• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 201 kết quả

gửi bởi thuat
T.Sáu 22/03/2013 5:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: làm sao để quyền sa chạy trên máy khác
Trả lời: 7
Xem: 689

Re: làm sao để quyền sa chạy trên máy khác

Bạn thử với chuỗi kết nối này xem nhé!
"Persist security info=False;User ID=sa; Password=Mật khẩu;Initial Catalog =Tên cơ sở dữ liệu; Data Source=Tên máy chủ;"
gửi bởi thuat
T.Bảy 16/03/2013 9:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cái code này có lỗi gì không ?
Trả lời: 1
Xem: 525

Re: Cái code này có lỗi gì không ?

Xin trả lời bạn rằng, Sai! Sai rất cơ bản! - Thứ nhất, sai về cú pháp sử dụng cấu trúc lựa chọn If............then. Bạn đọc lại tài liệu VB6 phần sử dụng cấu trúc lựa chọn If.........then nhé! - Thứ hai, sai về biểu thức logic. Với yêu cầu như trên bạn phải dùng toán tử And diễn đạt rằng: nếu thỏa m...
gửi bởi thuat
T.Ba 25/12/2012 8:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc theo datetimepinker
Trả lời: 4
Xem: 886

Re: Lọc theo datetimepinker

Ví dụ: "Select PhieuID, Ngaylapphieu, Hotennguoinop, Donvi, Sotien, Bangchu, Lydonop From Phieuthu Where Ngaylapphieu BETWEEN N'" & DateFrom.Value & "' AND N'" & DateTo.Value & "' Order by Ngaylapphieu" Câu lệnh trên sẽ lọc ra những bản ghi thỏa mãn ngày...
gửi bởi thuat
T.Hai 24/12/2012 2:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc theo datetimepinker
Trả lời: 4
Xem: 886

Re: Loc theo datetimepinker

Muốn lọc được ngày thi của thí sinh, trong cơ sở dữ liệu của bạn phải lưu ngày thi của thí sinh. Có 2 cách lọc, cách thứ nhất là cần lọc ra chính xác một ngày nào đó thì bạn chỉ cần viết trường ngày thi = DateTimepicker.Value, cách thứ hai bạn cần lọc một khoảng thời gian (từ ngày X đến ngày Y) thì ...
gửi bởi thuat
CN 04/11/2012 3:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cộng đa thức trong vb.net
Trả lời: 3
Xem: 783

Re: cộng đa thức trong vb.net

Bạn yêu cầu người dùng khai báo bậc của từng đa thức, hệ số,... rồi căn cứ vào bậc này để khai báo kích thước mảng để chửa hệ số và số mũ rồi cộng các hệ số tương ứng thôi.
gửi bởi thuat
CN 28/10/2012 8:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng file excel template có sẵn xuất ra report dạng excel
Trả lời: 3
Xem: 1532

Re: Sử dụng file excel template có sẵn xuất ra report dạng e

Việc này, thực ra là ghi dữ liệu tự động vào file excel có sẵn mà thôi. Bạn nghiên cứu cách ghi thông tin bằng code VB.Net từ các link sau:
viewtopic.php?f=23&t=7762
gửi bởi thuat
T.Bảy 30/06/2012 11:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về DateTimePicker!
Trả lời: 6
Xem: 1248

Re: Hỏi về DateTimePicker!

Bạn tham khảo code này: [vbnet] Sub KiemtraHandung() Dim Songayconlai As Integer = DateAndTime.DateValue(dphandung.Value).DayOfYear - DateAndTime.DateValue(dpngaysanxuat.Value).DayOfYear If Songayconlai = 30 Then MessageBox.Show("Còn 30 ngày nữa là hết hạn dùng!") End If End Sub[/vbnet]
gửi bởi thuat
CN 10/06/2012 10:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hướng dẫn làm form cập nhập điểm sinh viên bằng vbnet
Trả lời: 3
Xem: 1354

Re: hướng dẫn làm form cập nhập điểm sinh viên bằng vbnet

Bạn thêm một trường AutoNumber làm trường khóa thì sẽ không bị trùng nữa.
gửi bởi thuat
T.Bảy 09/06/2012 8:24 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

NoBi đã viết:Có số điện thoại đấy, thầy hỏi thử xem thế nào cho rỏ ràng để anh em trong forum còn biết. Nếu được sau này anh em mình chọn làm nơi họp mặt luôn.

