hay offline cái này mình cũng từng làm và nó còn có hạn chế,chút nữa nói hạn chế bên dưới và cùng thảo luận tiếp Hướng giải quyết : Khi người dùng đăng nhập tại form Login => { login thành công hoặc thất bại } +thành công : // viết phương th...
by ShareToShare
Wed 10/03/2010 8:36 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#
Replies: 7
Views: 3643

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

[csharp]objCommand.CommandText = "Select * from Danhsach where STT="+Convert.ToInt32(txtSTT.Text.Trim());
// trong do txtSTT la 1 textbox cho người dùng nhập vào[/csharp]
by ShareToShare
Tue 09/03/2010 5:20 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author
Replies: 4
Views: 1509

Re: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author

tại cái này tui làm lúc trước nên nhớ mang máng,nhưng test theo yêu cầu của bạn là okie
by ShareToShare
Mon 08/03/2010 10:43 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author
Replies: 4
Views: 1509

Re: Cách chặn người dùng đăng nhập SQL bằng Window Author

@m_tien85 nói vậy là hoàn toàn chính xác. Vì khi cài đặt Sql thì mặc định quyền cao nhất của hệ điều hành vẫn có thể truy cập vào sql. Để khắc phục thì khi cài đặt sql thì mình cấu hình nó ở dạng Sql server Authentication và đặt user và pass cho nó. Sau đó tạo 1 user trên Window của hệ điểu hành và ...
by ShareToShare
Mon 08/03/2010 8:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm cách nào chống Decompiler C#
Replies: 9
Views: 3232

Re: Làm cách nào chống Decompiler C#

chân thành cám ơn KyNam.
có gì thắc mắc về cái này nữa thì cho tôi hỏi tiếp nhé.
by ShareToShare
Fri 05/03/2010 2:38 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#
Replies: 7
Views: 3643

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

varSTT để người dùng nhập vào hay nó là số cố định mà bạn chọn rồi?
tức là bạn muốn người dùng nhập vào 1 textbox và mình lấy giá trị này gán cho varSTT hay bạn chỉ định varSTT=4
by ShareToShare
Fri 05/03/2010 11:34 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#
Replies: 7
Views: 3643

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

thay đổi chuổi truy vấn vd:
[csharp]"Select * from Sinhvien where masv ='"+txtbox.Text.Trim()+"'";[/csharp]
với txtbox là TextBox cho người dùng nhập điều kiện vào
by ShareToShare
Fri 05/03/2010 9:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm cách nào chống Decompiler C#
Replies: 9
Views: 3232

Re: Làm cách nào chống Decompiler C#

@Ky Nam : có tài liệu hướng dẫn dotfuscator ko vậy bạn . Nếu có share cho mọi người với. hoặc @KN có thể viết 1 tút hướng dẫn cơ bản về cái đó dc ko?
thanks
by ShareToShare
Thu 04/03/2010 10:53 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm cách nào chống Decompiler C#
Replies: 9
Views: 3232

Re: Làm cách nào chống Decompiler C#

mình cũng đang quan tâm tới vấn đề này và cũng mong được chỉ bảo. thanks
by ShareToShare
Wed 03/03/2010 2:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: sự kiên keypress
Replies: 5
Views: 2848

Re: sự kiên keypress

trong sự kiện keydown của form:
[csharp]if(e.KeyCode == Keys.Left)
{// code}
if(e.KeyCode == Keys.Right)
{//code}
if(e.KeyCode == Keys.Up){//code}
if(e.KeyCode == Keys.Down){//code}[/csharp]
by ShareToShare
Wed 03/03/2010 11:01 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: sự kiên keypress
Replies: 5
Views: 2848

Re: sự kiên keypress

chọn propeties trên form :
KeyPreview=true;
sau đó dùng các event : KeyPress,KeyDown
còn cái lên,xuống,... Superman nói rồi.
by ShareToShare
Tue 02/03/2010 9:46 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9765

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

đã sữa.
mình thấy bạn làm như thế cũng hợp lý mà sao ko dc nhỉ.
để nghĩ thêm :-/
bạn thử sữa chỗ này thử xem :
Me.dgvTen_hhoa.ValueMember = "ma_hhoa"
thành
Me.dgvTen_hhoa.ValueMember = "ten_hhoa"
by ShareToShare
Mon 01/03/2010 5:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9765

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

không phải để bắt bẽ nhau nhưng tui thấy @tamnv lập luận hơi bị lũng cũng vd : tamnv » Hôm nay 10:05 am Trong DataBase chỉ lưu mã hàng hoá, mã đơn vị tính vậy tên hh,tên dvt lấy ở đâu ?? Theo kn tui sẽ nghĩ có : table A(mahh,madvt) table B(mahh,tenhh) table C(madvt,tendvt) =>DataBase sẽ có tenhh,ten...
by ShareToShare
Wed 10/02/2010 3:38 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Không hiện Image trên trang asp.net ???
Replies: 6
Views: 2111

Không hiện Image trên trang asp.net ???

Mình dùng dreamweaver 8 để design một trang web về asp.net và C# . Sau khi mình kéo 1 hình bất kỳ lên khung design của dreamweaver và cho chạy thử thì OK. Tiếp theo mình vào code html của trang đó và Copy toàn bộ và Paste vào Asp.net (VS2005) . Và chạy thử thì ko thấy hiện cái hình lên chỉ có dấu X ...

Go to advanced search