OK, để mình hỏi xem thế nào.
gửi bởi thuat
T.Sáu 08/06/2012 5:51 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Offline tại Hà Nội nào !!!
Trả lời: 15
Xem: 1959

Re: Offline tại Hà Nội nào !!!

Sao lèo tèo quá nhỉ! nhưng có ít nhất 3 người rồi, kể cả vịt :)
gửi bởi thuat
T.Năm 07/06/2012 12:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về combobox vb.net
Trả lời: 7
Xem: 1386

Re: Xin giúp đỡ về combobox vb.net

Trong sự kiện LostFocus của ComboBox bạn viết:
[vbnet] If ComboBox1.Text = "" Then 'Kiểm tra nếu chưa nhập dữ liệu thì đưa con trỏ trở về ComboBox1
ComboBox1.Focus()
End If[/vbnet]
gửi bởi thuat
T.Năm 07/06/2012 12:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra số lượng sách =0 - VB.Net&Access (Help)
Trả lời: 3
Xem: 787

Re: kiểm tra số lượng sách =0 - VB.Net&Access (Help)

Yêu cầu của bạn chỉ đơn giản là viết một câu lệnh truy vấn để lấy thông tin về cuốn sách mà người dùng muốn mượn, sau đó bạn kiểm tra giá trị trong cột số lượng xem có bằng 0 hay không.
gửi bởi thuat
T.Năm 07/06/2012 12:07 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Offline tại Hà Nội nào !!!
Trả lời: 15
Xem: 1959

Re: Offline tại Hà Nội nào !!!

em nó nhìn thấy anh ngochoan có râu nên gọi bằng bác đấy. :D
gửi bởi thuat
T.Năm 07/06/2012 12:00 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

Rất tiếc là hôm nay không gặp được CEO&Managing Director nên không hỏi vụ đó được. Nhưng nếu không giảm thì anh em cứ ở đó không về nữa chờ anh Nobi bay ra giải quyết :)) :)) :)) :))
gửi bởi thuat
T.Năm 07/06/2012 9:29 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Offline tại Hà Nội nào !!!
Trả lời: 15
Xem: 1959

Re: Offline tại Hà Nội nào !!!

Tui 1 xuất.
gửi bởi thuat
T.Năm 07/06/2012 8:52 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

Không có số phone của meo những một mình cũng check. :) OK! Đã check và call cho ngochoan rồi. Ngọc Hoàn sẽ mở chủ đề "hiệu triệu" anh em ngoài bắc. Thắc mắc về chỗ để xe của ngochoan đã được giải tỏa :))
gửi bởi thuat
T.Tư 06/06/2012 5:17 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

Á, chỗ này gần chỗ e làm :D. @Thầy Thuật ơi: Tình hình sao rồi ạ?? (đại ca bảo mình: hễ thấy ăn nhậu là mới thấy mặt :( .. :)) ) Xin lỗi vì sự chậm trễ! Sáng mai (thứ năm 7/6/2012) có mặt tại địa chỉ trên để check, chậm nhất 10h00 sẽ đưa kết quả check lên cho mọi người, nếu meo rảnh thì ra check cù...
gửi bởi thuat
T.Năm 31/05/2012 1:24 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

ngochoan2006 đã viết:Số của em các bác chắc vẫn lưu nhỉ :)

Đã lưu ở cả 2 bộ nhớ: ngoài và trong :)
gửi bởi thuat
T.Hai 28/05/2012 3:09 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

OK, hè này mình rảnh rồi, để alo cho Hoàn xem sao.
gửi bởi thuat
T.Bảy 26/05/2012 8:45 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội
Trả lời: 18
Xem: 2751

Re: Tham khảo địa điểm offline CLBVB ở Hà Nội

Hè này tôi nhận "tiền trạm" trước rồi thông báo chất lượng cho anh em nhé!

Chọn tìm kiếm nâng cao